Terveys

Miten synnytän?

Kun perätilaraskaus todetaan, on synnytystapaa hyvä miettiä etukäteen. Synnytystavan valinnassa otetaan huomioon äidin lantion koko, vauvan tarjonta ja painoarvio sekä äidin halukkuus alatiesynnytykseen.

22.10.2009 Terve.fi

Kun perätilaraskaus on todettu, yritetään perätilan ulkokäännöstä raskausviikon 37 tietämissä. Ulkokäännösyritys tehdään aina synnytyssairaalassa. Jos käännös ei onnistu, kertoo synnytyslääkäri odottavalle äidille synnytystavan valinnasta. Synnyttäjän lantio tutkitaan kuvaamalla lantion koko; tätä kutsutaan pelvimetriaksi. Pelvimetrian avulla lääkäri katsoo, onko alatiesynnytys mahdollinen. Alatiesynnytystä varten myös vauvan koko ja paino arvioidaan, koska alatiesynnytyksessä vauvan olisi hyvä olla yli 1500 g, mutta alle 4000 g. Vauvan pään koon tulee olla sopiva suhteessa lantioon.

Perätilasynnytyksen ollessa mahdollinen käydään perätilasynnytyksen kulku tarkasti läpi synnytyslääkärin kanssa. Synnyttäjän on oltava motivoitunut alatiesynnytykseen, koska äidin aktiivinen osallistuminen on tärkeää synnytyksen edistymisen kannalta. Jos alatiesynnytys tuntuu mahdottomalta ajatukselta tai sille on muita esteitä, suunnitellaan keisarinleikkaus lähelle laskettua aikaa. Ennen leikkausta tarkistetaan, että vauva on edelleen perätilassa, koska spontaaneja kääntymisiä tapahtuu yliaikaisissakin raskauksissa.

Jos synnytystapa-arvioinnissa päädytään alatiesynnytykseen, tarkkaillaan loppuraskaudessa, onko vauvan kasvussa tai raskauden kulussa jotain sellaista joka johtaa alatiesynnytyksestä luopumiseen. Normaali raskaus, kohdun suun kypsyminen ja spontaani synnytyksen käynnistyminen ovat hyvää synnytystä ennakoivia merkkejä.

Perätilasynnytysten turvallisuutta on tutkittu paljon, mutta täysin luotettavia tuloksia ei ole saatu. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että kaksi vuotta syntymän jälkeen olivat perätilassa keisarinleikkauksella ja perätilassa alakautta syntyneet lapset yhtä terveitä, eikä myöskään äitien terveydentilassa ollut eroja. Myös kouluikäiset lapset olivat yhtä terveitä huolimatta siitä, oliko perätilasynnytys hoidettu alakautta vai keisarinleikkauksella.

Kirjoittaja: Jenni Lammi, kätilöopiskelija, OAMK

Lähteet:

Äimälä, A. 2006. Perätilaraskaus- ja synnytys. Teoksessa Kätilötyö. toim. Paananen, U., Pietiläinen, S., Raussi-Lehto, E., Väyrynen, P., Äimälä, A.. Edita. Tampere. s.449-456

Tuimala, R. 2001 Synnytysoperaatiot, , Teoksessa Naistentaudit ja synnytykset, toim. Ylikorkala, O. & Kauppila, A. Duodecim. s.468-469

Ulander, Ylikorkala 2006: Alatiesynnytys on perätilassa hyvä vaihtoehto. Lainattu 5.5.09 klo 10.20. http://www.terveysportti.fi.ezp.oamk.fi:2048/ltk/ltk.koti?p_haku=perätilan%20vaikutukset%20vauvaa

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi