Terve.fi

Lapsi aloittaa päiväkodin

Lapsi aloittaa päiväkodin
Näillä vinkeillä haet lapselle päivähoitopaikkaa.
Julkaistu 31.7.2007

Hoitopaikan hakeminen käytännössä

Kun loman loppu häämöttää ja tähän asti kotona lasta hoitaneen vanhemmankin on aika palata töihin, lapsen vieminen päiväkotiin alkaa olla ajankohtaista. Kunnallista päivähoitopaikkaa voi hakea päivähoitohakemuksella oman kunnan päivähoitotoimistosta tai suoraan halutusta hoitopaikasta. Hakukäytännöt voivat vaihdella kunnittain, mutta päivähoitotoimistoon soittamalla saa neuvontaa hakemisesta. Kunnan toimistosta kysymällä saa selville myös yksityiset päiväkodit ja yksityisistä päiväkodeista voi kysyä suoraan hoitosopimuksen tekemisestä.

Hakemus täytyy lain mukaan jättää viimeistään neljä kuukautta ennen kuin hoidon tarve alkaa. Jos tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, paikan saa kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Päivähoitomaksu määräytyy valtakunnallisesti perheen koon ja tulojen perusteella. Maksu on 18-200 € kuukaudessa, ja alenee toisesta lapsesta alkaen. Tähän asti kaikkein pienituloisimmilta ei ole peritty maksua lainkaan, mutta käytäntö on muuttumassa. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta vuodessa. Esiopetus, eli päivittäinen viisi tuntia kestävä esikoulu on kaikille maksutonta.

Sopimuksen hoidon kestosta voi yleisesti tehdä minimissään 6-15 päiväksi kuukaudessa, jolloin myös maksu menee ainoastaan päiviltä, joina lapsi on ollut hoidossa. Hoidon tarpeen ylittäessä 15 päivää, maksetaan koko kuukausi kerralla. Sopimuksien ja maksujen kanssa voi ilmetä eroja eri kunnissa ja yksityisissä päiväkodeissa.

Hoitokäytännöissä julkisten ja yksityisten päiväkotien välillä ei ole merkittäviä eroja. Kaikissa hoitopaikoissa pätevät samat lain määräämät säännöt hoitoajoista ja ryhmien koosta. Yksi hoitaja voi hoitaa neljää alle kolmevuotiasta lasta, tai seitsemää yli kolmevuotiasta. Yksityiset päiväkodit voivat julkisista eroten olla erikoistuneet johonkin tiettyyn lähestymistapaan kasvatuksessa. On olemassa esimerkiksi luomu-, liikunta-, luonto- ja kielipäiväkoteja. Tällaisen päiväkodin valinnalla voi vaikuttaa aika lailla siihen, millaisiin asenteisiin lapsi varttuu.

Päivähoidon aloittaminen

Kaikkein tärkeintä päivähoidon aloittamisessa on miettiä, onko päivähoidolle todellinen tarve ja onko aloittamisen ajankohta lapselle ja muulle perheelle sopiva. Lasta ei kannata laittaa päiväkotiin vain, koska sen voi tehdä.

Vanhempien työajat kannattaa laittaa järjestykseen hyvissä ajoin, ja ainakin aluksi jompikumpi voi miettiä myös lyhennetyn työpäivän tekemistä. Vuorotöitä tekevien perheiden on syytä pohtia työvuorojen ja vuoropäiväkodin järjestämistä mahdollisimman jouhevasti. Normaali päiväkoti on yleensä avoinna arkipäivisin 6:30-17:00 tai 18:00. Vuoropäiväkodit toimivat usein lähes joka päivä kellon ympäri, mutta niissäkin poikkeuksellisen hoitoajan tarpeesta täytyy tietysti aina ilmoittaa hyvissä ajoin. Esikouluikäinen lapsi voi mennä myös aamu- tai iltapäivähoitoon päivittäisen viisituntisen esiopetuksen lisäksi.

Päiväkodin aloittaminen on lapselle suuri muutos. Päiväkotiin tutustuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta muutos sujuisi lapselle mahdollisimman kivuttomasti. Hoitopaikassa voi käydä ainakin pari kertaa viikossa, muutaman viikon ajan ennen vanhempien töihin lähtöä. Tänä aikana paikka ja henkilökunta tulee varmasti tutuksi myös vanhemmille.

Varsinaisen päivähoidon alun vaikeus tai helppous riippuu paljon lapsesta itsestään. Jotkut lapset eivät välitä vanhemmista eroamisesta ollenkaan ja toiset ovat monia viikkoja itkuisia ja hankalia. Kumpikin on täysin normaalia. Lisäksi alussa helppo lapsi voivat muutaman viikon päästä ”taantua”, kun uutuuden innostus katoaa tai lapsi huomaa voivansa jäädä myös kotiin, tai ainakin hankaloittaa hoitoon lähtöä. Lapsen luonteen lisäksi ikä vaikuttaa monilla oleellisesti. Päiväkotien yleinen ikähaitari on 8-9-kuukautisten pienten osastosta aina 5-6-vuotiaisiin. 1-vuotias suhtautuu yleensä helpommin, kuin 2-3-vuotias, joka ymmärtää jo enemmän joutuvansa eroon vanhemmista vasten tahtoaan. Tutustumalla ja totuttelemalla hoitopaikkaan huolellisesti etukäteen voi helpottaa muuten ehkä vaikeaa alkua paljonkin.

Päiväkoti antaa tukea ja neuvoja

Hoitajien kokemuksen mukaan päiväkodin aloittaminen on vanhemmilla monesti jopa vaikeampaa kuin itse lapsella. Varsinkin ensimmäisen lapsen kohdalla monilla itku on herkässä. Vanhempien suhtautumisesta ja varmuudesta lapsikin ottaa mallia, ja käyttäytyy sen mukaan. Vanhemman kannattaa siis osoittaa luottamuksensa hoitajiin niin, että lapsikin huomaa sen.

Henkilökunta onkin lasten lisäksi yhtä lailla myös vanhempia varten. Heiltä voi kysyä neuvoa mitä tahansa päiväkotiin tai lapsen kasvatukseen liittyvää. Kuulumisia vaihdetaankin joka päivä tullessa ja lähtiessä. Kotirintaman merkittävistä tapahtumista kannattaa kertoa päiväkotiin, jotta asiat osataan ottaa huomioon myös siellä lasta hoidettaessa.

Kaikille vanhemmille yhteisinä tapahtumina päiväkodit järjestävät vanhempainiltoja, joissa vanhemmat saavat tietoa yleisistä hoitoon liittyvistä käytännön asioista. Syksyllä ensimmäisessä illassa uudet vanhemmat saavat tietoa rutiineista ja tutustuvat kunnolla henkilökuntaan ja myös muihin vanhempiin.

Lapsille ja vanhemmille yhteisiä tapahtumia ovat lisäksi hoitopaikan omat kevät- ja joulujuhlat. Joissakin paikoissa toimivat aktiiviset vanhempainyhdistykset järjestävät myös pihatapahtumia ja retkiä, jopa isovanhemmille järjestetään omia tapahtumia. Vuoropäiväkodeissa tällaisia aktiviteetteja on vähemmän, koska vanhemmat pääsevät vaihtelevien työvuorojen takia kokoontumaan harvemmin.

Lähteet:

Kommentoi »