Terve.fi

Lapsettomuus on vakava kriisi

Lapsettomuus on vakava kriisi
Julkaistu: 11.8.2008

Vuosittain 3000 pariskunnalle selviää, etteivät he voi saada lasta omin avuin. Heistä kaksi kolmasosaa hakee lääkärin apua lapsettomuuteen, kun taas kolmannes kokee, ettei halua lähteä mukaan fyysisesti ja henkisesti rankkoihin hoitoihin.

Lahden ammattikorkeakoulun sairaanhoidon opiskelijoiden tekemässä opinnäytetyössä tutkittiin naisten kokemuksia tahattomasta lapsettomuudesta. Opinnäytetyössä selvisi, että lapsettomuus aiheuttaa siitä kärsiville pariskunnille väistämättömän kriisin elämässä, mitä tuki myös opinnäytetyön pohjana käytetty teoria.

Haastateltavien mukaan lapsettomuus voi aiheuttaa parisuhdeongelmia, lapsettomuudesta on vaikea puhua ja se koettiin uhkaksi sosiaaliselle hyvinvoinnille. Vaikeana koettiin myös tuttujen lapsiperheiden tapaaminen sekä lapsettomuushoidot. Opinnäytetyössä haastateltujen naisten mukaan lapsettomuuskriisi kuitenkin lähentää parisuhdetta viimeistään siinä vaiheessa, kun puolisot alkavat avoimesti keskustella lapsettomuudestaan ja sen herättämistä tunteista.

Naisten ja miesten osuus lapsettomuuteen johtuvista tekijöistä on yhtä suuri. Viidesosassa tapauksia molemmilla on vaikeuksia lisääntymiskyvyssä. Osalle lapsettomuudesta kärsivistä ei kuitenkaan löydetä minkäänlaista lääketieteellistä syytä.

Lähde: Fyhr-Komu, Johanna&Hakama, Anna: Naisten kokemuksia tahattomasta lapsuudesta. Opinnäytetyö, Hoitotyön koulutusohjelma, Lahden ammattikorkeakoulu 2008. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan löytyy täältä

Kommentoi »