Terve.fi

Lääkemyrkytyksen hoito

Lääkemyrkytyksen hoito

Jos lääkettä on pitkän aikaa otettu liikaa ja jos siitä on aiheutunut myrkytysoireita, on syytä lopettaa lääkkeen käyttö ja ottaa heti yhteys hoitavaan lääkäriin. Lue lisää.
Teksti Toimitus
Mainos

Krooninen liika-annostelu

Jos lääkettä on pitkän aikaa otettu liikaa ja jos siitä on aiheutunut myrkytysoireita, on syytä lopettaa lääkkeen käyttö ja ottaa heti yhteys hoitavaan lääkäriin. Tavallisesti tilanne korjautuu viimeistään muutamassa päivässä ja lääkitystä voidaan jatkaa oikeaa annosta käyttäen. Epäselvässä tilanteessa ja erityisesti oireiden ollessa hälyttäviä on syytä ottaa yhteyttä päivystävään lääkäriin tai sairaalaan.

Akuutin lääkemyrkytyksen ensiapu

Koska suun kautta otetut lääkkeet pääsevät verenkiertoon vasta vaihtelevan ajan kuluttua lääkkeen ottamisesta, ei myrkytyspotilaan tila alkuvaiheessa useinkaan kuvasta myrkytyksen lopullista vaikeusastetta. Näin ollen ei ole syytä jäädä odottamaan mahdollisten oireiden alkamista, vaan tilanne on arvioitava ja tarvittaviin toimiin ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti. Asianmukainen ensiapu voi pelastaa hengen. Harkinta on kuitenkin paikallaan, jotta tilannetta ei väärillä toimenpiteillä huononnettaisi. Epäselvässä tilanteessa neuvoja voi saada päivystävältä lääkäriltä tai Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa toimivasta Myrkytystietokeskuksesta, puh. 09 471 977 (suora) tai 09 4711 (vaihde). Myrkytystietokeskus päivystää jatkuvasti.

Tajuton potilas

Jos myrkytyspotilas on tajuton, vahvasti tokkurainen tai kouristeleva,

  • mitään ei saa antaa suun kautta,
  • oksennuttamista tai mahan tyhjentämistä muulla tavoin ei saa yrittää,
  • tärkeintä on huolehtia hengityksen riittävyydestä, oikeasta kuljetusasennosta ja pikaisesta ambulanssikuljetuksesta päivystävään sairaalaan

Lääkehiilen anto ja oksennuttaminen

Myrkytysten ensiavussa lääkehiilen käyttö on syrjäyttänyt oksennuttamisen. Useimpien lääkemyrkytysten ensiavuksi riittää kotioloissa lääkehiilen anto. Oksetusta suositellaan käytettäväksi enää poikkeustapauksissa. Lääkehiili sitoo mahalaukussa ja suolistossa oleva lääkkeen tehokkaasti niin, ettei se pääse imeytymään verenkiertoon.
Lääkehiiltä tulisi etenkin lapsiperheissä pitää aina myrkytysten varalta kodin lääkekaapissa.

Tärkeää lääkehiilen käytössä on, että

  • se annetaan niin nopeasti kuin mahdollista lääkkeen ottamisen jälkeen, jotta se ehtisi sitoa mahdollisimman paljon lääkettä ennen sen imeytymistä,
  • lääkehiilen annos on riittävän suuri,
  • sitä ei saa antaa tajuttomalle, vahvasti tokkuraiselle tai kouristelevalle potilaalle muuten kuin lääkärin valvonnassa.

Lääkehiilen antaminen aikuiselle

Aikuisille suositeltava lääkehiiliannos on 50-100 grammaa eli 4-8 desilitraa (1-2 pullollista) hiiliseosta. Lääkehiiltä (Carbomix) myydään hienojakoisena jauheena muovipullossa. Ennen käyttöä pulloon lisätään 2-4 desilitraa vettä nimilipun yläreunassa olevaan merkkiviivaan saakka. Korkki suljetaan ja pulloa ravistellaan voimakkaasti noin minuutin ajan. Hiiliseos on tämän jälkeen valmis käytettäväksi. Pullon korkki on hyvä avata varovasti käyttäen suojana esim. paperipyyhettä, jotta hiili ei tahrisi vaatteita. Hiiliseos voidaan juoda suoraan pullosta, tai sen voi kaataa ensin lasiin ja juoda siitä.

 

Lääkehiilen antaminen lapselle

Lapsen lääkehiiliannos on noin 1 gramma hiiliseosta painokiloa kohti (5-10 millilitraa seosta/painokilo), siis esim. 10 kg painavalle lapselle annetaan 10 grammaa eli 50-100 millilitraa (= 0,5-1 desilitra) hiiliseosta. Seoksen voi sekoittaa esimerkiksi jogurttiin tai muuhun sellaiseen juomaan, jonka nielemistä lapsi ei vastustele.

Lääkehiiltä on vaikea antaa liikaa. Pieni annos sen sijaan on heikkotehoinen.

Lääkehiili ei aina auta

Lääkehiilen anto ei takaa sitä, ettei lääkettä olisi jo ennen hiilen saamista ehtinyt imeytymään elimistöön, etenkin jos lääkettä on otettu paljon. Lääkettä ottanutta kannattaa tarkkailla lääkehiilen antamisen jälkeen ja lähteä etsimään apua jos vähänkin aihetta ilmenee. Rauta-, litium- ja alkoholimyrkytyksissä lääkehiili ei ole riittävän tehokas. Tällöin voidaan kotioloissa käyttää ensiapuna oksetusta.

Huom!

Lääkehiilen anto ja etenkin oksettaminen ovat kiellettyjä, jos potilas on tajuton, vahvasti

tokkurainen tai kouristeleva. Lääkehiiltä ei myöskään saa antaa eräissä

muissa kuin lääkemyrkytyksissä. Tällaisia ovat mm. syövyttävät aineet.

Myrkytyspotilaan kuljetus sairaalaan

Jos epäillään vakavaa myrkytystä, tulee potilas saada lääkärin hoitoon mahdollisimman nopeasti. Tajuton potilas kuljetetaan sairaalaan turvallisimmin ambulanssilla. Kuljetusta odotettaessa ja silloin kun sairaankuljetushenkilöstöä ei ole läsnä, on turvallisinta pitää potilas kylkivatsa-asennossa makuulla. Potilas makaa oikealla kyljellä, vasen käsi leuan alla, oikea käsi pitkin kylkeä selän takana, oikea polvi koukussa, vasen jalka suorana oikean päällä. Asennon tarkoituksena on estää kieltä valumasta nieluun hengitystien tukkeeksi sekä estää mahdollisen oksennuksen joutuminen henkitorveen. Jos potilaan hengitys ei vaikuta riittävältä, on heti aloitettava suusta suuhun tekohengitys. Myrkytyspotilaan hoidon suunnittelu sairaalassa helpottuu merkittävästi, jos tiedetään, mitä lääkettä ja kuinka paljon potilas on syönyt ja kuinka kauan lääkkeen ottamisesta on kulunut. Näiden tietojen selvittäminen ja kyseisten lääkepakkausten toimittaminen potilaan mukana sairaalaan on suureksi avuksi. Myös tieto mahdollisesta alkoholin nauttimisesta ja nautitusta määrästä voi olla tärkeä.

Myrkytyspotilaan hoito sairaalassa

Sairaalassa lääkkeen imeytyminen elimistöön estetään antamalla lääkehiiltä ja mahalaukku voidaan tyhjentää mahahuuhtelulla. Hengityksen riittävyydestä huolehditaan tarvittaessa hengityskojeen avulla. Tarpeen mukaan huolehditaan verenkierron riittävyydestä, neste ja suolatasapainosta, virtsan erittymisestä jne. Joissakin tapauksissa lääkkeen poistumista elimistöstä voidaan nopeuttaa keinomunuaishoidolla tai ns. hemoperfuusiohoidolla. Vain harvoille lääkeaineille on vastamyrkkyä, joka kumoaisi lääkkeen vaikutuksen.

Nykyaikaisessa sairaalahoidossa kuolee sadasta myrkytyspotilaasta keskimäärin alle yksi. Tärkeimpiä kuolinsyitä myrkyn lisäksi ovat hengityksen riittämättömyys ennen sairaalaan tuloa, mahan sisällön joutuminen hengitysteihin (usein ennen sairaalaan tuloa) sekä tapaturmat myrkyn vaikutuksen alaisena. Jos myrkytyksen kestäessä ei ole ollut hengitysvajavuutta, potilas toipuu yleensä täysin, kun myrkytyksen aiheuttaja on poistunut elimistöstä. Pysyviä elinvaurioita syntyy harvoin.

Näin annat lääkemyrkytyksen ensiavun

1.Varmista hengityksen riittävyys. Jos potilas on tajuton, huolehdi oikeasta kuljetusasennosta.

Jos hän ei hengitä, anna suusta suuhun -tekohengitystä.

2. Jos potilas on tajuton, vahvasti tokkurainen tai kouristeleva, hänelle ei saa

antaa mitään suun kautta eikä häntä saa oksennuttaa.

3. Lääkehiiliseosta annetaan aikuiselle 4-8 desilitraa eli 1-2 pullollista Carbomixia, lapselle koon mukaan 0,5-2,5 desilitraa. Lääkehiili tulisi antaa mahdollisimman pian myrkytyksen jälkeen, mieluiten heti tapahtumapaikalla.

4. Tarvittaessa huolehdi potilaan pikaisesta kuljettamisesta päivystävän lääkärin vastaanotolle tai päivystävään sairaalaan.

5. Epäselvässä tapauksessa ota yhteys päivystävään lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen, puhelin (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde). Myrkytystietokeskus päivystää jatkuvasti.

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEN PUHELINNUMERO: 09 – 471 977 tai 09 – 4711 (vaihde)

Lisätietoja ja lähteet

» Myrkytystietokeskus

Julkaistu: 26.4.2007