Terve.fi

Yleistietoa rannemurtumasta

Yleistietoa rannemurtumasta
Rannemurtuma on yksi yleisimmistä murtumista.

Rannemurtuman asentoa seurataan röntgenkuvin 1., 2. ja 5. viikon kohdalla. Rannemurtumilla on taipumus luisua pois asennostaan murtuma-alueella olevan turvotuksen laskiessa, ja kipsikin aikaa myöten löystyy. Mikäli näin pääsee käymään, asentoa voidaan joutua korjaamaan.

Rannemurtuman periytyvyys

Rannemurtumataipumus ei tiettävästi ole periytyvää.

Rannemurtuman yleisyys

Rannemurtuma on yleisimpiä murtumia.

Rannemurtuman ennuste

Potilaskohtaiset lähtötekijät vaikuttavat merkittävästi hoidon lopputulokseen ja ennusteeseen. Hyväasentoinen rannemurtuma paranee hyvin, usein täysin oireettomaksi. Mitä huonompi murtuman tilanne alkuvaiheessa on ja mitä vanhemmasta potilaasta on kysymys, sitä suuremmaksi käy toiminnallisesti huonojen tulosten määrä. Rannemurtumasta toipuminen kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen.

Lähteet:

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen Ry:n asettama työryhmä. Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma): Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2016.

Jokihaara J. Ranteen vammat. Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2017.

ICD-10:

S52.5 Värttinäluun alaosan murtuma

S52.6 Kyynärluun ja värttinäluun alaosan murtuma

S62 Ranteen tai käden murtuma

S62.1 Muun ranneluun murtuma

Julkaistu: 1.10.2018
Kommentoi »