Terve.fi

Sähkö on turvallinen masennuksen hoitaja

Sähkö on turvallinen masennuksen hoitaja
Uutispalvelu Duodecim
Julkaistu: 27.6.2006

Sähköhoidoilla on monien korvissa kolkko kaiku, mutta nykyisin käytettävät menetelmät eivät ole pelkästään turvallisia vaan myöskin erittäin tehokkaita vakavan masennuksen hoidossa.

Sähköhoitojen yleisyydestä Suomessa ei ole tehty tutkimuksia, mutta se kuuluu psykiatrisiin rutiinihoitoihin ja menetelmä on käytössä kaikissa maamme keskusmielisairaaloissa. Vakava masennustila on selvästi tärkein hoitotarkoitus.

- Erityisesti sähköhoitoa suositellaan itsetuhoisille masennuspotilaille, sekä masennuspotilaille joiden todellisuudentaju on heikentynyt eli ns. psykoottisesta masennuksesta kärsiville. Sähköhoidot auttavat hyvin myös masennuspotilaita, joiden yleistila on huonontunut esimerkiksi syömättömyyden takia, kertoo psykiatrian erikoislääkäri Pertti Heikman Helsingin Yliopiston Kliiniseltä Laitokselta. Heikman väitteli viime vuonna nimenomaan sähköhoidon vaikutuksista masennuspotilailla.

Sähköhoitoa voidaan antaa myös vaikeaan maniaan sairastuneille ja sähköhoito voi olla paikallaan myös joitain akuutteja skitsofrenian muotoja sairastaville. Hoidon tehosta on yksittäisissä tapauksissa näyttöä myös esimerkiksi vaikeassa Parkinsonin taudissa ja vaikeista pakko-oireista kärsivillä potilailla etenkin, jos heillä on myös samanaikainen masennustila.

Vaikutusmekanismi vielä hämärän peitossa

Sähköhoidossa potilaan päähän johdetaan lyhytkestoinen ja heikko sähkövirta, joka aiheuttaa epileptisen kouristuskohtauksen, minkä voimakkuutta on kuitenkin oleellisesti heikennetty lihaksia rentouttavalla lääkityksellä. Sähköhoitoa annetaan 2-3 kertaa viikossa ja hoitokertoja on kaikkiaan yleensä 4-12. Nykyään hoidot annetaan aina yleisanestesiassa eli nukutuksessa.

Sähköhoitoa annettiin ihmiselle ensimmäisen kerran vuonna 1938, mutta sen vaikutusmekanismia ei vieläkään tunneta tarkoin. Näin vaikka sähköhoitoja on tutkittu runsaasti läpi menetelmän historian. Parhaiten toistettu löydös on, että tehokas hoito lisää aivojen otsalohkojen alueen hidas-aaltotoimintaa.

- Hidasaaltotoiminnan lisäys on suorassa suhteessa hoidon tehoon ja vaikuttaa siltä, että lisäys on ominaista nimenomaan sähköhoidolle. Myös sähköhoidon vaikutuksia aivojen neurokemiallisiin ja hormonaalisiin muutoksiin on tutkittu, mutta tulokset eivät ole olleet yhtä selviä, Heikman kertoo.

Sähköhoitojen teho riippuu potilaan sairauden laadusta ja käytetyistä sähköhoitomenetelmistä. Parhaat tulokset saadaan lyhytkestoisen vakavan masennuksen hoidossa. Sen sijaan lievempioireiset ja pitempikestoiset masennukset voivat reagoida hoidolle huonommin. Samoin sähköhoidon teho on huonompi monihäiriöisillä potilailla, joilla on masennuksen lisäksi esimerkiksi päihdeongelma tai huomattavaa ahdistuneisuutta.

- Tehoon vaikuttaa lisäksi se mihin paikkaan sähköä annetaan ja millä voimakkuudella. Näistä päättää hoidosta vastaava lääkäri potilaskohtaisesti.

Suomen käytännöt kohdallaan

Briteissä on vastikään tuotu esille suositus sähköhoidon käytön rajoittamisesta. Heikmanin mukaan Suomen käytännöissä ei kuitenkaan ole muuttamista, mikäli ne perustuvat viimeisimpiin yhdysvaltalaisiin sekä brittiläisiin arvovaltaisiin asiantuntijasuosituksiin. Briteissä huolenaiheena ovat olleet sähköhoidon mahdolliset haittavaikutukset, joista merkittävimpiä ovat muistihäiriöt. Häiriöt ovat yleensä lyhytkestoisia, mutta ne voivat yksittäisen potilaan kohdalla jatkua jopa joitain viikkoja tai kuukausiakin. Toisaalta vakavaan masennukseen voi liittyä muutenkin muistihäiriöitä.

Heikmanin mukaan muistihäiriöitä oli ennen runsaammin johtuen hoitotekniikoista. Tuolloin käytettiin pään molemmille puolille annettavaa hoitoa, mutta nykyään suosittavan oikealle puolelle päätä annettavan hoidon myötä muistihäiriöitä tulee huomattavasti vähemmän.

- Sähköhoitoihin pätee sama periaate kuin muihinkin lääketieteellisiin hoitoihin. Niitä annettaessa on aina punnittava hoidon hyödyt ja haitat juuri kyseiselle potilaalle, Heikman muistuttaa.

Copyright Duodecim 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa. Kielto koskee materiaalin käyttöä frame-tekniikalla, linkittämällä suoraan tähän tiedostoon sekä kaikkeen muuhun toimintaan mm. cache- ja proxy-tekniikalla. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen muillakin tavoilla kielletään. Tämä koskee myös tulostusta ja tallennusta muuhun kuin yksityiseen käyttöön.

1 kommentti