Voi hyvin

Tietoinen läsnäolo työpaikalla

Tietoinen läsnäolo työpaikalla
Työpaikoilla on kova kiire. Pysähtyminen, toisten ja itsensä kuunteleminen ja yhdessä luominen voivat muuttaa ratkaisevasti työyhteisöä.
Julkaistu: 12.9.2013

Onko työyhteisö muuttua pysyvästi niin, että muutos lähtee ihmisten omista tarpeista ja käytännön tilanteista? Tutkija-kehittäjä Terhi Takanen on luonut muutoksen työvälineenä käytettävän Yhdessäluomisen prosessin, jonka perustana on tietoinen läsnäolo. Se sisältää neljä eri vaihetta, joissa kaikissa tarvitaan pysähtymistä ja tarkkaavaisuutta, oman sisimmän ja toisen kuuntelemista ja havainnointia. Oma keho ja kehon tuntemukset ovat myös tärkeitä.

Takanen teki valtionvarainministeriön työmarkkinaosastolla aiheesta toimintatutkimuksen, joka kesti kolme vuotta. Työmarkkinaosasto on asiantuntijaorganisaatio, jolla on pitkä historia ja vakiintuneet toimintatavat. Ennen tutkimusta työyhteisössä tunteet ja henkilökohtaiset asiat olivat paljolti sivussa. Tärkeintä olivat asiat.

– Kehittämisessä ei lähdetty liikkeelle nimeämällä päämäärä ja ongelmat, jotka olisi ratkaistava. Oli radikaalia ja pelottavaa luopua tarpeesta tietää lopputulos ja antautua sen sijaan prosessiin. Aloitimme kysymyksistä, jotka ovat kullekin tärkeitä työssä juuri sillä hetkellä, Takanen kertoo

Oli haasteellista irtaantua tutuista ajattelu- ja toimintatavoista. Se vaati kärsivällisyyttä ja epävarmuuden sietämistä.

– Jotta muutokset eivät jää vain ulkokohtaisiksi ja lyhytaikaisiksi, olisi ihmiset tavoitettava tunteiden, tahdon ja toiminnan tasolla. Koko työyhteisön tulee olla mukana muutoksessa, Terhi Takanen painottaa.

Vaihe kerrallaan luodaan uusia, jokaisen omista tunteista ja tahdosta nousevia tapoja toimia. Uudistuminen ei tapahdu yhden tai kahden koulutustilaisuuden jälkeen. Se vie aikaa ja on haastavaa.

– Opimme uudenlaisia kommunikointitapoja. Tuttujen kohteliaiden yksinpuhelujen ja älyllisten väittelyjen tilalle aloimme harjoitella luovaa ja pohdiskelevaa vuoropuhelua.

Keskitytään kuuntelemaan

Prosessin kirkastamisvaiheessa oli muodostettiin pienryhmiä. Niiden avulla ideoita uudesta työkulttuurista kokeiltiin käytännössä.

Happy Customer -ryhmä etsi uusia tapoja toimia asiakkaiden kanssa. Osallistujat tunnistivat, että asenne oli usein ollut ”meillä tulee olla valmiit vastaukset asiakkaiden ongelmiin”. Sen taustalla oli usko kaikkitietävyyteen.

– Ryhmäläiset lähtivät kohtaamaan asiakkaita ilman agendaa. Valmiita vastauksia tärkeämpää oli kuunnella asiakasta, olla hänelle läsnä  ja oppia hänen kanssaan. Asiakkaillekin tilanne oli uusi, kun heille ei tarjottu heti ratkaisuja.

– Uusi tapa ohjasi monipuoliseen keskusteluun ja kykyyn ottaa vastaan suoraa, välillä rankkaakin palautetta. Yhtenä lopputuloksena syntyi asiakkaille järjestetty keskustelufoorumi, jossa kuunneltiin asiakkaiden tarpeita ja tilanteita. Ohjauksesta ja neuvonnasta siirryttiin yhdessä pohtimiseen ja tekemiseen. Asiakas nostettiin kumppaniksi.

Takanen huomasi, että työyhteisössä vuorovaikutuksen merkitys tuli näkyviin aiempaa enemmän. Työtoveriin tutustuttiin paremmin, hänen työtään ja tilannettaan tunnettiin enemmän. Monessakin ryhmässä oli avoimesti pohdittu, voisiko työt jakaa kokonaan toisella tavalla.

– Joku kertoi ilmaisevansa ajatuksiaan rohkeammin, koska ilmapiiri oli rennompi ja sallivampi, toinen oli opetellut näkemään epäonnistumiset oppimisen mahdollisuuksina, kolmas iloitsi uudesta tavasta kohdata uusia tilanteita.

Pitäisikö vaihtaa työpaikkaa? Kokeile tätä harjoitusta vastauksen hakemiseen!

Takanen, Terhi & Petrow, Seija: Kohtaamisten voima. Edita Publishing 2010.

Takanen, Terhi: Voimaantuva työyhteisö – miten luomme tulevaisuutta. Sun Innovations 2005.

Kommentoi »