Terve.fi

JohdantoJohdanto

Vatsan alueen sairauksien laboratoriokoediagnostiikka on monisyistä ja vaativaa. Vatsassa (käsittää alueen rintakehän alaosasta lantion yläosaan) on lukuisia sisäelimiä, jotka sairaustilanteissa vauriotuvat eri tavoin ja erittävät ulosteeseen että vereen erilaisia merkkiaineita sen seurauksena. Mikäli näiden merkkiaineiden pitoisuudet poikkeavat laboratoriossa määritellyistä viitearvoista, on se merkki poikkeamasta ja mahdollisesta sairaudesta.
Teksti Jari Remes

Sairausdiagnostiikka vaatii näiden laboratoriokoearvojen perusteella loogista yhdistelykyä. Usein kuitenkin on lisäksi turvauduttava vatsan alueen elinten kuvantamisiin eri tekniikoilla sekä mahdollisten kudosnäyteanalyyseihin.

Artikkeli valottaa yleisellä tasolla yleisempien vatsan alueen sisäelinten laboratoriokokeita, paneutumatta itse sairausdiagnostiikkaan niiden pohjalta. Laboratoriokokeiden normaalit viitevälit riippuvat missä laboratoriossa ne ovat tehty ja lisäksi ne vaihtelevat iän ja sukupuolen mukaisesti. Viitevälit on löydettävissä kunkin laboratorion ohjekirjasta.

Julkaistu: 21.3.2012