Hallitse selkäkipusi

Hallitse selkäkipusi
Krooninen selkäkipu hallitsee usein elämää. Kuinka hallitset kipua? Lääkäri, fysioterapeutti ja vyöhyketerapeutti vastaavat lukijoiden kysymyksiin.
Julkaistu 14.7.2011

Selkäkivut ovat potilaalle ja usein asiantuntijoillekin mysteeri. Sitä ne olivat myös minulle selkäkipujen iskiessä, vaikka olin saanut kuntohoitajan koulutuksen ja olin ollut liikunnallisesti erittäin aktiivinen. Jouduin vuosikausien kipukierteeseen, jonka kokemukset kokosin Selkähelvetti-kirjaksi (Readme.fi). Selvisin selkäkivuista kokeilemalla eri hoitokeinoja, kuten osteopatiaa, urheiluhierontaa, akupunktiota ja vyöhyketerapiaa. Huomasin myös, et­tei selkäkipujen psyykkistä puolta pidä ali­arvioida. Kun oma asenne on toiveikas ja sinnikäs ja löytää sopivan hoitomuodon, voi vuosienkin jälkeen vielä parantua.

LÄÄKÄRI VASTAA 

Asiantuntijana fysiatri Kia Pelto-Vasenius lääkärikeskus Dextrasta ja Diacorista. LT Kia Pelto-Vasenius on fysiatrian erikoislääkäri. Hän on perehtynyt erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien kivun hoitoon ja kuntoutuksen suunnitteluun. Hän on myös kognitiivinen psykoterapeutti.

Mistä selkäkipu yleensä johtuu?Akuutissa selkäkivussa on yleensä taustalla kudosvaurio joissakin kipua aistivissa rakenteissa, esimerkiksi välilevyssä, hermojuuressa, nikamassa tai lihaksessa. Kroonisessa selkäkivussa kudosvaurio on voinut jo parantua, mutta kipu saattaa jatkua kivunsäätelymekanismien häiriön vuoksi. Selkäkivut ovat usein monen tekijän summa, johon vaikuttavat myös psyykkiset voimavarat ja sosiaaliset elämäntilanteet. 80–90 prosenttia selkäkivuista ei johdu vakavista sairauksista.

Miten kroonista selkäkipua tulisi hoitaa?Kevyesti kuormitusta lisäävä lihaskuntoharjoittelu parantaa potilaan fyysistä ja psyykkistä selviytymistä. Lihaskuntoharjoittelu on tärkeintä kroonisen kivun hoidossa. Mitä pidempään kipu on jatkunut, sitä tärkeämpää olisi saada moniammatillista apua. Kuntoutustiimiin voivat osallistua esimerkiksi lääkäri, fysioterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja toiminta­terapeutti tai vain pari heistä. Kivunhallintakursseja järjestetään tällä hetkellä muutamissa yliopistollisissa sairaaloissa, keskussairaaloissa, terveyskeskuksissa ja yksityisissä kuntoutuslaitoksissa.

Miten estää selkäkivun kroonistuminen?Akuutissa vaiheessa kivunhoidon tulisi olla mahdollisimman tehokasta. Tällöin on tarpeen 2–4 viikon tulehduskipulääkekuuri ja mahdollisesti lievä opiaattipohjainen reseptikipulääke. Aktiivisia, kivun pitkittymistä ehkäiseviä selviytymiskeinoja ovat liikunta, rentoutuminen, tarkkaavaisuuden suuntaaminen pois kivusta, myönteiset ajatukset, kivun hyväksyminen osana elämää sekä stressinhallintakeinot.

Minkä verran psyykkiset seikat vaikuttavat selkäkivun syntyyn ja kroonistumiseen?Psykososiaalisilla tekijöillä näyttää olevan suurempi merkitys kivun pitkittymisessä kuin fysiologisilla. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa masennus, ahdistuneisuus, stressi, katastrofiajatukset, kielteiset ajatukset, ongelmat työssä ja pelot. Kivun pelko saattaa johtaa liialliseen varovaisuuteen, jolloin lihaskunto laskee ja lihasjännitykset lisääntyvät. Masennus ja ahdistus voivat sekä altistaa pitkittyneelle selkäkivulle että olla kivun seuraus.

FYSIOTERAPEUTTI VASTAA 

Asiantuntijana Ismo Palmamäki Helsingin Fysio Provi­tasta. Palmamäki on OMT-fysio­terapeutti, urheiluhieroja ja kouluttaja. Hänellä on usean vuoden kokemus työ­ikäisten tuki- ja liikunta­elinsairauksien kuntoutuksesta, lisäksi hän on työskennellyt paljon huippu-urheilijoiden kanssa.

Mitkä ovat riskitekijöitä selkäkivun kroonistumiselle?Perintötekijöillä on merkitystä, sillä saamme jo geeneissä tietynlaisen rakenteen, esimerkiksi yliliikkuvat nivelet. Staattiset, paikallaan pysyvät asennot ovat myrkkyä välilevyille ja muille selän rakenteille, joiden aineenvaihdunta heikkenee huomattavasti ilman verenkierron tuomaa happea ja ravintoaineita. Myös tupakointi hidastaa paranemista.

Voiko yläselän kipu liittyä alaselkään tai toisinpäin?Jäykkä ja huonosti liikkuva rintaranka, mikä usein johtuu rintarangan käyttämättömyydestä, voi aiheuttaa sen, että lanneranka kuormittuu liikaa ja kipeytyy. Rinta­rangan hyvällä liikkuvuudella voi ehkäistä alaselkäkipuja. Myös pakaran alueelta voi heijastua kipua alaselkään tai alaselästä jalkoihin.

Miksi selkäkipuisen kannattaa kääntyä fysioterapeutin puoleen?Yleensä vaiva ei mene itsestään ohi. Lääkäreiltä pitäisi saada lähete fysioterapiaan, tai sinne voi tulla itsekin mahdollisimman pian. Fysioterapeuteilla on lukuisia tutkimusmenetelmiä, joiden perusteella pystytään selvittämään, mitkä tekijät ovat todennäköisesti oireiden taustalla ja mitä hoitokeinoja on olemassa. Yleensä jo tieto huojentaa asiakkaan mieltä. Lisäksi fysioterapeutti pystyy seuraamaan kuntoutuksen edistymistä.

Miten pitkään kuntoutuminen voi kestää?Jos kipu on kestänyt kauan, kuntoutuminen voi kestää kuukausia. On näyttöä, että oikeanlainen aktiivinen selän harjoittaminen on kaikkein tehokkain keino kuntoutua. Mitä positiivisemmin asiaan suhtautuu, sitä paremmin paranee, vaikka välillä voi tulla epätoivon hetkiä. Aluksi voidaan tarvita intensiivinen hoitojakso, minkä jälkeen kontrolloituja käyntejä suositellaan esimerkiksi parin viikon välein.

Millaisia hoitokeinoja fysioterapiassa on?Erilaisia lihasten ja nivelten käsittelyjä, kivunhoitoa sähköllä, ultraäänellä, kylmä-kuumahoidoilla ja akupunktiolla sekä asiakkaan ohjausta omatoimiseen kuntoutumiseen ja oikeanlaisiin työasentoihin. Fysioterapeutti räätälöi asiakkaalle yksilölliset harjoitusohjeet.

VYÖHYKETERAPEUTTI VASTAA 

Asiantuntijana Ulvi Wirén. Wirén on koulutettu hieroja, diplomirefleksologi ja lääketieteen lisensiaatti Tarton yliopistosta.Hän on pitänyt vastaanottoaan Suomessa yli kymmenen vuotta. Wirén on kirjoittanut kirjan Koko kehon vyöhyketerapia.

Mistä voi päätellä, että lihaskireydet johtuvat psyykkisistä tekijöistä?Joskus lihaskireydet eivät lähde kunnolla hieromallakaan tai ne tulevat heti takaisin, jos tunteita ei ole käsitelty. Kun taustalla on henkistä kireyttä, ylimääräinen fyysinen rasitus pahentaa asiaa. Jos ihminen oivaltaa, miksi on niin kireänä, parantuminen voi alkaa.

Millaisia tunteita selkään patoutuu?Mitä tahansa tunteita, kuten vihaa tai raivoa, mitä ei ole voitu osoittaa ulospäin. Yleensä ihmiset ensimmäiseksi huokaavat, että töissä on ollut kiirettä, tai valittelevat huonoja työasentoja. Ne ovat kuitenkin helppoja selityksiä, joiden takana on monesti suurempia asioita, kuten parisuhdeongelmia. Olen huomannut, että naisilla menevät yleensä jumiin yläselkä ja niska, ehkäpä ”taakkojen” ja vastuun kantamisesta, miehillä parisuhdeongelmat taas näkyvät alaselässä ja pakaroissa.

Miten vyöhyketerapiassa hoidetaan selkää?Vyöhyketerapiassa selän heijastealueita ovat jalkaterän sisäsivu, joka vastaa sel-kärankaa, sekä sääriluu. Paineltaessa noita alueita asiakkaalle voi nousta yllättäviäkin tuntemuksia joko hoidon aikana tai hoitojen jälkeen kotona. Vaikuttamalla myös autonomiseen hermostoon rauhoittavasti asiakas kokee syvemmän rentoutumisen. 

4 x manipulaatiohoidot 

  1. Kiropraktiikalla saatiin kansainvälisen tutkimuksen mukaan parempia hoitotuloksia kuin perinteisellä lääkehoidolla tai fysioterapialla. (www.cisionwire.fi)
  2. osteopatiaan, samoin kuin kiropraktiikkaan ja naprapatiaan, kuuluu myös nikamien käsittelyä eli ”niksauttelua”.
  3. Naprapatiaan voi parhaimmillaan kuulua lisäksi monipuolista asiakkaan ohjausta.
  4. Jäsenkorjauksen vaikuttavuudesta on saatu Kuopion yliopistossa hyviä tutkimustuloksia.

Avaa rintaranka

Rullaa rintarankaa esimerkiksi mobilisaatiorullan päällä näin: pidä jalat koukussa ja vie kädet ristiin kevyesti niskan taakse tai ota kevyt ote pään molemmin puolin. Taivuta selkää ensin taakse ja sitten rintaa kohti. Vaihda välillä rullan kohtaa ylemmäs ja toista.

Pura tunteet

Tunteiden purku ei ole aina helppoa, sillä padotut tunteet näkyvät kehossa. Kannattaa miettiä, mitä kipu kertoo elämäntilanteesta. Mistä voisit luopua voidaksesi paremmin? Usein esimerkiksi työn vaihtamisen myötä selkäkivutkin häviävät. Vyöhyketerapiassa asiakas voi rentoutua ja pysäyttää ajatuksenvirran, jolloin alitajunnasta voi nousta erilaisia tunteita ja muistoja. On hyvä elää tunteet läpi eikä vain ajatella niitä, vaikka se tarkoittaisi itkemistä.

Pidä selkä suorana

Pyöristynyt lanneranka aiheuttaa välilevyihin suurta painetta, jolloin niiden aineenvaihdunta heikkenee. Tämän seurauksena välilevyjen happamuus lisääntyy, mikä taas aktivoi välilevyjen kipuhermopäätteitä. Jatkuva virheasento aiheuttaa ennen pitkää välilevyjen rappeutumista. Lisäksi selän syvät lihakset joutuvat liialliseen venytykseen. Ne lamaantuvat jo 30 minuutin jälkeen niin, etteivät ne seuraavien 6–8 tunnin aikana aktivoidu riittävän tehokkaasti edes liikkeessä.

Sadun valinnat: 3 X laji selälle 

  1. Pilates on tehokas keino aktivoida syviä vatsa- ja selkälihaksia. Lajin avulla oppii myös erinomaisesti tutustumaan omaan kehoonsa, jolloin kehon asentoja ja liikkumista alkaa hallita. Selkäkipuisen ”korsettilihakset” ovat yleensä niin lamaantuneet, että toistoja niiden hermotuksen parantamiseksi tarvitaan tuhansia.
  2. Asahi on suomalaisten terveysalan ammattilaisten kehittämä lempeä laji, joka muistuttaa tai chita. Liikkeet tehdään rauhallisena virtana mahdollisimman ergonomisesti. Kuten pilateksessa, asahissakin on tärkeää ottaa liikkeisiin hengitys mukaan. Jo hapen vetäminen elimistöön rentouttaa lihaksia.
  3. Vesijuoksu on alun perinkin kehitetty kuntoutumistarkoitukseen. Veden tukiessa liikkujaa joka puolelta ja kelluttaessa vesijuoksijaa lähes painovoimattomana on kehon asento helppo hallita. Vesijuoksu harjoittaa etenkin tärkeitä keskikehon lihaksia. Vesi jo itsessään lievittää kipua.
Kommentoi »