Kauneus ja Terveys

Miten päästä eroon talvimasennuksesta?

Miten päästä eroon talvimasennuksesta?
Erityisesti maapallon niillä leveysasteilla, joissa valon vuorokautisen määrän vuotuinen vaihtelu on suurta, on raportoitu esiintyvän vuodenaikojen vaihteluun liittyvää talvi- tai kaamosmasennusta.
Julkaistu: 25.6.2015

Niin ihmisillä kuin eläimilläkin keskushermosto noudattaa kahdenlaista rytmiä: vuorokausi- ja vuodenaikarytmiä.

Talvimasennuksen yhdeksi syyksi on arveltu sisäisen ja ulkoisen vuorokausirytmin epätahdistumista. Päivän lyhetessä valomäärä ei riitä tahdistamaan vuorokausirytmiä, joka alkaa kulkea sisäisen kellon mukaan eli jätättää.

Keskeisenä rytmin säätelyssä on aivojen käpylisäke, joka vaikuttaa aivojen melatoniini- ja serotoniinitoimintaan. Melatoniini eli unihormoni edistää ihmisellä sekä muilla nisäkkäillä pimeään vuorokauden aikaan liittyvää käyttäytymistä kuten nukkumista. Melatoniin eritys alkaa illalla kohta valaistuksen vähennettyä ja jatkuu aamutunneille. Serotoniini on puolestaan keskushermoston välittäjäaine, joka vaikuttaa viettitoimintoihin kuten aggressiivisuuteen, seksuaalisuuteen ja pelokkuuteen. Serotoniinin puutteen arvellaan liittyvän masennukseen, ahdistukseen ja paniikkihäiriöihin.

Kaamosmasennus ilmenee tyypillisesti säännönmukaisesti vuoden pimeimpänä ajanjaksona puhkeavina masennustiloina, joiden oireet ovat samat kuin tavallisissa masennustiloissa, mutta aiemmin mainittuja atyyppisiä piirteitä niissä saattaa esiintyä normaalia enemmän. Vain murto-osa masennustiloista esiintyy kaamosmasennuksena, jonka Suomessa ajatellaan puhkeavan marras-joulukuun tienoilla. Talvimasennukseen on masennuksen normaalin hoidon lisäksi olemassa erityinen ja nimenomaan siihen tehoava hoito, eli kirkasvalohoito.

Kirkasvalohoito tehoaa aamuisin 

Kirkasvalohoidon tarve vaihtelee yksilöllisesti. Usein hoidon tarve alkaa eteläisessä Suomessa viimeistään lokakuussa ja jatkuu aina helmikuulle. Käytännöksi on vakiintunut 2 500 -5 000 luksin valoteho mielellään päivänvaloputkilla toteutettuna aluksi 30 – 60 minuutin ajan kolmesta viiteen kertaan viikossa.

Hoitoa ei ole syytä ottaa illalla, koska se vaikuttaa unirytmiin ja voi aiheuttaa unettomuutta. Jos ilmenee sivuoireita, kuten pahoinvointia tai päänsärkyä, voi hoidon aloittaa pienemmällä valoteholla ja lyhyemmän aikaa. Sivuärsytys voi kohdistua myös silmiin. Hoidon vaikutus on arvioitavissa noin viikon kuluttua hoitojakson jälkeen. Kun hoito lopetetaan, sen vaikutus menee melko nopeasti ohi. Talvimasennus lievittyy vuodenajan vaihtuessa.

Talvimasennuksen erottaminen on hyödyllistä hoidon toteuttamiseksi. Kirkasvalohoidolla ei liene merkittävää antidepressiivistä tehoa masennustiloissa, jotka eivät liity kaamosaikaan.

Kommentoi »