”Mieheni jäi kiinni pitkästä sivusuhteesta, mutta vannoo olevansa muuttunut – onko kohtuutonta vaatia pettämisen perinpohjaista selvittelyä?”

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Suomen evankelis-luterilainen kirkko
”Mieheni jäi kiinni pitkästä sivusuhteesta, mutta vannoo olevansa muuttunut – onko kohtuutonta vaatia pettämisen perinpohjaista selvittelyä?”
Uskottomuuskriisi horjuttaa parisuhteen luottamusta perustavalla tavalla, ja suhteen osapuolten toipuminen kriisistä etenee usein eri tahtiin. Perheneuvoja Päivi Stelin-Valkaman mukaan sivusuhteen syiden mahdollisimman syvä yhteinen ymmärtäminen auttaa puolisoita rakentamaan kestävää muutosta, mutta pettämisen yksityiskohtien kaiveleminen on turhaa.
Julkaistu 29.4.2022

Rakkausklinikalle kirjoittanut nainen kertoo, että hänen puolisonsa jäi kiinni kolme vuotta kestäneestä sivusuhteesta. Heillä on takanaan pitkä, 26 vuotta kestänyt parisuhde, ja mies haluaisi jatkaa yhdessä vastakin. Nainen haluaisi selvittää pettämiseen johtaneita syitä perinpohjaisesti, mutta puolison katse on jo tulevassa ja hän kertoo olevansa muuttunut mies. He ovat käyneet kriisin jälkeen yhdessä ja erikseen terapiassa, mutta nainen on epäuskoinen tulevan suhteen ja pohtii, onko hän kohtuuton vaatiessaan tapahtuneen perusteellista käsittelyä.

Eteneminen kriisin jälkeen vaatii tasapainoilua menneisyyden käsittelemisen ja tulevaisuuteen suuntaamisen välillä. Perheneuvoja Päivi Stelin-Valkama kertoo, että petetty joutuu työstämään vihaansa ja hylätyksi tulemisen kokemustaan eikä ole välttämättä valmis antamaan heti anteeksi. Ajan myötä painopisteen tulisi kuitenkin siirtyä menneestä kohti tulevaa.

Rakkausklinikka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neuvontapalvelu, jossa perheneuvojat vastaavat lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Julkaisemme uusia kysymyksiä ja vastauksia Rakkausklinikalla joka perjantai.

”Haluaisin selvittää pettämiseen johtaneet syyt, mutta puolisoni ei halua puida vanhoja

Mieheni jäi yli neljännesvuosisadan yhteiselon jälkeen kiinni noin kolme vuotta kestäneestä sivusuhteesta. Hän ei halua erota vaan uudistaa liittomme. Puolisoni ei osaa kertoa miksi hän ryhtyi sivusuhteeseen – ei ehkä ymmärrä sitä itsekään. Nyt hän kuitekin vannoo olevansa muuttunut mies ja oppineen läksynsä. Hän kertoo oivaltaneensa, että minä olen hänelle se oikea.

Haluaisin selvittää pettämiseen johtaneita syitä, mutta puolisoni ei halua "jauhaa vanhoja". Olenko kohtuuton vaatiessani asian perinpohjaista selvittelyä? Olemme puineet pettämistä nyt yhteensä viisi kuukautta: ensin kävimme pariterapiassa kolme kuukautta ja nyt kumpikin käy tahoillaan yksilöterapiassa. Olen luovuttamaisillani, sillä on niin vaikea uskoa tulevaan.

Terveisin, Hyväuskoinen

Perheneuvoja Päivi Stelin-Valkama vastaa:

Hei sinä, joka kutsut itseäsi Hyväuskoiseksi! Hyväuskoisuus on kaunis ominaisuus. Se kertoo luottavaisuudesta ja halusta nähdä toiset ihmiset parhain päin. Hyväuskoiselle ei tule mieleen epäillä, etteivätkö muut toimisi yhtä vastuullisesti häntä itseään kohtaan. Miten haavoittavaa onkaan sitten huomata, että oma luottamus on rikottu ja puolisolla on ollut usean vuoden ajan meneillään sivusuhde.

Kolmen kuukauden pariterapia tuntuu kovin lyhyeltä työskentelyltä kolmen vuoden ulkopuolisen suhteen jälkeen. Minkä vuoksi yhteinen terapianne mahtoi päättyä niin lyhyeen ja jatkua yksilöterapioina? Usein sivusuhteen syiden mahdollisimman syvä yhteinen ymmärtäminen auttaa puolisoita rakentamaan kestävää muutosta. Pettämisen yksityiskohtien kaiveleminen sen sijaan on turhaa ja jopa molempia uudelleen traumatisoivaa.

Päivi Stelin-Valkama on psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi.

Miten pariterapianne auttoi teitä eteenpäin? Jäikö sen jälkeen vielä jäljelle asioita, joista olisi tarpeen puhua yhdessä? Onnistuuko puhuminen kahden kesken, vai olisiko parityöskentelyn jatkaminen tarpeellista ja mahdollista?

Kerrot, että miehesi ei halua erota vaan uudistaa liittonne. Mitä kaikkea hän mahtaa tarkoittaa liiton uudistamisella? Onko kyse vihkivalojen uudistamistilaisuudesta vai uusista tavoista toimia yhteisessä arjessa? Jos haluaa oppia menneestä, mitä pitäisi alkaa tehdä toisin? Millainen tuo uusi liitto olisi? Mikä suhteessanne on toimivaa ja vaalimisen arvoista, mitä taas haluatte jättää taakse ja tehdä toisin?

Mutkat suoriksi ja uutta kohti -asenne on yleinen sillä osapuolella, joka on ollut uskoton.
Perheneuvoja Päivi Stelin-Valkama

Miehesi kertoo tajunneensa, että sinä olet se oikea. Vaikuttaa siltä, että tämän oivallettuaan hänellä ei ole enää tarvetta miettiä pettämisen syitä. Hän on ottanut opikseen eikä ole motivoitunut enää vatvomaan vanhoja ja selvittelemään toimintansa syitä. Nyt mennään eteenpäin. Tämä mutkat suoriksi ja uutta kohti -asenne on yleinen sillä osapuolella, joka on ollut uskoton. Hän on jo ehtinyt miettiä asiaa paljon ja päässyt omassa tunne- ja ajatustyössään riittävän selville vesille. Hän tietää nyt ilman epäilyksiä, mitä haluaa. Hän ei enää haluaisi haaskata aikaa menneiden miettimiseen. Asiahan on hänelle selvä: tuli tehtyä virhe ja nyt se on korjattu. Käännetään vain katse eilisestä huomiseen!

Tässä vaiheessa entinen uskoton ei useinkaan ymmärrä, että petetty osapuoli käy läpi omaa prosessiaan omaan, yksilölliseen tahtiinsa. Hänen luottamuksensa voi olla vielä hyvin heikoilla. Epäilykset puolison muutoksen todellisuudesta ja pysyvyydestä nousevat pintaan pienestäkin ärsykkeestä. Petetty joutuu myös työstämään vihaansa ja hylätyksi tulemisen kokemustaan. Hän ei välttämättä ole valmis heti antamaan anteeksi.

Ohitettu pettymys ja paha mieli eivät lienny vaan koteloituvat sisimpään.
Perheneuvoja Päivi Stelin-Valkama

Pettäneeltä puolisolta vaaditaan lujuutta ja kestävyyttä ottaa nämä tunteet vastaan. Ne ovat osa hintaa, joka luottamuksen pettämisestä on maksettava. Petetyn tunteet menevät aikanaan ohi, mutta se ei tapahdu ohittamalla. Ohitettu pettymys ja paha mieli eivät lienny vaan koteloituvat sisimpään purskahtaakseen pintaan jonakin arvaamattomana hetkenä.

Kipeiden asioiden käsittely vaatii aikansa eikä pettäneen osapuolen kärsimättömyys siinä auta. Se enemmänkin hidastaa etenemistä. Tunteita ei voi käskyttää, mutta niiden rauhoittamisessa kummallakin on oma osuutensa. Aina voi kysyä toiselta, miten voisi auttaa häntä hankalana hetkenä. Ehkä halata tai pitää kädestä, ehkä sanoa jotakin?

Toipumisprosessista tulee yhteinen, kun kumpikin osapuoli kykenee näkemään oman osuutensa niin siinä hyvässä kuin pahassakin, mitä yhteiseen elämään on kuulunut. Kummankin rehellinen peiliin katsominen antaa pohjan pöydän puhdistamiselle, anteeksipyytämiselle ja anteeksiantamiselle.

Rehellinen peiliin katsominen antaa pohjan anteeksipyytämiselle ja anteeksiantamiselle.

Pariterapiaprosessinne on varmasti laittanut liikkeelle ja mahdollistanut kaikkea tätä. Miten vahvistaisitte pariterapiassa alkanutta muutosta? Mikä olisi yhteinen askeleenne eteenpäin, uudenlaiseen suhteeseen? Millaiset toimintatavat ovat tärkeitä tuossa uudessa tulevaisuudessa? Uskottomuuskriisistä toipuminen on uuden elämäntavan opettelua. Miten luottaa ja toimia luotettavasti?

Miten pidätte huolta sitä, että suhteenne ilmapiiri pysyy avoimena? Miten vaalitte rentoutta, sitä, että molempien on helppo hengittää ja puhuminen kaikenlaisista asioista ja oloista on sallittua? Millainen yhteinen tekeminen vahvistaa suhdettanne tuoden elämäänne iloa ja huumoria?

Parisuhteen hyvinvointia ylläpidetään arjen pienillä sanoilla ja teoilla, jotka saavat kumppanin tuntemaan itsensä tärkeäksi ja arvostetuksi.
Perheneuvoja Päivi Stelin-Valkama

Eteneminen kriisin jälkeen vaatii tasapainoilua menneisyyden käsittelemisen ja tulevaisuuteen suuntaamisen välillä. Kumpaakin tarvitaan sopivassa suhteessa siten, että ajan myötä painopiste siirtyy menneestä tulevaa kohti.

Kun mieleen nousee pienikin lämmin tunne, ilo kumppanin läheisyydestä, yllätys jostakin hänen mukavasta teostaan tai sanomisestaan, ilmaiskaa hyvä mielenne välittömästi. Silloin ruokitte myönteistä vuorovaikutusta välillänne ja rakennatte yhteiselämällenne kestävää pohjaa. Parisuhteen hyvinvointia ylläpidetään arjen pienillä sanoilla ja teoilla, kaikilla niillä asioilla, jotka saavat kumppanin tuntemaan itsensä tärkeäksi ja arvostetuksi.

Hyvää elämää teille molemmille yhdessä ja yksilöinä!

Päivi

Hae rohkeasti apua kirkon perheneuvonnasta!

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 40 ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä ja se on asiakkaalle maksutonta. Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.

Kirkon perheneuvonnassa oli viime vuonna reilut 17 000 asiakasta. Suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat vuorovaikutusongelmat. Perheneuvontaa tarjottiin videovälitteisesti 41 254 kertaa ja puhelimitse 10 546 kertaa.

Kysymyksiä Rakkausklinikalle tulee paljon, emmekä valitettavasti ehdi vastata ihan kaikkiin, mutta vastaamme niin nopeasti ja niin moneen kysymykseen kuin mahdollista.

Kommentoi »