Terve.fi

Isiä ei aina kuunnella neuvolassa

Isiä ei aina kuunnella neuvolassa

Mainos

Pullin mukaan neuvolan henkilökunnan pitäisi kysyä isän jaksamista samalla tavalla kuin äidiltä.

- Tutkimukset kertovat, että isät kokevat puutteena sen, ettei heiltä kysytä. Mutta uskon ja luotan siihen, että tämä tulee muuttumaan. Isät itse haluavat olla aktiivisemmin mukana.

Facebookissa isien puolesta

Facebookissa herätellään miesten viikolla 7.-11. marraskuuta 2011 keskustelua isistä. Osa miehistä tarvitsee apua ja tukea isyyteensä, muistutetaan Ensi- ja turvakotien liiton avauksessa.

Mutta mistä tiedän isän tarvitsevan apua ja miten voin auttaa esimerkiksi puolisona, kaverina, ammattilaisena tai läheisenä työkaverina? Facebookissa on tarkoitus keskustella aiheesta.

Pullin mukaan keskustelu auttaa huomaamaan, tarvitseeko isä apua. Nykymies on hänen mielestään entistä valmiimpi pyytämään jelppiä. Isät haluavat monesti keskustella ulkopuolisen kanssa, vaikkei kummempia ongelmia olisikaan. Ennaltaehkäisevällä työllä onkin Pullin mielestä tärkeä merkitys.

Ongelmakeskeisyys vaivaa

Pullin mielestä suomalaista keskustelua isistä vaivaa välillä turha ongelmakeskeisyys. Puhutaan päihteistä ja perheväkivallasta – mikä toki on tärkeää – mutta joskus unohdetaan myönteiset puolet.

- Isät ovat jopa käyttämätön voimavara.

Pullin työpaikan, Miesten keskuksen, yksi tehtävä onkin tuoda esiin isien ja miesten ääntä. Kymmenen vuoden työtaipaleen aikana on näkynyt äänen vahvistuminen:

- Isät ovat aktivoituneet ottamaan oman paikkansa vanhemmuudessa. Tämä näkyy esimerkiksi Kelan luvuissa: vanhempain- ja isyysvapaiden kasvussa.

Uusperheen ja isättömyyden ongelmat

Nykyisän ongelmat voivat olla erilaisia kuin ennen. Uusperheet tuovat omat haasteensa, joista Pullin mielestä puhutaan yllättävän vähän. Isän paikan löytyminen uusissa kuvioissa ei aina suju kitkatta.

Avioeroluvut alkavat näkyä siinä, että monella isällä ei itsellään ole ollut arjessa läsnä olevaa isää.

-Kun sitten itse tulee vanhemmaksi, kokee helposti isän kaipuuta ja alkaa kysellä isänä olemisen mallia.

Mistä apua?

Jos isänä tai miehenä oleminen mietityttää, voi apua kysyä neuvolasta, terveyskeskuksesta tai esimerkiksi Perheasiain neuvottelukeskuksesta.

Myös Ensi- ja turvakotien liitto tekee paljon miestyötä.

Julkaistu: 3.11.2011