Terveys

Reseptilatinaa

Mitä resepteissä olevat latinankieliset merkinnät tarkoittavat? Latinankielisten lyhenteiden merkitykset selviävät tästä.

Teksti Terve Media Oy
18.6.2012 Terve.fi

A

aa = ana, kumpaakin, kutakin

abs. = absolutus, täydellinen, liuoksesta täysin eristetty, ehdottoman puhdas

acid. = acidum, happo

ad = saakka, asti, varten

ad libitum = halun mukaan, vapaasti

aeq. = aequalis, yhtäläinen (ana partes aequales = kutakin yhtä suuret osat)

alb. = albus, valkoinen

ana partes aequales = kutakin yhtä suuret osat

anhydr. = anhydricus, vedetön

antacid. = antacidum (mon. antacida), antasidi, mahahapon vetyioneja sitova aine

applicator = asetin, applikaattori

aq. = aqua, vesi (aqua purificata, aqua sterilisata, aqua demineralisata)

aquos. = aquosus, vesipitoinen

B

b. i. d. = bis in die, kahdesti päivässä

bd. = bis in die, kahdesti päivässä

bid. = bis in die, kahdesti päivässä

bis = kahdesti (reseptin iteroinnissa: iter bis)

C

c. = cum, kanssa, kera

caps. = capsula, pieni kotelo, kapseli esim. capsula gelatinosa,

Cito = nopeasti!

clysm. = clysma, peräruiske

comp. = compositus, yhdistetty, yleinen yhdistelmävalmisteen kauppanimen perässä

compr. = compressus, yhteenpuristettu

conserv. = conservans säilyttävä, säilytysaine

conserva = Säilytä!

conspergens = sirotejauhe

constit. (const.) = constituentia, yhteisnimi farmakologisesti tehottomille lisä- tai sidosaineille eli apuaineille

corrig. = corrigentia, yhteisnimitys makua tai hajua parantaville aineille

crem. = cremor, emulsiovoide, erityisen pehmeä emulgoimalla valmistettu voide

D

D. = Da, anna!

d. = dies, päivä

D. in scat. orig = Anna alkuperäisessä rasiassa!

D. tal. d. = Da tales doses, anna sellaisia annoksia

D.S. = Da Signa, anna ja varusta käyttöohjeella

denat. = denaturatus, denaturoitu

depot = depot-kapselit, -laastarit, -rakeet ja -tabletit, joista lääkeaine vapautuu tai imeytyy hitaasti

deterg. = detergens pois pyyhkivä

DI = dispensing information

dil. = dilutus laimennettu, esim. spir. dil.

dispensa = jaa punniten!

divide = jaa!

dosipulv. = dosipulvis, annosjauhe

dosis = annos (dosis maxima, dosis letalis)

E

elix. = elixir, eliksiiri, suun kautta nautittava kirkas, makeutettu, vettä, etanolia ja hajuaineita sisältävä neste, joka usein sisältää jotain rohdosuutetta

emulsio = nesteen ja rasvan seos esim emulsiovoiteet)

enter(o)- = enterosolubilis, suoli- , suolistoliukoinen (esim enterokapselit, -rakeet tai -tabletit)

et = ja

ext. = externus, ulkoinen, (ad us.ext.= ulkoiseen käyttöön)

extr. = extractum uute, extractum fluidum = nesteuute

F

f ut fiat = lauseen keskellä, jotta syntyisi

F. = Fiat (mon. Fiant), lauseen alussa syntyköön, tulkoon

fol. = folium, lehti

fort. = fortis, väkevä, voimakas, spir. fort. = väkiviina 96 %

G

gelat. = gelatina, liivate, hyytelö; geeli

granul. = granulum, rae, jyvänen

gtt. (gutt.) = guttae, tipat; (esim guttae ophthalmicae = silmätipat)

I

i. c. = intra cutem, ihoon (ihon sisälle) (intracutaneus = ihonsisäinen)

i.a. = intra arteriam, valtimoon (intra arterialis = valtimonsisäinen)

i.m. = intra musculum, lihakseen (intramuscularis = lihaksensisäinen)

i.v. = intra venam, laskimoon (intravenosus = laskimonsisäinen)

in vitro originale = alkuperäispullossa

inhal. = inhalaatio, sisäänhengittäminen

iniectio = injektio, ruiske

inscriptio = reseptin osa, joka käsittää päiväyksen, määrääjän allekirjoituksen, nimen selvennyksen ja SV-numeron

int. = internus, sisäinen (ad us. int. = sisäiseen käyttöön)

invocatio = reseptin Rec. -merkkiä vastaava osa

irrigabilium = huuhde

Ita! = Siten!

iter. = iteratur, voidaan uusia; merkintä, jolla resepti määrätään uudelleen toimitettavaksi joko kerran (semel), kahdesti (bis) tai kolmasti (ter).

L

lag. = lagenadula, injektiopullo

lapis = kivi

lapis infernalis = kynän muotoiseksi valettu hopeanitraatti

linct. = linctus, (lääke)mehu

linim. = linimentum, linimentti; iholle paikallisesti käytetty neste, joka on valmistettu liuottamalla, liettämällä tai emulgoimalla, tietyistä linimenteistä käytetään nimitystä “lotion”

liq. = liquor, neste, liuos

liquid. = liquida, nesteet

lot. = lotio, pesu (lotus = pesty)

lotion = tietyistä linimenteistä käytettävä nimitys (linimentti on iholle paikallisesti käytetty neste)

M

M. = Misce, Sekoita!

M. f. = Misce fiat, sekoita, tulkoon

M.D.S. = sekoita sekä anna potilaalle ja varusta käyttöohjeella

manipulus = kourallinen

mass. (m.) = massa, taikina (massa basalis = sideaine esim. peräpuikoissa)

max. = maximus, suurin (dosis maxima)

medicat. = medicatus, lääkitty, lääkeainetta sisältävä

medicinal = medicinalis, lääkkeellinen, lääke-

min. = minutim, pieniksi kappaleiksi, hyvin hienoksi,

minimus = pienin (esim. dosis minima)

mixt. = mixtura, suun kautta annosteltava nestemäinen lääkeseos

musci medicati = vaahdot, sisältävät suuren määrän nesteeseen dispergoitunutta kaasua.

N

N. B. = Nota bene, Pane tarkoin merkille!

N:o = numero, lukumäärä

nasalia = nenälääkevalmisteet; nenäpuikot, -sumutteet, tipat ja voiteet

Ne rep. = Ne repete, Älä uudista!

Non iter. = non iteratur, ei saa uusia

O

ocularia = silmälääkevalmisteet

oculentum = silmävoide

oculoguttae = silmätippa

od. = omni die, joka päivä

ol. = oleum, öljy

om. = omni mane, joka aamu

on. = omni nocte, joka ilta

ophthalm. = ophthalmicus, silmä- (esim. guttae ophthalmica = silmätipat)

opiat. = opiatus, oopiumia sisältävä

oral. = oralis, suuhun liittyvä, suu (vrt. p. o. tai per os = suun kautta)

orig. = origon, alkuperäinen, (esim. D. in scat. orig = Anna alkuperäisessä rasiassa!)

otoguttae = korvatippa

P

p.o. = per os, suun kautta

parenter. = parenteralis, ruoansulatuskanavan ulkopuolinen, parenteralia = parenteraaliset lääkevalmisteet (antotapana ensisijaisesti injektio tai infuusio)

pars = osa

pasta = jäykkä voide, jossa kiinteiden aineiden osuus on huomattavan suuri.

per us. ad = per usum ad xx.xx.xxxx, ilmaisu rajoittaa lääkemääräyksen voimassaolon merkittyyn päivämäärään.

Ph. Eur. = Pharmacopoea Europaeica, Euroopan farmakopea

Ph. Fenn. = Pharmacopoea Fennica, Suomen farmakopea (lyh. myös Ph. F.)

Ph. Nord. = Pharmacopoea Nordica, Pohjoismainen farmakopea

pharmakon = (kr. ) lääke, lääkeaine (lat. remedium)

physiol. = physiologicus, fysiologinen

pilul. = pilula, pilleri, pikkupallo

praescriptio = reseptin koostumus eli lääkkeen nimi (nimet) ja määrä(t)

prn. = pro re nata, tarpeen mukaan

pro = puolesta, varten, kohti (esim. pro analysi = analyysiä varten, pro dosi annosta kohti, pro tai in die = päivää kohti, vrk:ssa)

pro auctore = tekijälle, reseptissä potilaan nimen korvaava ilmaisu, jolla lääkemääräyksen antaja ilmoittaa lääkkeen tulevan ammatin harjoittamisen kannalta tarpeelliseen käyttöön. (Jos lääkäri hoitaa omaa sairauttaan, hän ei kirjoita lääkettä pro auctore, vaan määrää

propr. = proprius, oma (ad us. propr. = omaan käyttöön)

pulv. = pulvis, jauheen yleisnimi (esim. pulvis simplex, compositus, suhtilis, grossus etc.)

pulveres = jauheet

purif. = purificatus, puhdistettu

purus = puhdas

Q

q. (qq.) = joka …, esim. qq6h = joka 6. tunti

q. i. d. = quater in die, neljästi päivässä

q. l. = quantum libet, niin paljon kuin haluttaa

q. s. = quantum satis, riittävästi, tarpeen mukaan

q.v. = quantum vis, niin paljon kuin haluat

qd. = joka päivä

qds. four = quarter die sumendus, neljä kertaa päivässä

qid. = neljästi päivässä

qod. = joka toinen päivä

quater = neljästi

R

raff. = raffinatus, puhdistettu

Rec. = Recipe, Ota!, Resepti alkaa tällä lyhenteellä, joka on painettu valmiiksi lomakkeisiin, mutta tulee muistaa lisätä, jos lääkemääräys joudutaan kirjoittamaan blanko-paperille.

receptum = vastaanotettu määräys, resepti

rectal. = rectalis, peräsuolen- (rectum = peräsuoli, per rectum = peräsuolen kautta)

rectalia = peräsuolen kautta antoon tarkoitetut lääkevalmisteet

refrig. = refrigeratus, jäähdytetty

remedium = lääke, lääkeaine (kr. pharmakon)

remedium adiuvans = lääkkeen muu kuin pääasiallinen vaikuttava aine

remedium cardinale = lääkkeen pääasiallinen vaikuttava aine

remedium constituens = lääkkeen muodon, perusmassan tai koostumuksen antava farmakologisesti inertti aine, käytetty myös sanaa vehiculum

remedium corrigens = lääkkeen makua, hajua tai väriä parantava aine

Rep. = Repete, Uudista! tai Repetoi! Jo toimitetun reseptin uudelleen toimitettavaksi määrääminen. (Ne repete = älä uudista!)

resoribl. = resoribletta suun limakalvon läpi imeytymään tarkoitettu tabletti

rhinogutt. = rhinoguttae, nenätipat, -puikot, -sumutteet, ja -voiteet

S

S. = Signa, Varusta käyttöohjeella!

s. = sine, ilman

s. c. = sub cutem, ihonalaiskudokseen (subcutaneus = ihonalainen)

s. conserv. = sine conservante, ilman säilytysainetta

sapo = saippua

saturat. = saturatus kyllästetty

sedativum = sedatiivi, rauhoittava aine (mon. sedativa)

semel = kerran, iteroinnissa: Iter semel

sesqui- = puolitoista-

Sic = Juuri niin!, Merkittynä esim. yleisestä ohjeesta poikkeavan lääkkeen vahvuuden, määrän tai annostuksen perään viestii apteekille, että merkintä on tehty tarkoituksella.

siccat. = siccatus, kuivattu

sice. = siccus kuiva

signatura = reseptin osa, jossa reseptin kirjoittaja antaa ohjeet lääkkeen käyttäjälle

sine copia = jäljentämättä (D. sine copia Anna jäljentämättä preskriptiota ohje- ta nimilippuun!)

sol. = solutio, liuos, solutus liuotettu

solub. = solubilis, liukeneva

solubl. = solubletta, tablettimainen lääkemuoto, josta valmistetaan ulkoiseen käyttöön tarkoitettu liuos

solv. = solvens, irrottava (esim. ysköksiä), liuottava, liuotin

Solve = Liuota!

spir. = spiritus, sprii, etanolia sisältävän apteekkitavaran etuliite

spir. denat. = spiritus denaturatus, denaturoitu sprii

spir. e vino = spiritus e vino, lääkekonjakki

spir. fort. = spiritus fortis, väkiviina 96 %

spirituos. = spirituosus, spiritus fortista (tai etanolia) sisältävä

ss. = semis, puolet

stat. = statim, heti

Statim = Heti! (Käytetään eräissä maissa Cito -merkin asemesta)

ster. = sterilis, steriili

steril. = sterilisatus, steriloitu (esim. aqua sterilisata)

Sterilisa = Steriloi!

stimul. = stimulans, kiihottava

styli = puikot (esim. nenä-, hammas- ja virtsatiepuikko)

stylus (stilus) = puikko, kynä, varsi

subcut. = subcutaneus, ihonalainen

subscriptio = reseptin osa, jossa sanotaan, mitä apteekin tulee tehdä

supp. = suppositorium, peräpuikko

susp. = suspensio, liettäminen, liete, kiinteän aineen ja nesteen seos

Suspende = Valmista suspensio!

syr. (syrup.) = syrupus (sirupus), siirappi

T

t. i. d. = ter in die, kolmesti päivässä

tabl. = tablettam tabletti

tal. dos. = tales doses, (lyh. myös t. d.), sellaisia annoksia (esim. D. tal. dos. n:o X. S.)

talis = sellainen

tbsp. = tablespoonful, ruokalusikallinen

tds. = ter die sumendus, kolmasti päivässä

ter = kolmesti, iteraatiossa: iter. ter.

tid. = ter in die, kolmesti päivässä

tinct. = tinctura, etanolipitoinen rohdosuute

toxicum = myrkky

tsp. = teaspoonful, teelusikallinen

U

U S A N = United States Adopted Name

u. = unitas internationalis, (engl. IU), kansainvälinen yksikkö, KY

U. S. N. F. = The United States National Formulary

U. S. P. = The United States Pharmacopeia

ungt. (ung.) = unguentum, voiteen yleisnimi, myös rasvapohjainen, vettä enintään niukasti sisältävä voide.

unguenta = voiteet (esim unguenta ophthalmica = silmävoiteet)

usus (us.) = käyttö, (esim. ad usum externum = ulkoiseen käyttöön); myös muotoa pro usu on käytetty. Ilmaisu per usum ad xx.xx.xxxx rajoittaa lääkemääryksen voimassaolon merkittyyn päivämäärään.

ut = niin että, jotta

ut dict. = kuten määrätty

V

vaginalia = emätinlääkevalmisteet (esim. emätingeelit, -puikot, -tamponit, -vaahdot ja -voiteet)

vagit. = vagitorium, emätinpuikko

ven. = venenum, myrkky (D. sub signo veneni = Anna myrkyn merkillä varustettuna!)

ver. = verus, oikea, aito

vet. (veter.) = veterinarius, eläinlääke-, eläinlääkäri

vin. = vinum, viini

vin. medicat. = vinum medicatum, rohdoksen tai lääkeaineen viiniliuos

vinum medicinale = lääkeviini

vitr. = vitrum, lasi, lääkepulIon ja lasiastian yleisnimi; in vitro = pullossa, lasissa, tutkimuksessa “koeputkessa” tehty biologinen tutkimus (vastakohta in vivo)

vitrum originale = alkuperäispakkaus

Lue lisää
Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi