Terveys

Psykoosilääkitys lisää iäkkään murtumariskiä

Psykoosilääkitys voi lisätä lonkkamurtumien riskiä. Lue lisää psykoosilääkitysten vaikutuksista.

2.8.2016 Terve.fi

Yli 60-vuotiaiden psykoosilääkitykset voivat tuoreen tutkimuksen mukaan altistaa lonkkamurtumille. Lääkitykset todennäköisesti lisäävät kaatumisia ja sitä kautta murtumia.

Norjalaistutkijoiden havainnot perustuvat rekisteritietoihin kaikista elossa olevista ennen vuotta 1945 syntyneistä norjalaisista (900 000) sekä heille vuosina 2004–2010 määrätyistä psykoosilääkityksistä sekä vuosina 2005–2010 sattuneista lonkkamurtumista.

Rekisteritietojen analyysi osoitti lonkkamurtumariskin olevan psykoosilääkityksen aikaan kaksinkertainen verrattuna aikaan, jolloin potilas ei ollut lääkityksellä. Lonkkamurtumia sattui yhteensä runsaat 39 000.

Potilaiden lonkkamurtumariskiin on voinut vaikuttaa moni muukin seikka psykoosilääkkeiden lisäksi, joten tuloksiin kannattaa suhtautua varauksella ennen niiden varmistamista. Samansuuntaisia havaintoja on tosin tehty aikaisemminkin.

Iäkkäitä ja varsinkin laitoshoidossa olevia vanhuksia lääkitään tarpeettoman usein psykoosilääkkeillä monissa maissa, myös Suomessa. Usein vanhusten lääkitykset myös kasaantuvat, jolloin niiden haitat ja vahingolliset yhteisvaikutukset lisääntyvät, mikä todennäköisesti lisää myös kaatumisia ja lonkkamurtumia.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

Lähde: Journal of the American Geriatrics Society 2016;64:1203–1209

Lue lisää:

Psykoosilääkitys voi suurentaa lapsen diabetesriskiä

Psykoosilääkkeet ehkä luultua vaarallisempia

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi