Terve.fi

Lääkehoitoon tarkkuutta, proviisori muistuttaa Potilasvakuutuskeskuksen blogissa

Lääkehoitoon tarkkuutta, proviisori muistuttaa Potilasvakuutuskeskuksen blogissa

Potilaan on hyvä tuntea oma lääkityksensä läpikotaisin. Tieto siitä, mihin, miksi ja kuinka kauan lääkettä käytetään, kuuluu potilaalle. [node:summary]
Mainos

Turvallinen lääkehoito on sitä, että lääkkeiden käyttäjälle ei aiheudu haittaa, sanotaan Potilasvakuutuskeskuksen blogissa. Riskejä on kahdenlaisia: vääränlainen käyttö ja se, että henkilö ei tiedä, mitä lääkkeitä hänellä on käytössään ja miksi.

Potilaan täytyy tuntea oma lääkehoitonsa ja osallistua siihen aktiivisesti yhdessä lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa, kirjoittaa farmasian tohtori, proviisori Anna-Riia Holmström Potilasvakuutuskeskuksen blogissa. Hän muistuttaa, että asiakkaan on hyvä tietää, mihin omat lääkkeet on tarkoitettu. Potilaalle kuuluu myös tieto siitä, miten, milloin ja kuinka kauan lääkkeitä käytetään. Myös riskit, kuten väärä annostelu tulee olla tiedossa ja tunnistaa.

Lääkehoidon turvallisuudessa on Holmströmin mukaan kyse avoimuudesta.

– Lääkkeiden käyttäjä on oman hoitonsa paras kokemusasiantuntija ja tarkkailija. Jos omassa lääkityksessä huomaa jotain erikoista – esimerkiksi lääkepakkauksen muuttumisen, vaikka muutoksista ei ole ollut puhetta lääkärin kanssa – asia kannattaa varmistaa viipymättä lääkäriltä tai apteekista, hän huomauttaa.

Lääkityslista auttaa pysymään ajan tasalla

Holmström neuvoo, että lääkityslistan voi tehdä itse paperille. Käyttäjä voi listata siihen kaikki lääkityksensä seuratakseen lääkehoidon turvallista toteutumista ja huomatakseen mahdolliset riskit.

Listan voi näyttää apteekkihenkilökunnalle tai lääkärille, jolloin terveydenhuollon ammattilaisilla on ajantasainen tieto käyttäjän lääkityksistä.

–Näin voidaan ehkäistä yhteensopimattomia lääkeyhdistelmiä sekä tilanteita, joissa määrätään jo käytössä oleva lääke, Holmström toteaa Potilasvakuutuskeskuksen blogissa.

Vaikka asiakkaan on hyvä olla tietoinen riskeistä ja omasta lääkityksestä, on hyvä tiedostaa, että vastuu on loppupeleissä lääkärillä ja potilasta hoitavalla taholla.

Lähde:

Potilasvakuutuskeskuksen blogi 19.7.2017

Lue lisää:

Top-4: Suomalaisten eniten käyttämät lääkkeet

Lääkkeiden monet eri muodot

Julkaistu: 20.7.2017