Terve.fi

Lapsen sosiaaliset taidot - millaisia ne ovat?

Lapsen sosiaaliset taidot - millaisia ne ovat?
Lapsen koulukypsyys edellyttää, että hänellä on riittävästi sosiaalisia taitoja - mutta mitä ne ovat?
Julkaistu 26.10.2009

Lapsen koulukypsyys edellyttää, että hänellä on riittävästi sosiaalisia taitoja. Mitä ne ovat? Määritelmiä on monia. Yleisesti voidaan sanoa, että sosiaalisten taitojen avulla lapsi pääsee myönteiseen lopputulokseen toisten ihmisten kanssa, saa kavereita ja ystäviä sekä pääsee helposti mukaan leikkeihin.

Sosiaalisuus on kulttuurissamme ihmisen myönteisiin ominaisuuksiin liittyvä tavoite tai arvo. Sitä kohti pitää pyrkiä. Sosiaalisesta lapsesta kasvaa todennäköisesti sosiaalinen aikuinen. Sosiaalisten taitojen paketti pitää sisällään monia erillisiä asioita, joita kaikkia voi opettaa ja opetella. Kotona koulussa, yhdessä tai erikseen.

Seuraavista asioista voi olla apua, kun vanhemmat miettivät sitä, kuinka sosiaalinen oma lapsi todella on. Lapsen elämään peilattuna listalta löytyy luultavasti sekä vahvoja että heikkoja lenkkejä. Vanhempana voi kiittää ja kehua lasta niistä taidoista, jotka ovat hyvin hallussa. Ja ottaa lapsen kanssa yhdessä tavoitteeksi kehittää niitä taitoja, joissa näyttää vielä olevan kehittämistä.

Seuraava listaus löytyy kirjasta Christina Salmivalli: Kaverien kanssa, vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys, 2005

Suhteet kavereihin

 • Lapsi tarjoaa apua muille
 • Hän huomioi muiden tunnetilat helposti
 • Lapsi osallistuu keskusteluun
 • Hän pyytää toisia mukaan leikkeihin
 • Puolustaa kaveriaan

Suhteessa omaan itseen

 • Hän hyväksyy kritiikkiä muilta
 • Lapsi osaa tehdä kompromisseja
 • Hän osaa hillitä itsensä vihaisena

Suhteessa hänelle annettuihin tehtäviin

 • Lapsi osaa kuunnella ja seurata ohjeita
 • Kykenee itsenäiseen työhön
 • Ei häiriinny helposti työskennellessään
 • Pysyy tehtäville sovitussa aikataulussa

Tottelevaisuus

 • Lapsi pystyy laittamaan tavarat omille paikoilleen
 • Hän noudattaa sääntöjä

Jämäkkyys, lujuus (assertiivisuus)

 • Tutustuu oma-aloitteisesti maailmaan ja ihmisiin
 • Pyytää muita mukaan omiin touhuihinsa
 • Aloittaa keskustelun
 • Osaa kyseenalaistaa epäreilun säännön
 • Jos tulee kohdelluksi huonosti, osoittaa tunteensa

Lähde: Christina Salmivalli: Kaverien kanssa, vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys, 2005

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Kommentoi »