Terve.fi

Rannemurtuman oireet

Rannemurtuman oireet
Rannemurtuman oireet ovat turvotus ja kova kipu. Rannemurtuman turvotus ja kipu johtuvat kudosvauriosta.

Oireina rannemurtumassa ovat tapaturman jälkeinen voimakas kipu ja turvotus, jotka johtuvat murtuman aiheuttamasta paikallisesta kudosvauriosta. Usein on todettavissa oleva virheasento. Pelkkien oireiden perusteella rannemurtumaa ei yleensä voida diagnosoida.

Rannemurtuman diagnoosi perustuu kliiniseen tutkimukseen ja kuvantamismenetelmiin. Esitiedoissa tulee selvitä potilaan ikä, perussairaudet, lääkitys, tupakointi, vasen-/oikeakätisyys sekä potilaan yleinen toimintakyky ja yläraajan käyttövaatimukset. Nämä tekijät vaikuttavat keskeisesti oikean hoidon valintaan. Ranteesta havainnoidaan turvotus, virheasento, mahdollisen avomurtuman merkit, ihon kunto ja väri, koko käden verenkierron tila sekä käden alueen tunto- ja liiketoiminnot.

Ensisijainen kuvantamismenetelmä on röntgentutkimus. Edestä ja sivusta otetuista kuvista voidaan havaita murtumarako sekä nivelen virheasento. Mikäli murtuma on pirstaleinen, murtumalinjat ulottuvat nivelpinnoille ja virheasento ei ole stabiili voidaan harkita TT-kuvausta.

Lähteet:

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen Ry:n asettama työryhmä. Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma): Käypä hoito-suositus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2016.

Jokihaara J. Ranteen vammat. Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2017.

Julkaistu: 1.10.2018
Kommentoi »