Terve.fi

Sydäntulehduksen hoito

Sydäntulehduksen hoito
Sydäntulehdus on aina vakava asia. Lue, kuinka sydäntulehdusta hoidetaan.

Sydäntulehduksen syy ei läheskään aina selviä ja tämä luonnollisesti vaikeuttaa sen hoitamista. Toisaalta sydäntulehdukset ovat kuitenkin suurimmaksi osaksi virusten aiheuttamia, eikä niihin tehoavia lääkkeitä juurikaan ole. Tärkeintä tämän taudin hoidossa onkin välttää tilanteen paheneminen ja antaa elimistölle mahdollisuus korjata itse tilanne ja taltuttaa virus. Bakteeritulehduksen ollessa kyseessä viljelytuloksen perusteella valittu asianmukainen antibioottihoito on oikea hoito. Mikäli mikrobilääkehoito ei tuota haluttua tulosta, on arvioitava kirurgisen hoidon tarve. Näitä ovat sydämen sisäkalvontulehduksen yhteydessä mm. infektoituneen tekoläpän vaihto ja vaurioituneen läpän korjaaminen.

Keskeisin osa sydäntulehduksen hoitoa on kuitenkin lepo, sillä tällöin sydämelle annetaan tilaisuus parantua. Suuri osa potilaista hyötyy sairaalassa tapahtuvasta hoidosta ja sen seurannasta. Avoterveydenhuollossa voidaan seurata oireettomana tai lieväoireisena esiintyviä tulehduksia.

Mahdolliseen rintakipuun käytetään siihen sopivia kipulääkkeitä, rytmihäiriötuntemuksia ja tykyttelyä voidaan hillitä erilaisilla sydämen toimintaa rauhoittavilla lääkkeillä, kuten beetasalpaajilla. Jos tauti on päässyt pitkälle ja aiheuttanut jo sydämen vajaatoimintaa, voidaan joutua turvautumaan tehohoitoon ja jopa sydämensiirtoon.

Toipumisvaiheessa on syytä välttää fyysistä rasitusta, kunnes EKG on normalisoitunut. Aktiivisesti urheileville onkin syytä tehdä rasituskoe ennen täysipainoiseen harjoitteluun palaamista.

Sydäntulehduksen omahoito

Sydäntulehdusten omahoito perustuu hyvin pitkälle niiden ennaltaehkäisyyn. Koska sydäntulehdukset ovat lievinä yleensä oireettomia, tulisi raskaasta fyysisestä rasituksesta pidättäytyä aina kuumeilun, lihassärkyjen ja yleisen voimattomuuden aikana. Etenkin infektioissa, joissa esiintyy nielun peitteisyyttä ja lihassärkyä, on todettu riski sairastua myös sydäntulehduksiin.

Tärkeintä on antaa elimistölle riittävästi aikaa parantua sitä koettelevasta infektiosta lepäämällä tarpeeksi pitkään. Tämä ehkäisee huomattavasti riskiä sairastua sydäntulehduksiin.

Vaivaako sydäntulehdus? Milloin lääkäriin?

Lääkäriin tulisi hakeutua jos sairastetun infektion jälkeen olo on pitkään suhteettoman väsynyt ja voimaton. Erityisesti jos tähän liittyy kuumeilua, toistuvia flunssia, sydämen tykyttelyä tai muita rytmihäiriöitä, olisi tilanne syytä tarkistaa.

Nivelreumaa sairastavilla ja keinoläpän tai synnynnäisen sydänvian omaavilla henkilöillä on kohonnut riski sairastua sydäntulehduksiin. Tällaisten henkilöiden onkin syytä seurata oman kehonsa tilaa erityisen tarkasti ja hakeutua tarvittaessa lääkäriin.

Lähteet:

Lommi J, Lehtonen J., Perikardiitti, Lääkärin käsikirja 2016.

Lommi J, Lehtonen J., Myokardiitti, Lääkärin käsikirja 2016.

Julkaistu: 5.4.2018
1 kommentti