Terve.fi

Lääkkeiden ja rohdosten käyttö yhdistelmäehkäisyn yhteydessä

Lääkkeiden ja rohdosten käyttö yhdistelmäehkäisyn yhteydessä
Julkaistu 7.11.2005

Yhdistelmäehkäisytablettien ehkäisytehon pettämisiä on raportoitu seuraavien antibioottien käytön yhteydessä:

 • laajakirjoiset penisilliinit
 • tetrasykliinit

Yksittäisiä ehkäisytehon pettämisiä on raportoitu myös muita antibioottilääkkeitä käytettäessä.

Koska antibioottien vaikutus ehkäisytehoon on osin epäselvää, kannattaa lisäehkäisyä käyttää lääkehoidon ajan ja viikko sen jälkeen aina tetrasykliinejä ja laajakirjoisia penisilliinejä käytettäessä sekä täyttä varmuutta haluttaessa myös muita antibiootteja käytettäessä. Penisilliini- ja tetrasykliinijohdokset eivät vaikuta ehkäisyrenkaan tai -laastarin tehoon, joten näitä annostelumuotoja käytettäessä lisäehkäisyä ei tarvita.

Seuraavien infektioiden lääkitys saattaa haitata merkittävästi ehkäisytehoa:

 • jotkut HIV-lääkkeet ja muut virusinfektiolääkkeet (ritonaviiri)
 • tuberkuloosilääke rifampisiini
 • sienilääke griseofulviini

Etenkin epilepsiassa käytettävistä lääkkeistä monet vaikuttavat niin merkittävästi ehkäisytehoon, että ehkäisyn valinnassa on säännöllinen epilepsialääkitys otettava huomioon. Tällaisia ehkäisytehoa alentavia lääkkeitä ovat:

 • karbamatsepiini
 • okskarbatsepiini
 • fenytoiini
 • fenobarbitaali
 • lamotrigiini
 • rufinamidi
 • topiramaatti
 • primidoni
 • felbamaatti

Myös rohdoksena käytettävä mäkikuisma (Hypericum perforatum) voi heikentää yhdistelmäehkäisyn tehoa.

Epilepsialääkkeistä taas gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini, tiagabiini, valproaatti, vigabatriini ja tsonisamidi eivät nykytiedon mukaan todennäköisesti vaikuta ehkäisytehoon.

Ehkäisyvalmisteet voivat myös heikentää joidenkin epilepsialääkkeiden tehoa ja siten madaltaa käyttäjän kohtauskynnystä (esim. valproaatti, lamotrigiini).

Kommentoi »