Terve.fi

Näin lääkkeet korvataan

Näin lääkkeet korvataan
Kela-korvausta maksetaan lääkkeiden hintalautakunnan vahvistamista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon.
Julkaistu: 21.5.2007

Kela-korvausta maksetaan lääkkeiden hintalautakunnan vahvistamista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon. Viitehintajärjestelmän voimaan tultua korvaus koskee kokonaisuudessaan viitehinnan alittavia lääkkeitä. Yleensä sairausvakuutuskorvauksen saa jo apteekissa, kun mukana on Kela-kortti.

Lääkkeiden alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa. Lapsilla ja nuorilla ei tarvitse maksaa alkuomavastuuta, sillä se astuu voimaan vasta sinä vuonna, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.

Kela voi korvata vain tarpeellisia lääkekustannuksia. Tämä edellyttää, että sairauden hoitoon määrättyä lääkettä käytetään annostusohjeen mukaisesti ja että sitä ostetaan enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan ja mahdollisimman edullisina pakkauskokoina.

Lääkettä voi hakea uudestaan korvattuna vasta kun edellisen kerran apteekista haettu lääke on käytetty lääkärin ohjeen mukaan lähes kokonaan loppuun. Lääkekuluja ei korvata, jos lääkkeet on määrätty terveydentilan ylläpitämiseksi tai sairauksien ehkäisemiseksi (esim. rokotteet).

Korvausluokat

Korvausluokkia on kolme:

- Peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta.

- Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta.

- Ylempi erityiskorvaus on 100 %. Omavastuu: 4,5 euroa lääkettä kohden.

Kun lääkkeesi ei kuulu viitehintajärjestelmän piiriin, Kela maksaa korvauksen lääkkeen myyntihinnasta.

Kun lääkkeesi kuuluu viitehintajärjestelmän piiriin, korvaus lasketaan enintään lääkkeen viitehinnasta.

Alempaa tai ylempää erityiskorvausta maksetaan tietyissä sairauksissa, jotka valtioneuvosto on päättänyt erityiskorvattaviksi. Kela on asettanut edellytykset, joiden tulee täyttyä, jotta oikeus erityiskorvaukseen voidaan myöntää. Oikeutta erityiskorvaukseen on haettava Kelasta erikseen lääkärinlausunnolla. Lausunnon perusteella Kela tekee päätöksen korvausoikeudesta.

Erityiskorvausoikeuden saaminen riippuu sairauden pitkäaikaisuudesta ja vaikeusasteesta.

Erityiskorvausta maksetaan takautuvasti kustannuksista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun lääkärinlausunto on toimitettu Kelaan. Toimistossa hakijalle tilataan uusi Kela-kortti, johon merkitään korvausnumero ja korvausryhmä sekä mahdollisen määräaikaisen oikeuden voimassaoloaika. Katso luettelo erityiskorvattavista sairauksista täältä.

Joidenkin lääkkeiden peruskorvattavuutta on rajoitettu. Näiden lääkkeiden korvausoikeutta on haettava erikseen Kelan toimistosta lääkärinlausunnolla. Erityisperustein korvattavat lääkkeet on määritelty valtioneuvoston päätöksellä. Lisätietoa

Perusvoiteita ei yleensä korvata, mutta lääkärin määräämistä, pitkäaikaisen ihosairauden hoitoon käytettävistä perusvoiteista voidaan kuitenkin maksaa peruskorvaus (40 %).

Kliiniset ravintovalmisteet

Eräissä sairauksissa voi saada korvausta kliinisistä ravintovalmisteista perussairaudesta riippuen joko 40 tai 65 %. Sairaudet, joiden hoidossa tietyt kliiniset ravintovalmisteet voivat kuulua korvausten piiriin:

Erityiskorvattavat (65 %)

505. Pienten lasten lehmänmaitoallergia

506. Pienten lasten lehmänmaitoallergia ja yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille

503. Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt

504. Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat

Peruskorvattavat (40 %)

601. Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt

602. Lasten vaikeat aliravitsemustilat

Lisäkorvaus

Asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jos lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksetut omavastuuosuudet ylittävät kattorajan (610,37 € vuonna 2016).

Omavastuusummaa kerryttävät kaikki reseptillä ostetut korvattavat lääkkeet, mutta omavastuusummaa ei kartuta viitehinnan ylittävä osuus, jonka asiakas maksaa kokonaisuudessaan itse ellei päädy edullisempaan valmisteeseen. Tämän jälkeen asiakas maksaa lääkekohtaisen 2,50 euron omavastuun.

Ei-korvattavat lääkkeet maksetaan edelleen kokonaisuudessaan itse. Korvauksen saa suoraan apteekista esittämällä siellä Kela-kortin ja Kelan lähettämän kirjeen omavastuurajan ylittymisestä.

Kela seuraa asiakkaan lääkekustannuksia apteekeista saatujen tietojen perusteella ja ilmoittaa asiakkaalle, kun vuotuinen raja on ylittynyt. Lääkekuitit kannattaa säilyttää, sillä ilmoitus omavastuurajan ylittymisestä tulee aina viiveellä. Tarvitaan siis maksukuitit, jotta voidaan hakea korvaus Kelalta myös tältä viiveajalta. Lisätietoa

Kommentoi »