Terve.fi

Kuulon heikentyminen yhä useamman nuoren ongelma

Kuulon heikentyminen yhä useamman nuoren ongelma
Julkaistu: 19.8.2010

JAMA-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat kahden väestötutkimuksen aineistoihin, joihin yhteensä oli osallistunut 4 700 yhdysvaltalaista 12-19-vuotiasta.

Vuosina 1988-1994 kuulon heikentymä todettiin joka seitsemännellä nuorella, mutta vuoteen 2005-2006 mennessä heidän osuutensa oli kasvanut jo viidennekseen.

Yhden korvan heikkeneminen yleistyi 11 prosentista 14 prosenttiin ja kummankin korvan huonokuuloisuus 4 prosentista vajaaseen 6 prosenttiin. Yleensä vaikeuksia oli korkeiden äänien kuulemisessa. Huonokuuloisuus oli pojilla yleisempää kuin tytöillä.

Toisin kuin voisi luulla kovat äänet tai toistuva melualtistus eivät liittyneet kuulon heikkenemiseen. Myöskään toistuvat korvatulehdukset tai ampumaharrastus eivät selittäneet tuloksia. Ainoa selittävä tekijä oli perheen tulotaso. Kuulon heikentymät olivat yleisempiä nuorilla, joiden perhe eli köyhyysrajan alapuolella.

Tutkijat pitävät tuloksia huolestuttavina, sillä lievätkin kuulovammat voivat vaikeuttaa lasten ja nuorten koulun käyntiä ja sosiaalista elämää. Seuraavaksi tutkijat kaipaavat tutkimuksia, joissa nuorten kuuloa heikentävät seikat saataisiin selville.

Nuorten kuulo-oireet ovat yleisiä myös Suomessa. Esimerkiksi 14-35 %:lla 18-vuotiaista varusmiehistä on yli 20 desibelin heikentymä ainakin toisessa korvassa. Kaikkiaan noin 700 000 suomalaisen kuulo on heikentynyt.

Lähde: JAMA 2010

Lue lisää:

Kommentoi »