Terve.fi

Särkylääkkeet saattavat heikentää kuuloa – jos niitä käyttää pitkään

Särkylääkkeet saattavat heikentää kuuloa – jos niitä käyttää pitkään
Yleisten särkylääkkeiden pitkäaikainen käyttö voi yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan altistaa kuulon heikentymiselle. Lue lisää.
Julkaistu 16.12.2016

Yleisten särkylääkkeiden pitkäaikainen käyttö voi yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan altistaa kuulon heikentymiselle. Yhteys koskee ibuprofeenia ja parasetamolia, mutta ei aspiriinia tai muita asetyylisalisyylihappoa sisältäviä lääkkeitä.

Tulosten perusteella kuulonheikentymän riski havaitaan ibuprofeenia ja parasetamolia ainakin kuuden vuoden ajan säännöllisesti käyttävillä naisilla. Vertailukohtana olivat naiset, jotka olivat olleet lääkityksellä korkeintaan vuoden.

Asetyylisalisyylihappoa käyttävät eivät kärsineet kuulonheikentymästä muita todennäköisemmin, mikä on mielenkiintoista, sillä erittäin suurina annoksina sen tiedetään tilapäisesti heikentävän kuuloa ja aiheuttavan tinnitusta. Tosin nykyään niin suuria annoksia käytetään vain harvoin.

Nyt havaittu riski ei ollut kovin suuri, mutta lääkitysten yleisyyden vuoksi pienelläkin riskillä voi väestötasolla olla suuri vaikutus. Jos nyt havaittu yhteys varmistuu lisätutkimuksissa, särkylääkkeet olivat vastuussa joka kuudennesta kuulonheikentymästä, joka tässä potilasryhmässä havaittiin.

Tutkimukseen osallistui 54 000 yhdysvaltalaista naissairaanhoitajaa, jotka olivat 48–73-vuotiaita tutkimuksen alkaessa. Tulokset julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä.

Lue lisää:

Kommentoi »