Terve.fi

Masennus ja syvä suru eivät kulje aina käsi kädessä

Masennus ja syvä suru eivät kulje aina käsi kädessä
Läheisensä menettäneen ihmisen tuskassa on useita ulottuvuuksia ja monimuotoisen, pitkittyneen surun oireet poikkeavat masennusoireistosta. Tuoreen kanadalaistutkimuksen mukaan suruoireisto helpottuu paremmin tulkitsevalla ryhmäterapialla kuin tukea antavalla, supportiivisella terapialla.
Julkaistu: 28.6.2006

Tutkimuksessa oli mukana 400 avohoidossa ollutta psykiatrista potilasta, joiden keski-ikä oli 42 vuotta. Potilaat olivat kokeneen ainakin yhden läheisensä kuoleman. Joka toisella menetyksestä oli kulunut jo viisi vuotta, mutta 60 prosenttia kärsi monimuotoisesta surukokemuksesta. Joka toisella oli joku psyyken lääke, yleensä masennuslääke. Potilaiden oireisto mitattiin kyselylomakkeella. Tutkijat havaitsivat, että suruoireisto poikkesi masennusoireistosta ja vaihteli surun välttelemisestä, kuolleen henkilön kaipaukseen ja kuoleman ahdistavuuteen. Masennusoireet olivat suruoireista riippumattomia ja sijoittuivat kahdelle ulottuvuudelle, joista toisessa oli muun muassa itsesyytöksiä ja toisessa somaattista sairastelua ja väsymystä. Potilaille annettiin satunnaistetusti joko tukea antavaa tai tulkitsevaa ryhmäterapiaa. Tulkitseva terapia auttoi enemmän surukokemuksessa. Tutkijat toteavat, että lääkäreiden tulisi läheisensä menettäneitä potilaita kohdatessaan muistaa, että monimuotoinen suru ja masennus poikkeavat toisistaan, eivätkä puuttuvat masennusoireet sulje pois monimuotoisen surukokemuksen mahdollisuutta.

>Masennus -Poliklinikka.net

Kommentoi »