Terve.fi

Yleistietoa lihavuusleikkauksesta

Tietoa lihavuuleikkauksen eri leikkausmenetelmistä sekä lihavuusleikkauksen ennusteesta.

Lihavuusleikkauksien yleisin leikkausmenetelmä Suomessa on mahalaukun ohitusleikkaus. Toiseksi yleisimpänä on mahalaukun kavennusleikkaus. Pantaleikkauksia tehdään enää harvoin. Niihin liittyy usein mekaanisia ongelmia myöhemmässä vaiheessa, mikä lisää tarvetta uusintaleikkaukselle.

Mahalaukun ohitusleikkauksessa mahalaukku katkaistaan läheltä ruokatorvea ja ruokatorven puoleisesta osasta rakennetaan yhteys ohutsuoleen. Toinen liitos tehdään siten, että pohjukaissuoli ja ohutsuolen alkupää liitetään mahalaukun yläosaan kiinnitettyyn suolen osaan. Näin ruoka ohittaa suurimman osan mahalaukkua, pohjukaissuolen ja ohutsuolen alkuosan noin metrin matkalta. Ravinto kulkee mahalaukun yläosasta ohutsuoleen ja kohtaa sappi- ja haimanesteet vasta yhteisessä ohutsuolen osassa. Leikkaus vaikuttaa rajoittamalla kerralla syötävän ruoan määrää ja vähentämällä ruokahalua. Tähystysleikkauksena tehtävään toimenpiteeseen kuluu yleensä alle kaksi tuntia.

Mahalaukun kavennuksessa mahalaukusta poistetaan osa ja mahalaukku muuttuu putkimaiseksi.

Näin mahalaukku täyttyy pienemmällä ruokamäärällä. Kavennettu mahalaukku vetää kerralla 1–2 dl ruokaa, joten leikkaus yksinomaan rajoittaa nautitun ravinnon määrää. Ruoka kulkee normaalisti mahan kautta pohjukaissuoleen. Kavennusleikkaukseen päädytään yleensä silloin, kun leikattavalla on olemassa leikkausriskejä, kuten massiivinen ylipaino tai oheissairauksia. Kavennusleikkausta harkittaessa on huomioitava leikkaustuloksen epävarmuus pitkällä aikavälillä ja uusintaleikkausten tarve.

Lue leikkauksen läpikäyneen haastattelu: Lupa luovuttaa – Kun lihavuusleikkaus on ainoa vaihtoehto

Pantaleikkauksessa mahalaukun yläosan ympäri kiinnitetään silikonipanta, joka kuroo kohdan tiimalasimaisen kapeaksi.

Leikkaukset tehdään tähystysmenetelmällä. Sairaalassaolopäiviä kertyy 1–4 vuorokautta.

Uusintaleikkaus joudutaan tekemään noin 2–7 %:lle leikatuista, yleisimmin verenvuodon tai suoliliitosten pettämisen vuoksi.

Syömistottumukset

Lihavuusleikkauksen jälkeen syömistottumuksia on muutettava. Pysyvät elintapamuutokset ovat tärkeitä myös siksi, että saavutetut tulokset säilyisivät.

Leikkauksen jälkeen monet kokevat tulevansa kylläiseksi helpommin. Liian nopea syöminen ja liian suuret suupalat tai ruokamäärät voivat aiheuttaa heikotusta, vatsavaivoja, pahoinvointia ja oksentelua. Hapotetut juomat ja voimakkaat mausteet pahentavat oireita.

Leikkauksen jälkeen ravitsemushoito etenee vaiheittain nestemäisestä ja pehmeästä ravinnosta normaaliin terveelliseen ruokavalioon. Ensimmäiset kaksi viikkoa ravinto on nestemäistä (esim. mehua, velliä, sosekeittoa). Sen jälkeen siirrytään sosemaiseen ja pehmeään ruokaan (esim. puurot, banaani, uunikala, lihamureke). Jatkossa pienet ateriakoot ja ruoan huolellinen pureskelu on tärkeää. Vähärasvaiset ruoat tukevat laihtumista ja makean saantia kannattaa rajoittaa. Riittävästä proteiinin saannista tulee huolehtia.

Lihavuusleikkauksen jälkeen riski vitamiini- ja hivenainepuutoksille sekä osteoporoosille kasvaa. Ravintolisät, kuten kalsium-, rauta-, D- ja B12-vitamiinilisät ovat yleensä tarpeen.

Yleisyys

Suomessa tehdään julkisessa terveydenhuollossa yli 1000 lihavuusleikkausta vuodessa.

Lihavuusleikkauksen ennuste

Lihavuusleikkaus on suuri leikkaus, johon liittyy riskejä. Leikkaukseen voi liittyä välittömiä haittoja, kuten leikkaushaavan tulehdus, verenvuotoa tai keuhko-ongelmia.

Leikkauskomplikaatioita esiintyy noin 13 %:lla. Uusintaleikkaus joudutaan tekemään 2–7 %:lle operoiduista. Leikkauskuolleisuus on alle 0.5 %.

Leikkauksen jälkeen harva saavuttaa normaalipainoa, vaikka laihtuminen olisikin reipasta. Paino on leikkauksen jälkeen alimmillaan noin kahden vuoden kohdalla, jonka jälkeen se usein pyrkii nousemaan, koska ruokamäärät vuosien mittaan totutusti suurenevat.

Painonlasku on lihavuuden leikkaushoidoissa kymmenen vuoden seurannan jälkeen keskimäärin 15–25 prosenttia verrattuna leikkausta edeltävään painoon. Mahalaukun ohitusleikkaus on pienentänyt painoa keskimäärin 41 kg ja pantaleikkaus 32 kg. Kavennusleikkauksista on vähän pitkäaikaiskokemuksia, mutta kahden vuoden seurannassa laihtumistulos on ollut samaa luokkaa ohitusleikkauksen kanssa.

Leikkauksella saavutettu laihtuminen vähentää jonkin verran kuolleisuutta. Leikkauksen mahdollistama laihtuminen vaikuttaa huomattavasti lihavuuden aiheuttamiin sairauksiin, kuten diabetekseen. Leikkaus vähentää tyypin 2 diabeteksen ilmaantumista ja lääkehoidon tarvetta useiden vuosien ajan. Lääkehoidosta pääsee kokonaan eroon 70 % leikatuista, jos käytössä on ollut yksi lääke (metformiini). Uusia diabetestapauksia ilmenee leikatuilla vain murto-osa siitä mitä leikkaamattomilla. Leikkaus lievittää mm. uniapneaa, veren rasvahäiriöitä ja pienentää verenpaine- ja astmalääkkeiden tarvetta. Sillä voi olla vaikutusta myös mielialaan ja lihavuudesta aiheutuvaan hedelmättömyyteen.

Lihavuusleikkauksen seuranta

Yleensä kuukauden kuluttua leikkauksesta on kontrollikäynti kirurgian poliklinikalla.

Erikoislääkärin seurannassa käydään 1–2 vuoden ajan 3–6 kuukauden välein. Jatkossa seuranta tapahtuu terveyskeskuksessa.

Laihtumisen myötä syntyvien suurien ihopoimujen plastiikkakirurgiaa voidaan harkita 1–2 vuoden kuluttua leikkauksesta, jos laihtumistulos on edelleen hyvä (painoindeksi alle 32 kg/m2).

Lähteet:

Lihavuus (aikuiset). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu 13.2.2018). www.kaypahoito.fi

Pekkarinen T. Lihavuuden leikkaushoito, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.

Julkaistu: 5.8.2019
Kommentoi »