Terve.fi

Lääkevaihto eli geneerinen substituutio

Lääkevaihto eli geneerinen substituutio

Geneerinen substituutio eli lääkevaihto tarkoittaa mahdollisuutta vaihtaa lääkärin määräämä lääke apteekissa edullisempaan. Lue lisää.
Teksti Toimitus
Mainos

Geneerinen substituutio eli lääkevaihto tarkoittaa mahdollisuutta vaihtaa lääkärin määräämä lääke apteekissa edullisempaan, viitehinnan alittavaan, vastaavaan valmisteeseen.

Asiakas saa itse päättää haluaako hän vaihtaa lääkkeen ja myös lääkäri voi kieltää lääkevaihdon lääketieteellisistä tai hoidollisista syistä. Kaikki lääkkeet eivät kuulu lääkevaihdon piiriin, eikä niitä voi siis vaihtaa.

Onko vaihdettu lääke yhtä tehokas ja turvallinen?

Vaihtokelpoiset lääkkeet ovat yhtä tehokkaita ja turvallisia keskenään. Lääkelaitos vahvistaa vaihtokelpoisten lääkkeiden luettelot ja tarkistaa, että valmisteet täyttävät tarvittavat laatuvaatimukset. Apteekki ei voi ilman lääkärin lupaa vaihtaa kuin luettelossa mainittuja lääkkeitä keskenään. Vaihtokelpoiset lääkkeet sisältävät samaa lääkeainetta ja ovat samanvahvuisia, ne ovat siis näiltä osin vastaavia vaihdettavan lääkkeen kanssa. Vaihtokelpoiset lääkkeet voivat olla alkuperäis-, rinnakkais- ja rinnakkaistuontilääkkeitä.

Millaisia eroja vaihtokelpoisilla lääkkeillä voi olla?

Vaihtokelpoiset lääkkeet ovat yleensä eri nimisiä, eri kokoisia, eri värisiä ja niissä voi olla erilaiset apuaineet. Myös lääkemuoto voi vaihdella eli lääke voi olla esimerkiksi tabletti tai kapseli. On tärkeää huolehtia, että ei käytä eri nimisiä, samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita päällekkäin. Apteekin ohjelapusta voi usein tarkistaa mikä on ollut edellisen valmisteen nimi. Vaihdettavien lääkkeiden tulee olla biologisesti samanarvoisia. Tämä tarkoittaa, että niiden imeytyminen elimistöön tulee olla riittävän samanlaista (+/- 20 %:n ero sallitaan).

Sallittu +/- 20 prosentin ero rinnakkaisvalmisteiden välisissä pitoisuus-aikaprofiileissa ei yleensä ole käytännössä merkittävä. Sama lääkevalmiste vaikuttaa tavallisestikin eri ihmisillä eri tavoin. Lääkelaitos onkin katsonut, että 20 prosentin ero on hyväksyttävä, eikä eroa lääkevalmisteiden tehossa ja niiden mahdollisesti aiheuttamissa haittavaikutuksissa ole odotettavissa. Myös alkuperäisvalmisteiden, kuten rinnakkaisvalmisteiden välillä on sallittuja eroja, nimittäin tuotantoerien välillä sallitaan muutaman prosentin ero. Lisäksi tuotteen säilytys ja ikääntyminen aiheuttavat hyvin pieniä eroja valmisteiden koostumuksessa käyttöiän puitteissa. Valmisteissa sallitut eroavaisuudet ovat tarkasti määritelty ja niitä valvotaan jatkuvasti.

Miten lääkevaihto käytännössä tapahtuu?

Usein lääkäri määrää jo valmiiksi edullista valmistetta. Tällöin apteekki toimittaa lääkärin määräämää valmistetta. Muutoin apteekissa tarjotaan asiakkaalle aina automaattisesti edullisimpiin lääkevalmisteisiin kuuluvaa rinnakkaisvalmistetta, jos sitä ei ole jo valmiina reseptissä. Yleensä samalla reseptillä pyritään toimittavaan samaa lääkettä vaihdon jälkeen hinta kuitenkin huomioiden. Lääkkeiden hinnat voivat muuttua kuitenkin kahden viikon välein. Seuraavalla asiointi kerralla, lääkkeiden järjestys hintaputkessa onkin voinut muuttua. Lisäksi lääkevaihdon piiriin on voinut tulla uusia valmisteita (tapahtuu neljä kertaa vuodessa). Asiakas voi aina palata takaisin lääkärin alun perin määräämään lääkevalmisteeseen, jos haluaa.

Kerro apteekissa

  • Pitääkö sinun puolittaa tabletteja? Pyydä jakouurteinen vaihtoehto.
  • Saatko oireita laktoosista? Pyydä laktoositon valmiste.
  • Onko sinulla nielemisvaikeuksia? Pyydä pienikokoinen tai päällystetty valmiste.
  • Haluat valmisteen purkissa vai foliopakkauksessa? Joskus on mahdollisuus valita purkin ja folion välillä. Folio on kätevä matkalla, purkista on helpompi jakaa lääke viikkoannostelijaan.
  • Jos joku toinen hakee lääkkeesi, kerro hänelle haluatko vaihtaa lääkkeen edullisempaan.

Tiesitkö?

  • Voit aina palata seuraavalla kerralla takaisin alkuperäiseen lääkärin määräämään vaihtoehtoon.
  • Asiakas voi aina perua antamansa vaihtokiellon seuraavalla asiointi kerralla apteekissa, jos haluaa vaihtaa lääkkeen.

Käsitteet

Alkuperäisvalmisteella tarkoitetaan vaikuttavan lääkeaineen kehittäjän tai tämän valtuuttaman tahon markkinoille tuomaa lääkevalmistetta. (lisenssi)

Biologinen samanarvoisuus: Lääkkeet katsotaan biologisesti samanarvoisiksi jos niiden imeytyminen elimistöön on riittävän samanlaista (+/- 20 %:n ero sallitaan).

Hintaputki: vaihtokelpoiset lääkkeet asettuvat hintaputkeen, jossa hintaputken alaraja on sama kuin ryhmän halvimman lääkkeen hinta. Hintaputki vahvistetaan neljä kertaa vuodessa, mutta lääkkeiden hinnat voivat muuttua kahden viikon välein. Lääkeyritys voi siis hinnoitella lääkkeen joskus myös hintaputken hintoja halvemmaksi. Jos lääkkeen hinta on suurempi kuin hintaputken kallein lääke, apteekissa tarjotaan asiakkaalle (tavallisesti) edullisempaa valmistetta. Hintaputken yläraja saadaan lisäämällä halvimpaan hintaan kaksi euroa, jos halvin valmiste maksaa alle 40 euroa. Tätä kalliimmissa lääkkeissä hintaputki on alaraja + 3 euroa.

Rinnakkaisvalmiste eli geneerinen valmiste: lääkevalmiste, joka sisältää sama vaikuttavaa lääkeainetta kuin alkuperäisvalmiste ja jonka vahvuus on sama kuin vastaavan alkuperäisvalmisteen. Apuaineissa ja valmisteen tekotavassa voi olla eroja, mutta lääkevalmiste täytyy osoittaa biologisesti samanarvoiseksi.

Rinnakkaistuontivalmiste on rinnakkaistuojan maahantuoma ja uudelleen pakkaama alkuperäisvalmiste, joka on alun perin tarkoitettu myytäväksi jossain toisessa ETA-maassa. Rinnakkaistuontivalmiste on usein samanlainen kuin Suomessa myytävä alkuperäisvalmiste, mutta toisinaan valmisteissa voi olla käytetty esimerkiksi eri apuaineita. Rinnakkaistuontivalmisteiden kohdalla hintaerot ovat yleensä pienempiä verrattuna alkuperäisvalmisteeseen kuin geeneeristen valmisteiden kohdalla.Rinnakkaistuoja ostaa alkuperäisvalmisteen toisen EU-maan lääketukkuyrityksestä ja vie sen toiseen maahan tarjotakseen samaa tuotetta halvemmalla kuin alkuperäisvalmistaja.

Lue viitehintajärjestelmästä

Julkaistu: 25.4.2007