Terve.fi

Keuhkosyövän hoito

Keuhkosyövän hoito
Keuhkosyöpää voidaan hoitaa leikkaushoitona, sädehoitona, solunsalpaajahoitona tai näiden yhdistelmänä, kemosädehoitona. Lue lisää keuhkosyövän hoidosta.
Julkaistu: 10.4.2018

Keuhkosyövän hoitomahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat syövän solutyyppi, taudin levinneisyys, potilaan yleiskunto sekä sydän- ja verenkiertoelimistön suorituskyky. Taudin hoitopäätös suositellaan tehtäväksi työryhmässä, johon kuuluvat radiologian, keuhkosairauksien, syöpätautien ja thoraxkirurgian erikoislääkärit.

Leikkaus on ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensisijainen hoitomuoto. Alhaisen levinneisyysasteen taudissa leikkaushoito joko yksin tai säde- tai solunsalpaajahoitoon yhdistettynä voi olla parantava hoito. Leikkaushoito soveltuu kuitenkin vain noin joka viidennelle keuhkosyöpäpotilaalle, koska muilla joko syöpätyyppi tai taudin levinneisyys, liitännäissairaudet, huono keuhkofunktio tai heikko yleiskunto estävät leikkaushoidon. Leikkaushoidon vaihtoehtona voi olla sädehoito. Kuratiivistavoitteista sädehoitoa voidaan antaa potilaalle, jolla on suhteellisen rajoittunut ei-pienisoluinen keuhkosyöpä joka ei jostain edellämainitusta syystä sovellu leikkaushoitoon. Lisäksi tietyissä tapauksissa sädehoito voidaan yhdistää leikkaushoitoon.

Levinneitä ei-pienisoluisia keuhkosyöpiä hoidetaan säde- ja solunsalpaajahoidolla sekä näiden yhdistelmällä (kemosädehoito). Solunsalpaajahoitoa voidaan antaa suhteellisen hyväkuntoisille potilaille tavoitteena oireiden lievittäminen, elämänlaadun parantaminen ja elinajan pidentäminen. Huonokuntoiselle potilaalle solunsalpaajahoidosta ei ole osoitettu olevan hyötyä, ja tässä potilasryhmässä keskitytäänkin mahdollisimman tehokkaaseen oireiden lievitykseen. Toisen linjan lääkehoitoa harkitaan silloin, kun todetaan taudin eteneminen ensimmäisten sytostaattikuurien jälkeen.

Toisen linjan lääkkeinä käytetään solunsalpaajien lisäksi uusia täsmälääkkeitä kuten erlotinibia, joka on EGFR- (epidermaalisen kasvutekijän reseptorin) tyrosiinikinaasientsyymin estäjä.

Pienisoluinen keuhkosyöpä on nopeakasvuinen ja huonoennusteinen. Pienisoluista keuhkosyöpää hoidetaan kaikissa levinneisyysasteissa solunsalpaajahoidolla, parantavaa hoitoa ei ole. Rajoittuneessa pienisoluisessa keuhkosyövässä sädehoidon liittäminen solunsalpaajahoitoon (kemosädehoito) parantaa hoidon tehoa.

Keuhkosyöpä aiheuttaa monenlaisia liitännäisoireita ja –ongelmia. Kun taudin ennuste on vielä huono, joutuvat monet turvautumaan sairauden loppuvaiheessa useisiin oireita helpottaviin lääkkeisiin. Kuten muissakin syövissä, keuhkosyövässäkin kivunhoidolla on ratkaiseva merkitys. Muita hoidettavia oireita ovat mm. yskä, hengenahdistus ja erilaiset tulehdukset.

Lähteet:

Keuhkosyöpä, Syöpätaudit, Kustannus Oy Duodecim 2013.

Knuuttila A. Keuhkosyöpä, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Kommentoi »