Terve.fi

Kosketus ja hieronta saattavat vähentää dementoituneiden potilaiden kiihtyneisyyttä ja ahdistusta

Kosketus ja hieronta saattavat vähentää dementoituneiden potilaiden kiihtyneisyyttä ja ahdistusta
Hierontaa ja kosketusta on kokeiltu vaihtoehtoisena tai täydentävänä hoitona dementoituneiden potilaiden hoidossa.
Julkaistu 12.12.2006

Dementian vaikutukset potilaan käyttäytymiseen ja tunne-elämään ovat heidän hoitajilleen valtavia haasteita. Tällaisia oireita ovat mm. vaeltelu, syömis- ja peseytymisvaikeudet sekä ahdistuneisuus, sekavuus ja kiihtyneisyys. Hierontaa ja kosketusta on kokeiltu vaihtoehtoisena tai täydentävänä hoitona dementoituneiden potilaiden kiihtyneisyyden, ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden hoidossa. On myös esitetty, että hieronnan ja kosketuksen avulla voitaisiin hidastaa henkistä taantumista.

Tutkijat etsivät lääketieteellisistä tietokannoista tutkimuksia aiheesta.He olivat pettyneitä löydettyään vain kaksi riittävän laadukasta tutkimusta. Niihin oli osallistunut yhteensä yli sata hoitokodissa asuvaa dementikkoa. Toisen tutkimuksen mukaan hellä kosketus ja sanallinen kannustus paransivat heidän syömistään rauhoittamalla heitä ruoka-aikana. Toisen tutkimuksen mukaan hieronta ja rauhoittava musiikki vähensi lyhytaikaisesti potilaiden kiihtymystä. Tutkimusten pienuuden vuoksi niiden perusteella ei voida juurikaan tehdä johtopäätöksiä, vaan tarvitaan isompia, pitkäaikaisempia, huolellisesti suunniteltuja tutkimuksia. Erilaiset tekniikat täytyy myös dokumentoida täsmällisesti, jotta niitä voitaisiin soveltaa, mikäli ne näyttävät tehoavan osana dementian hoitoa.

Kommentoi »