Terveys

Myrkytykset

Milloin tulee epäillä myrkytystä? Miten toimia myrkytyksen tapahtuessa? Tutustu tietopakettiin myrkytyksiin liittyen.

27.1.2006 Terve.fi

Myrkytyksen ehkäisy

  1. Lääkkeet tulee aina säilyttää lasten ulottumattomissa, mieluiten lukitussa lääkekaapissa. Myös vitamiinit, rautalääkkeet ja fluoritabletit ovat lääkkeitä. Huolehdi myös, että muut myrkyllisiksi luokiteltavat aineet ovat lasten ulottumattomissa tai lukitussa tilassa. Suosi turvakorkillisia tuotteita.
  2. Itsemurhavaarassa olevan ihmisen saatavilla tulisi olla mahdollisimman vähän lääkkeitä.
  3. Vanhusten ja huonomuististen henkilöiden lääkkeiden annosteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tehkää luettelo säännöllisesti otettavista lääkkeistä, hävittäkää vanhat reseptit, kuten myös vanhaksi käyneet lääkkeet. Muun muassa tulehduskipulääkkeitä syödään yleisesti usealta reseptiltä saatuna ja lääkekaapista löytyviä tuotteita yhtäaikaisesti. Lääkeannostelurasia eli dosetti on osoittautunut hyödylliseksi, sillä siihen voidaan varata kunkin päivän lääkeannos erikseen.
  4. Kukin lääke on säilytettävä alkuperäisessä pakkauksessaan, kunnes se joko nautitaan tai siirretään lääkeannostelurasiaan määräaikana otettavaksi.
  5. Itsemurha tai itsemurhayritys lääkkeillä on valitettavan yleistä. Itsemurhayrityksessä on kliinisesti kyseessä lääkemyrkytys. Mikäli lähipiirissäsi on itsemurhaa yrittänyt henkilö, huomio että jälkihoito on keskeisessä asemassa ja tässä läheisten merkitys on tärkeä. Apua tilanteeseen voit kysyä esimerkiksi A-klinikasta tai Suomen Mielenterveysseuran palveluista.

Yleinen hätänumero 112

Myrkytystietokeskus , HUS Meilahden sairaala, Helsinki. Puh (09) 471 977

(Lääke)myrkytyksen ensiapu

Kaikki aineet tietenkään eivät aiheuta vaaraa nauttineelle. Tarkasta, mistä tuotteista ei ole kerta-annoksena vaaraa (ylläpito: Myrkytystietokeskus).

1. Varmista hengityksen riittävyys. Jos henkilö ei hengitä, anna suusta suuhun -tekohengitystä. Potilaan ollessa tajuton, huolehdi oikeasta kuljetusasennosta. Kylkiasento on turvallisin. Soita ambulanssi!

2. Jos potilas on tajuton, vahvasti tokkurainen tai kouristeleva, hänelle ei saa antaa mitään suun kautta eikä häntä saa oksennuttaa.

3. Lääkehiiliseosta annetaan aikuiselle 4 – 8 desilitraa eli 1 – 2 pullollista Carbomixia. Ennen käyttöä pulloon lisätään 2 – 4 desilitraa vettä (nimilipun yläreunassa olevaan merkkiviivaan saakka). Korkki suljetaan ja pulloa ravistellaan voimakkaasti noin minuutin ajan. Lääkehiili tulisi antaa mahdollisimman pian myrkytyksen jälkeen, mieluiten heti tapahtumapaikalla. Lääkehiiltä ei saa antaa henkilölle, joka on nauttinut voimakasta happoa tai emästä.

Lääkehiilen antaminen lapselle: lapsen lääkehiiliannos on noin 1 gramma hiiltä painokiloa kohti (5 – 10 millilitraa seosta/painokilo), siis esim. 10 kg painavalle lapselle annetaan 10 grammaa hiiltä eli 50 – 100 millilitraa (= 0,5 – 1 desilitra) hiiliseosta. Seoksen voi sekoittaa esimerkiksi jogurttiin tai muuhun sellaiseen juomaan, jonka nielemistä lapsi ei vastustele. Lääkehiilen suuretkaan annokset eivät ole haitallisia. Pieni annos sen sijaan on heikkotehoinen Hiiliseos voidaan juoda suoraan pullosta, tai sen voi kaataa ensin lasiin ja juoda siitä.

Lääkehiilen anto ei takaa, ettei lääkettä olisi jo ennen hiilen saamista ehtinyt imeytyä elimistöön, etenkin jos lääkettä on otettu paljon. Lääkettä ottanutta kannattaa tarkkailla lääkehiilen antamisen jälkeen ja lähteä etsimään apua, jos vähänkin aihetta ilmenee. Huomaa, että rauta-, litium- ja alkoholimyrkytyksissä lääkehiili ei ole riittävän tehokas.

HUOM! Lääkehiilen anto ja etenkin oksettaminen ovat kiellettyjä, jos potilas on tajuton, vahvasti tokkurainen tai kouristeleva. Lääkehiiltä ei saa antaa syövyttävien happojen tai emästen aiheuttamissa myrkytyksissä. Tällaisia ovat mm. syövyttävät aineet.

4. Tarvittaessa huolehdi potilaan pikaisesta kuljettamisesta päivystävän lääkärin vastaanotolle tai päivystävään sairaalaan.

5. Epäselvässä tapauksessa ota yhteys päivystävään lääkäriin, puh. 10023 tai Myrkytystietokeskukseen, puh. (09) 471 977 tai HUS:n keskukseen puh. (09) 4719. Myrkytystietokeskus päivystää 24 tuntia vuorokaudessa.

Liuotin-, yms. myrkytykset

1. Hanki mahdollisuuksien mukaan tiedot aineesta, jolle on altistuttu: aineen nimi, maahantuoja, laimennos/vahvuus. Ota mukaan aineen pakkaus tai etiketti.

2. Soita myrkytystietokeskukseen ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. Tajuton potilas tulee toimittaa viipymättä lääkäriin kylkiasennossa. Missään nimessä ei saa potilasta oksettaa.

3. Mikäli potilas menee elottomaksi, aloita elvytys.

4. Myrkkyä hengittänyt potilas on laitettava lepoon puoli istuvaan asentoon vaara-alueen ulkopuolelle. Elvytys tarpeen mukaan.

5. Happoa tai emästä nielleelle henkilölle voi juottaa pienen määrän (enintään 2 dl) vettä laimennukseksi. Hiilitabletteja, eikä neutraloivaa ainetta saa juottaa, myös oksettaminen on kiellettyä. Syövyttävä aine tekee tuhojaan myös “ylös” tullessaan.

6. Orgaanisia liuottimia, esim. petrolituotteita nielleelle voi antaa maitoa, kermaa tai jäätelöä. Ei oksetusta, jotta liuotinta ei joudu keuhkoihin.

7. Oksetus vain jos potilas on tajuissaan ja jos on varmistettu lääkäriltä tai myrkytystietokeskukselta, että oksetus on aiheellista. Oksetuksen saa aikaan kurkun ärsytyksellä. Joka tapauksessa potilas on toimitettava lääkäriin.

8. Huuhtele silmiin joutunut vieras aine runsaalla vedellä noin 20 minuutin ajan ja toimita potilas silmälääkäriin. Myrkyn jouduttua iholle, riisu vaatteet varovasti ja huuhtele iho runsaalla vedellä.

Useissa myrkyllisissä tuotteissa on kansainvälinen merkintä, joka kertoo niiden myrkyllisyydestä ja vaikutustavasta. Tämän merkinnän tieto voi olla tärkeä hoitohenkilökunnalle, joten ota mielellään pakkaus mukaan jatkohoitopaikkaan.

Erittäin myrkyllinen: Varoitusmerkkinä on pääkallo. Tällaiset kemikaalit voivat jo hyvin pieninä annoksina aiheuttaa vakavan, jopa kuolemaan johtavan myrkytyksen.

Haitalliset ja ärsyttävät kemikaalit: Varoitusmerkkinä huutomerkki. Voivat aiheuttaa myrkytyksen jo melko pieninä annoksina. Niillä voi olla vaikutuksia, jotka tulevat esille vasta pitkän ajan kuluttua. Ne voivat myös aiheuttaa allergiaa ja ärsytysoireita.

Syövyttävät kemikaalit: Voivat aiheuttaa kudoksen tuhoutumista joutuessaan kosketuksiin ihon, hengityselinten, silmien tai ruuansulatuskanavan kanssa.

Ympäristölle vaarallinen kemikaali: Myös ympäristölle haitalliset seokset on merkittävä tällä merkillä.

Hapettava kemikaali: On aine, joka voi aiheuttaa voimakkaasti lämpöä vapauttavan reaktion muiden aineiden kanssa.

Räjähtävä.

Paineen alaiset kaasut.

Syttyvä.

Vakava terveysvaara.

  • Lisätietoa varoitusmerkeistä löydät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) sivuilta: Uudet varoitusmerkit

Myrkytyslinkkejä

Myrkytystietokeskus

Farmakologia ja toksikologia -kirja: – alkoholin ja muiden teknokemiallisten aineiden aiheuttamat myrkytykset (pdf-tiedosto)

Myrkylliset ja myrkyttömät kasvit

Juhlapäivien myrkytysriskit  

United Nations, Economic Commission for Europe, GHS pictograms

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi