Terve.fi

Satunnaiset seksikumppanit eivät uhkaa henkistä terveyttä

Satunnaiset seksikumppanit eivät uhkaa henkistä terveyttä
Satunnainen seksi lisää terveysriskejä, mutta onko satunnaisesta seksistä haittaa myös henkiselle terveydelle?
Julkaistu: 11.12.2009

Satunnainen seksi eri kumppaneiden kanssa on haitallista henkiselle terveydelle. Tämähän on vallalla oleva käsitys, mutta amerikkalaistutkimuksen mukaan – yllättävää kyllä – näin ei kuitenkaan ole.

Minnesotan yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että nuorten aikuisten harrastama satunnainen seksi ei näytä lisäävän psykologisia vaurioita verrattuna seksuaalisesti aktiivisiin, mutta parisuhteessa oleviin.

Tutkijat eivät siis löytäneet eroja ihmisten välillä, olivatpa koehenkilöiden partnerit satunnaisia tai vakinaisia. Tutkijat kuitenkin muistuttavat, että satunnaiseen seksiin liittyviä fyysisen terveyden riskejä ei saisi aliarvioida.

Minnesotan yliopistossa vuosina 2003-2004 tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkiaan yli 1300 seksuaalisesti aktiivista nuorta aikuista, joiden keski-ikä oli noin 20 vuotta. Tutkimukseen osallistuneista 574 oli miehiä ja 737 naisia.

55 prosentilla tutkittavista edellinen seksipartneri oli ollut seurustelukumppani ja 25 prosentilla kihlattu/puoliso/elämänkumppani. 12 prosentilla puolestaan viimeisin seksipartneri oli ollut tuttu ihminen, muttei seurustelukumppani, ja hieman alle kymmenenneksellä (8 %) kumppani oli ollut satunnainen. Tutkimuksessa satunnaiseksi luettiin kuitenkin myös tutut, mikäli he eivät olleet seurustelukumppaneita. Miehillä satunnaisia kumppaneita oli yli kaksi kertaa yleisemmin.

Tutkijat kirjoittivat työssään, että vaikka julkisessa keskustelussa seurustelusuhteen ulkopuolella olevat seksikumppanit on leimattu henkisesti haitallisiksi nuorilla aikuisilla, ei tutkimuksessa havaittu eroja satunnaisten kumppanien kanssa seksiä harrastaneiden ja vakinaisessa suhteessa olevien henkilöiden psykologisessa hyvinvoinnissa.

Tutkimus julkaistiin seksuaali- ja lisääntymisterveyteen keskittyvän Guttmacher Instituten Perspectives on Sexual and Reproductive Health -lehdessä.

Kommentoi »