Terve.fi

MS-taudin oireet

MS-taudin oireet
MS-taudin oireet ja varsinkin MS-taudin ensioireet vaihtelevat paljon. MS-taudin tyyppioireita voivat olla mm. uupumus, kipu ja tasapainon heikkeneminen.

MS-taudin ensioireet vaihtelevat suuresti potilaiden kesken, mutta muutamia tyyppioireita voidaan todeta:

 • näköhermon tulehdus
 • lihasheikkous käsissä ja jaloissa
 • tuntoaistin oireet
 • uupumus
 • virtsarakon tyhjenemisen häiriöt
 • seksuaaliongelmat
 • tasapainon heikkeneminen
 • kipu
 • kognitiivisten toimintojen muutokset esim. muistivaikeudet
 • mielialan vaihtelut
 • puhehäiriö

MS-taudin diagnoosi on pitkälti kliinisen tutkimuksen ja löydösten varassa. Keskeisiä tutkimuksia ovat myös magneettikuvaus ja selkäydinnestenäyte. Tyypillistä taudin toteamisessa on, että vie aikansa ennen kuin lopulliseen diagnoosiin päästään. Tämä vaatii kaikilta osapuolilta kärsivällisyyttä.

Lähteet:

MS-tauti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015.

Tienari P. MS-tauti, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Julkaistu: 29.7.2019
Kommentoi »