Terve.fi

Mikä on perätila?

Mikä on perätila?

Perätila(synnytys) voidaan yleensä todeta neuvolassa tehtävässä ulkotutkimuksessa. Perätiloja, eli perätarjontoja, on monenlaisia. Täydellisessä perätarjonnassa vauvan jalat ovat ylös ojennettuina. Perä-jalkatarjonnassa taas vauvan reidet ovat vatsaa vasten ja toinen tai molemmat jalat polvesta koukistettuina. Jalkatarjonta on harvinainen.
Teksti Terve Media Oy
Mainos

Tavallisesti vauva on kohdussa pää alaspäin, pää äidin lantiota kohti, mutta perätilassa oleva vauva ikään kuin istuu kohdussa. Perätila voidaan yleensä todeta neuvolassa tehtävässä ulkotutkimuksessa, jossa terveydenhoitaja tunnustelee vauvan kokoa ja asentoa vatsanpeitteiden päältä. Ulkotutkimuksessa kohdun yläosassa tuntuu pyöreä pää ja alhaalla lantiossa vauvan takapuoli. Vauvan sykettä kuunneltaessa syke kuuluu ylempää kuin pää alaspäin olevalla vauvalla, navan yläpuolelta. Potkut voivat tuntua alaspäin tai joka puolelle suuntautuneina. Jos terveydenhoitaja toteaa ulkotutkimuksessa perätilan, tarkastetaan tilanne aina myös ultraäänellä.

Perätiloja, eli perätarjontoja, on monenlaisia. Täydellisessä perätarjonnassa vauvan jalat ovat ylös ojennettuina. Perä-jalkatarjonnassa taas vauvan reidet ovat vatsaa vasten ja toinen tai molemmat jalat polvesta koukistettuina. Jalkatarjonta on harvinainen. Siinä vauvan toinen tai molemmat polvet ja lantio ovat ojennettuina, niin että jalkaterä tai –terät ovat tarjoutuvana osana takapuolen alapuolella. Polvitarjonta on harvinaisin tarjonnoista. Siinä vauvan polvet ovat koukistettuina ja tarjoutuvana osana ja vauvan lantio ojentuneena.

Yksi neljäsosa vauvoista on perätilassa jossain vaiheessa raskautta. Raskausviikolle 34 mennessä suurin osa on kuitenkin kääntynyt pää alaspäin ja vain noin neljä prosenttia on perätilassa synnytykseen asti. Yleensä perätilalle ei löydy selvää syytä, mutta on oletettavaa, että se johtuu siitä, että sikiöllä on liian vähän tai liian paljon tilaa liikkua kohdussa. Tilanpuutetta voi olla esimerkiksi monisikiöraskauksissa ja paljon tilaa taas ennenaikaisissa synnytyksissä ja äideillä, joilla on monia aikaisempia synnytyksiä. Joskus perätila voi johtua myös sikiön synnynnäisestä poikkeavuudesta. Anatomisia esteitä vauvan pää alaspäin kääntymiselle voi olla esimerkiksi istukan poikkeava paikka, kohdun poikkeava rakenne tai ahdas lantio, jolloin vauvan pää ei pääse kiinnittymään lantioon. Vähäinen tai runsas lapsiveden määrä voi myös olla syynä perätilaan.

Kirjoittaja: Jenni Lammi, kätilöopiskelija, OAMK

Käytetyt lähteet:

Lewis, P. 2004. Malpositions and malpresentation. Teoksessa Mayes’ Midwifery. toim. Henderson, C. & Macdonald, S. s.884-917

Äimälä, A. 2006. Perätilaraskaus- ja synnytys. Teoksessa Kätilötyö. toim. Paananen, U., Pietiläinen, S., Raussi-Lehto, E., Väyrynen, P., Äimälä, A.. Edita. Tampere. s.449-456

Shutter, L. 2003 Breech birth. Teoksessa The midwife’s labour & birth handbook. toim. Chapman, V. Blackwell Publishing. s. 81-93.

Lue myös:

Miten synnytän? (perätilasynnytyksestä)

Julkaistu: 22.10.2009