Terve.fi

Suomen 10 kulutetuinta ja myydyintä lääkettä

Suomen 10 kulutetuinta ja myydyintä lääkettä
Katso listasta, mitkä ovat Suomen kulutetuimmat ja myydyimmät lääkkeet.
Julkaistu 22.11.2017

Fimea ja Kela ovat julkaisseet Suomen lääketilaston viime vuodelta. Tuoreista tilastoista käy ilmi, että lääkkeiden kokonaismyynti kasvoi viime vuodesta useammalla prosentilla. Katso listasta, mitkä ovat Suomen kulutetuimmat ja myydyimmät lääkkeet.

Vuoden 2016 lääkkeiden kokonaismyynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,7 prosenttia. Kokonaismyynti oli vuonna 2015 noin 2 958 miljoonaa euroa, kun luku suureni tänä vuonna 3 067 miljoonaan euroon.

Myydyimpiä lääkkeitä olivat edelleenkin syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat, hermostoon vaikuttavat lääkkeet sekä ruoansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet. Syöpälääkkeiden ja immuunivasteen muuntajien myynti kasvoi edellisvuodesta yhdeksällä prosentilla.

Lääketilastojulkaisun mukaan lääkekustannuksia on pyritty hillitsemään erilaisin toimin, joihin lukeutuu muun muassa biosimilaarien käyttöönotto. Lisäksi lääkekorvausten hillintäkeinoksi ja korvausten uudelleen kohdentamiseksi otettiin viime vuonna käyttöön alkuomavastuu.

Suomen 10 kulutetuinta lääkettä vuonna 2016 (määritellyt vuorokausiannokset/1 000 as/vrk; muutos edelliseen vuoteen %)

 1. Asetyylisalisyylihappo (72,7; -9 %)
 2. Ramipriili (70,4; 0 %)
 3. Amlodipiini (52,8; +4%)
 4. Ibuprofeeni (50,5; +3 %)
 5. Simvastatiini (40,2; -9 %)
 6. Atorvastatiini (39,4; +8 %)
 7. Bisoprololi (37,21; -1 %)
 8. Kalsiumin yhdistelmävalmisteet D-vitamiinin ja/tai muiden lääkeaineiden kanssa (35,6; -3 %)
 9. Furosemidi (35,6; -2 %)
 10. Losartaani (34,8; +3 %)

Lisäksi lähelle kymmentä kulutetuinta lääkettä pääsivät muun muassa levotyroksiininatrium (34,19; 1 %), parasetamoli (33,86; +6 %) ja metformiini (31,6; 0 %). Kandesartaanin kulutus (29,1) kasvoi 13 prosentilla ja rosuvastatiinin kulutus (16,5) kasvoi 12 prosentilla vuoteen 2015 verrattuna.

Suomen kulutetuimmat lääkkeet pääryhmittäin (määritellyt vuorokausiannokset/1 000 as/vrk; muutos edelliseen vuoteen %)

 1. Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet (555,91; 3 %)
 2. Ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet (297,14; +1 %)
 3. Hermostoon vaikuttavat lääkkeet (256,70; -1 %)
 4. Hengityselinten sairauksien lääkkeet (168,95; +3 %)
 5. Veritautien lääkkeet (138,05; -3 %)
 6. Sukupuoli ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit (133,32 (1 %)
 7. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet (98,40; 0 %)
 8. Systeemisesti käytettävät hormonivalmisteet, lukuun ottamatta sukupuolihormoneja ja insuliineja (54,71; + 2 %)
 9. Silmä- ja korvatautien lääkkeet (24,41; 8 %)
 10. Systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet (20,89; 4 %)
 11. Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat (19,87; +4 %)
 12. Ihotautilääkkeet (2,79; -4 %)
 13. Loisten ja hyönteisten häätöön tarkoitetut valmisteet (2,22; – 2 %)
 14. Muut (0,14; +9 %)

Suomen 10 myydyintä lääkeainetta tai niiden kiinteä yhdistelmää vuonna 2016 (tukkumyynti, tuhatta euroa; muutos edellisestä vuodesta %)

 1. Nikotiini (51 325; + 8 %)
 2. Adalimumabi (46 663; 0 %)
 3. Rituksimabi (34 789; +11 %)
 4. Infliksimabi (34 344; -9 %)
 5. Glargininsuliini (33 151; +9 %)
 6. Etanersepti (32 218; +2 %)
 7. Ibuprofeeni (29 525; +3 %)
 8. Ihmisen normaali immunoglobuliini intravaskulaariseen käyttöön (28 985; -1 %)
 9. Hyytymistekijä VIII (26 575; +3 %)
 10. Trastutsumabi (24 827; +10 %)

Myydyimmän 20 lääkkeen joukkoon ylsivät myös muun muassa parasetamoli, sitagliptiini, atorvastatiini, bevasitsumabi, salmeteroli ja flutikasoni, simvastatiini, estradioli, detemirinsuliini, lenalidomidi sekä pregabaliini.

Myydyimpien lääkkeiden luettelossa heijastuvat eritoten biologisten lääkkeiden korkeat hinnat. Kolesterolihäiriöiden hoitoon käytettävien statiinien ja itsehoitoon tarkoitettujen lääkkeiden myyntiä selittää niiden suuri käyttäjämäärä, julkaisussa tiivistetään.

Lähteet:

Suomen lääketilasto 2016 (pdf)

Tämän uutisen tarjoaa Lääkäriportaali, joka on erikoisalakohtainen palvelu lääkäreille ja lääketiedettä opiskeleville. Palvelu tarjoaa koti- ja ulkomaisen lääketieteellisen uutispalvelun ilmaiseksi.

Kommentoi »