Sairaudet

Glaukooman hoito

Glaukooman hoitona käytetään lääkkeitä, laseria ja leikkausta. Näillä tähdätään kohonneen silmänpaineen normalisoimiseen. On myös keskusteltu lääkkeiden muiden vaikutusten merkityksestä glaukooman hoidossa (mm.

Teksti Juha Lappalainen
27.6.2006 Terve.fi

näköhermon verenkierto). Glaukooma on krooninen sairaus, joka vaatii säännöllistä silmälääkärin seurantaa mukaan lukien näkökenttätutkimukset. Kontrollivälit vaihtelevat riippuen taudin vaikeusasteesta. .

Lääkehoito

Yleensä glaukooman hoito aloitetaan lääkkeillä. Suurin osa lääkkeistä on tippamuodossa. Usein ensisijainen lääke on timololi , joka on beetasalpaaja. Astmapotilaalle se ei sovi, jolloin sen sijaan käytetään betaksololia . Em. lääkkeet vähentävät kammionesteen tuotantoa. Hiilihappoanhydraasientsyymin estäjiä on sekä tippa- että tabletti/kapselimuodossa. Nämä vähentävät kammionesteen tuotantoa. Dortsoli – ja brintsoliamidi ovat tippamuotoisia ja asetatsoliamidi tabletti/kapselimuodossa. Hiilihappoanhydraasin estäjät eivät sovi sulfa-allergikoille.

Alfa-2-agonisteista brimonidiini vähentää kammionesteen tuotantoa ja lisäksi lisää ns. uveoskleraalista ulosvirtausta. Sillä on myös esitetty olevan ns. neuroprotektiivista (hermosäiekerrosta suojaavaa) vaikutusta. Apraklonidiinia käytetään lähinnä tilapäisesti esim. leikkauksen jälkeisen paineen nousuun. Prostaglandiinianalogit (latanoprosti , unprostoni) lisäävät uveoskleraalista ulosvirtausta. Niiden hyvä puoli on pitkä vaikutusaika, mikä mahdollistaa kerran päivässä annostelun. Pilokarpiinin käyttö on viime aikoina vähentynyt. Pilokarpiini lisää kammionesteen ulosvirtausta avartamalla kammiokulmaa.

Laserhoito

Avokulmaglaukoomassa kammiokulman laserkäsittely (argonlaser) voidaan tehdä joko ensisijaisena hoitona tai silloin, kun lääkehoidon teho ei riitä. Laserilla käsitellään yleensä puolet kammiokulmasta kerrallaan. Täten hoito voidaan antaa kaksi kertaa. Ahdaskulmaglaukoomassa tehdään YAG-laserilla ns. iridotomiat eli reiät värikalvon tyveen. 

Leikkaushoito

Jos glaukooma ei lääke- tai laserhoidolla pysy hoitotasapainossa ja tauti etenee, on syytä turvautua kirurgiseen hoitoon. Leikkaustekniikoita on useita. Harmaakaihileikkaus alentaa silmänpainetta 3-4 mmHg. Jos potilaalla on näöntarkkuutta alentava harmaakaihi, kannattaa ensisijaisesti tehdä kaihileikkaus riippumatta glaukoomatyypistä. Avokulmaglaukoomassa leikkaustekniikkana voi olla joko trabekulektomia, syvä sklerektomia tai venttiilileikkaus, joissa parannetaan kammionesteen ulosvirtausta.

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi