Terve.fi

Millainen on hyvä matkavakuutus?

Millainen on hyvä matkavakuutus?
Matkavakuutus on matkailijan paras turva odottamattomien tilanteiden ja onnettomuuksien varalta.
Julkaistu 4.11.2019

Hyvä matkavakuutus kattaa matkalla alkaneiden sairauksien ja tapaturmien hoitokulut ilman euromääräistä ylärajaa. Se turvaa myös tilanteet, joissa ambulanssilento Suomeen on välttämätön. Lisäksi se korvaa matkan peruuntumisen ja keskeytymisen niissä tilanteissa, kun matkalle lähtö estyy tai keskeytyy esimerkiksi vakuutetun tai hänen lähiomaisensa sairastumisen vuoksi. Se tarjoaa myös 24 tuntia vuorokaudessa toimivan matka­hätäpalvelun, jossa saa apua suomeksi.

Pärjääkö pelkällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla?

Eurooppalainen sairaanhoitokortti mahdollistaa vain sen, että pääsee julkiseen sairaanhoitoon EU-alueella samalla tavalla ja kustannuksilla kuin kohdemaassa asuva. Ilman matkavakuutusta hoitokulut jäävät matkailijan itsensä maksettavaksi. Matkavakuutuksessa korvataan myös yksityissairaanhoidosta aiheutuvia hoito- ja lääkekuluja. Lisäksi vakuutus kattaa muun muassa matkan peruuntumisen, keskeytymisen tai myöhästymisen aiheuttamat kustannukset. Esimerkiksi uusi paluu- tai ambulanssilento Suomeen voi maksaa jopa kymmeniätuhansia euroja.

Miten matkasairaus määritellään?

Matkasairaudella tarkoitetaan äkillistä ja odottamatonta sairautta, jonka ensioireet ovat alkaneet matkalle lähdön jälkeen. Matkasairaudeksi ei katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset tai hoito on ollut kesken matkalle lähdettäessä.

Matkavakuutus voi kuitenkin korvata tietyissä tilanteissa sairauksia, jotka vakuutetulla on ollut jo ennen matkalle lähtöä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi se, että jo olemassa oleva sairaus pahenee äkillisesti ja odottamattomasti. Tällöin korvausta maksetaan yleensä vain akuutin ensihoidon osalta matkakohteessa.

Vaikuttaako ikä vakuutuksen saantiin?

Ikä vaikuttaa pääsääntöisesti vakuutuksen saamiseen ja hintaan. 80-vuotiaan vakuutus on yleensä kalliimpi kuin 50-vuotiaan. LähiTapiolassa matkavakuutus myönnetään 0–99-vuotiaille ja matkavakuutus päättyy määräikään, joka on 100 vuotta.

Onko turva sama Espanjassa ja Thaimaassa?

Jos matkalla sattuu tapaturma tai sairastuminen, vakuutettu voi hakeutua hoitoon valitsemaansa hoitolaitokseen ja hakea jälkikäteen korvausta vakuutusyhtiöltä. Mikäli sairastumisen tai tapaturman hoito vaatii laajempia tutkimuksia, niihin voi saada maksusitoumuksen, kun ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön tai vakuutusyhtiön tarjoamaan matkahätäpalveluun. Tällöin hoitolaitos voi laskuttaa aiheutuvat hoitokulut suoraan vakuutusyhtiöltä. Toimintamalli on sama riippumatta matkakohteesta tai matkan pituudesta.

Riittääkö tavallinen matkavakuutus koko talven ulkomailla oleskelevalle?

Jatkuva matkustajavakuutus on lähtökohtaisesti voimassa muutamia kuukausia kestävillä matkoilla, jonka jälkeen se päättyy kyseisen matkan osalta. Halutessaan voi ostaa matkustajavakuutuksen myös pidemmille matkoille. Tällaisissa tapauksissa kannattaa aina olla yhteydessä vakuutusyhtiöön, jotta koko matkan aika on turvattu.

Asiantuntija: Lakimies Maria Lehtinen, LähiTapiola-­ryhmä.

Juttu on julkaistu Apu Terveys -lehdessä 6/2019.

Kommentoi »