Terve.fi

Yleistietoa MS-taudista

Yleistietoa MS-taudista
MS-tauti on yleisempi naisten keskuudessa. MS-tautia sairastaa suomessa yli 7000 henkilöä. Lue lisää MS-taudista.
Julkaistu: 29.7.2019
MS-taudissa keskushermoston valkean aineen myeliiniin ilmaantuu tulehduspesäkkeitä ja todennäköisesti sen seurauksena myeliini alkaa hajota, tapahtuu ns. myeliinikato. Tämän takia hermoärsykkeen toiminta heikkenee ja ilmenee MS-taudin tyypillisinä oireina. Tulehduskohta voi korjautua tai siihen jää pysyvä arpi. Näissä tapahtumissa arvellaan elimistön puolustusjärjestelmän, valkosolujen, epätarkoituksen mukaisen toiminnan omia kudoksia vastaan olevan avaintekijä.
Lisätietoa MS-taudin oireista.
MS-taudin esiintyvyys vaihtelee maittain ja sen takia ympäristötekijöillä on ajateltu olevan yhteys taudin esiintyvyyteen. MS-tautia on erityisen paljon ns. länsimaissa ja kauempana päiväntasaajasta olevilla alueilla. Mikä on tämä ympäristötekijä MS-taudin takana? Siihen ei vielä ole osattu vastata. Minkään viruksen yhteyttä ei ole myöskään voitu varmasti osoittaa olevan MS-taudin takana.

MS-taudin seuranta

MS-potilaan lääkehoidon suunnittelu ja seuranta tapahtuu MS-taudin hoitoon perehtyneessä neurologisessa yksikössä.

MS-taudin yleisyys

MS-tautia on kaksi kertaa enemmän naisilla kuin miehillä. Suomessa tautia sairastaa yli 7000 henkilöä, määrän oletetaan olevan kasvussa lähinnä uusien tutkimusmenetelmien ansiosta.

MS-tauti ja perinnöllisyys

Alttius sairastua MS-tautiin on jossain määrin perinnöllistä kaksostutkimusten perusteella.

MS-taudin ennuste

MS-tauti voi edetä ajoittain nopeasti vaikeuttaen liikuntakykyä tai pysyä loppuelämän vaimenneena taustalla. Oireet ja ennuste vaihtelevat taudin luonteesta johtuen.
Taudin luonteeseen niin ikään kuuluu oireiden aaltomaisuus ja äkillinen paheneminen, joka yleensä tasoittuu parissa viikossa. Pahenemisvaiheista voi myös jäädä niin sanottuja jäännösoireita. Työkykyä MS-tauti ei välttämättä rajoita. Tavallisesti uupumus eli epänormaali väsyminen fyysisessä ja psyykkisessä rasituksessa saattaa rajoittaa potilaan toimintakykyä niin, että työkyky voi olla koetuksella. Työkyvyttömyyden uhka tulee tunnistaa ajoissa ja siihen on puututtava mahdollisimman nopeasti laaja-alaisen kuntoutuksen avulla. Lyhyet sairaslomat kuuluvat usein kuvaan taudin pahenemisvaiheiden aikana. Jotkut MS-potilaat jaksavat työskennellä normaaliin eläkeikään asti ja useimmat vuosia - vuosikymmeniä. Joskus työtehtävien vaihtaminen kevyempään on aiheellista, mutta huomattavasti mielekkäämpi vaihtoehto kuin sairaseläke.
Pitkään seurattujen ulkomaalaisten tilastojen mukaan MS-tauti lyhentää odotettavissa olevaa elinikää vajaat 10 vuotta.
Lähteet:
MS-tauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015.
Tienari P. MS-tauti, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.
Lisätietoa MS-taudista:
ICD-10:
G35 Pesäkekovettumatauti
Kommentoi »