Terve.fi

Helikopterivanhemmuus tuottaa neuroottisia lapsia

Helikopterivanhemmuus tuottaa neuroottisia lapsia
Ylisuojelevat vanhemmat saattavat jättää lähtemättömän vaikutuksen lapsensa persoonallisuuteen, eikä aina niin positiivisessa mielessä.
Julkaistu: 7.6.2010

Tutkimustulosten mukaan henkilöt, joilla on niin kutsutut helikopterivanhemmat ovat riippuvaisia, neuroottisia javähemmän avoimia uutisoi Msnbc. Ylisuojelevuus tuottaa siis alkuperäistarkoituksensavastaisesti persoonallisuuden piirteitä, joita ei pidetä kovin haluttuina.

Noin 300 opiskelijaa seurannuttutkimus on ensimmäinen yritys määrittää mitä helikopterivanhemmuus oikeastaanon ja selvittää sen vaikutuksia. Termi keksittiin alun perin opetushenkilöstöntoimesta, heidän joutuessaan tekemisiin yli-innokkaiden vanhempien kanssa,jotka halusivat kontrolloida lastensa kaikkia tekemisiä. Tutkijoiden mukaanvanhemmat saattoivat ottaa yhteyttä kouluun asioissa, jotka olivat aiemmin vainopiskelijan ja koulun välisiä.

Vaikka tulokset ovat tutkijoidenmukaan vain alustavia ja lisätutkimuksia tarvitaan, he uskovat tämän tyyppisenylisuojelevuuden johtavan tilanteeseen, jossa kotoa lähtöä tekevä nuori eiolekaan siihen vielä valmis.

Tutkimuksessa keskityttiinkorkeakouluopiskelijoihin, sillä opiskelun aloittaminen siellä on usein”kriisin paikka” lapsen ja helikopterivanhemman välillä. Tässä vaiheessavanhemmilla ei ole useinkaan enää kontrollia lapsensa elämään kuten aiemmin.

Noin 10 prosentilla tutkimukseenosallistuneista nuorista oli helikopterivanhemmat ja oli todennäköisempäätytöillä (13 %) kuin pojilla (5 %). Pääasiassa äidit helikopteroivat lapsiaan.

Ylisuojelevien vanhempien lapsetolivat tyypillisesti vähemmän avoimia uusille asioille ja tekemisille. Heolivat myös herkempiä, ahdistuneempia ja vaivaantuneempia verrattaessaopiskelijoihin, joilla oli enemmän etäisyyttä vanhempiinsa.

Tutkija, psykologi Neil Montgomery kertoi helikopterivanhempien haluavan auttaa lapsistaan menestyvämpiä opiskelijoita,mutta lopputulos on usein täysin päinvastainen. Nuoret, joita vanhemmat eivätvalvoneet jatkuvasti ja joille annettiin vastuuta, osoittivat täysinvastakkaisia luonteenpiirteitä.

Hänen mukaansa tutkimustuloksetosoittavat kuitenkin vain yhteyden, eivät suoraa syytä. Kaikille nuorilleylisuojelevuus ei välttämättä aiheuta persoonallisuuden muutoksia. Tästähuolimatta hän toivoo, että aihetta tutkittaisiin enemmän, jotta vanhemmattunnistaisivat mahdollisen ylisuojelevuuden kasvattaessaan lapsiaan.

Lähde: Msnbc

2 kommenttia