Terve.fi

Kuulo koetuksella ravintoloissa

Kuulo koetuksella ravintoloissa
Keskiäänitasot viihderavintoloissa liikkuvat ajoittain riskirajoilla. Kuulonhuoltoliitto mittasi äänenpaineita pääkaupunkiseudun ravintoloissa.
Julkaistu: 29.11.2013

Desibelimittauksia tehtiin kevään aikana kymmenessä viihderavintolassa pääkaupunkiseudulla. Kohteiden musiikkitarjonta vaihtelee iskelmästä heviin ja jazzista diskomusiikkiin. Mittaustulosten analyysi tehtiin yhteistyössä Kuopion yliopiston melulaboratorion kanssa.

Kaikkien ravintoloiden keskiäänitason keskiarvoksi saatiin 96 desibeliä. Korkein keskiäänitaso oli 102 desibeliä ja alhaisin 88 desibeliä. Jo tunnin oleskelu 94 desibelin äänenpaineessa voi toistuvassa melualtistuksessa aiheuttaa kuulovaurion. 100 desibelissä turvallinen oleskeluaika on vain vartin mittainen.

Tyypillinen oire liian kovasta musiikista on korvien soiminen eli tinnitus melualtistuksen jälkeen. Melukuulovaurion syntyyn vaikuttavat melun voimakkuus, laatu ja altistuksen kesto. Vaurio syntyy yleensä hitaasti ja huomaamatta.

Ravintoloiden keskiäänitaso nousi ihmismäärän kasvaessa. Myös elävä musiikki nosti äänitasoa. Korkeimmat lukemat saatiin rock/hevi-paikoissa. Ainoastaan yhdessä ravintolassa yleisölle oli tarjottu mahdollisuus korvatulppien ostoon ja työntekijöillä oli kuulonsuojaimet.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen mukaan yleisötapahtuman järjestäjän on huolehdittava yleisön kuulonsuojauksesta, mikäli melualtistus ylittää 85 desibeliä kahdeksalle tunnille tasoitettuna. Yleisöä altistavan melun keskiäänitaso saa olla korkeintaan 100 desibeliä neljälle tunnille tasoitettuna. Monen asiantuntijan mielestä taso on säädetty liian korkeaksi. Mittausten mukaan selviä ylityksiä tapahtui kaiken kaikkiaan kolmessa ravintolassa.

Työtekijöiden kuulonsuojauksessa noudatetaan meluasetusta. Kun 80 desibeliä ylittyy, työnantaja on velvollinen hankkimaan työntekijöilleen kuulonsuojaimet. Mikäli melua on yli 85 desibeliä, on työnantaja velvollinen laatimaan meluntorjuntaohjelman. Meluasetuksen valossa mittauksista saadut lukemat kertovat, että ravintoloitsijoiden on kiinnitettävä huomiota meluhaittoihin osana työntekijöidensä työsuojelua.

Ravintolan äänenpaineita on mahdollisuus laskea toimivalla akustiikalla. Jos äänenpainetta ei saada laskettua riittävästi, yleisölle on tarjottava mahdollisuus kuulonsuojaimiin.

Desibelimittaukset ravintoloissa ovat alkua Kuulonhuoltoliiton loppuvuoden kampanjalle. Tavoitteena on kiinnittää sekä viihderavintoloiden asiakkaiden että alan yrittäjien huomio siihen, että seurusteluravintoloissa kaikilla olisi vielä hauskempaa, jos myös keskustelu ja kuuleminen olisi mahdollista. Kampanjan ensisijaisena kohderyhmänä ovat aktiiviset nuoret aikuiset, 20–30-vuotiaat musiikkiravintoloiden ahkerimmat asiakkaat.

Lisätietoja:

Melulaboratorion johtaja Erkki Björk, Kuopion yliopisto, Ympäristötieteen laitosp. (017) 163 224, 050 3414794

Kuulonhuoltoliiton tiedottaja Annette Fagerströmp. (09) 5803 373, 0400 864 460

Kuulonhuoltoliiton tiedote 26.06.2008 

Kommentoi »