Terve.fi

EU-viranomaiset: Bisfenoli A (BPA) ei vaaranna ihmisten terveyttä

EU-viranomaiset: Bisfenoli A (BPA) ei vaaranna ihmisten terveyttä
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisten mukaan tuttipullojen ja metallitölkkien sisältämä bisfenoli A (BPA) ei aiheuta terveysriskejä.

Kaikkien vuonna 2010 tutkittujen 16 tuttipullon bisfenoli A (BPA) -siirtymä alitti tutkimuksen määritysrajana olleen arvon 0,015 milligrammaa/kilogrammaa (mg/kg). Näytekohtaiset tulokset käyvät esille tutkimusyhteenvedosta. Kaikki tutkitut tuttipullot olivat voimassa olevien määräysten mukaisia.

Vuonna 2009 tutkituissa metallitölkkeihin pakatuissa elintarvikenäytteissä ei todettu kiellettyjä BFDGE -epoksijohdannaisia ja todetut BADGE-epoksijohdannaisten määrät olivat kaikissa näytteissä (26 kpl) alle enimmäisraja-arvojen.

Yhdessä elintarvikenäytteessä todettiin BPA:ta, pitoisuus 0,11 mg/kg. Elintarvikkeessa todettu BPA-määrä jää alle vastaavan muovituotteille asetetun BPA-enimmäismäärän, 0,6 mg/kg (direktiivi 2002/72/EY).

Näin ollen kaikki tutkitut näytteet olivat määräysten mukaisia.

Bisfenoli A:n (BPA) turvallisuutta arvioitu yli 800 tutkimuksen pohjalta

Euroopan komissio pyysi aiemmin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista EFSAa arvioimaan BPA:n terveydellisiä vaikutuksia uusimpien tutkimustulosten valossa, tiedottaa Suomen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. EFSA antoi asiasta tiedotteen jo viime viikolla 9. heinäkuuta, vaikka lopullinen lausunto saadaan vasta syyskuussa.

BPA:n turvallisuutta arvioidessaan EFSA on käynyt läpi muun muassa yli 800 tieteellistä julkaisua. EFSA on tullut siihen tulokseen, että viimeisimmän, nk. Stumpin tutkimuksen pohjalta ei ole sellaista näyttöä BPA:n vaikutuksista hermostolliseen toimintaan tai käyttäytymiseen, että se antaisi aihetta muuttaa aineen TDI-arvoa (Tolerable Daily Intake = korkein päivittäinen saanti). EFSA on myös katsonut, että ei ole perusteita sellaisille näkemyksille, että matalat BPA annokset koe-eläimillä heikentäisivät niiden oppimiskykyä.

EFSAn tekemään arviointiin osallistuu CEF tiedepaneelin jäsenten lisäksi kymmeniä jäsenvaltioiden asiantuntijoita.

Yhdysvalloissa kanta on toinen

EFSA:n kannanoton mukaan bisfenoli A (BPA) ei siis vaaranna ihmisten terveyttä, eikä siten ole tarvetta muuttaa sen altistumiselle tehtyjä enimmäismäärärajoituksia. Aiheesta tekee mielenkiintoisen se tosiasia, että samaan aikaan Atlantin toisella puolella aikeet ja suuntaukset ovat päinvastaiset.

Jo seitsemän Yhdysvaltojen osavaltiota (esim. Connecticut) on kieltänyt tai rajoittanut bisfenoli A:n käyttöä pienille lapsille suunnattujen ruoka- ja juomatarvikkeiden pakkauksissa.

Tällä hetkellä kädenvääntöä kieltojen ja rajoitusten kanssa käydään muun muassa Kaliforniassa. Kalifornian osavaltion kongressin edustajainhuone päätti heinäkuun 1. päivä äänin 43-31 hyväksyä lakialoitteen, joka kieltäisi bisfenoli A:n käytön alle kolmevuotiaiden lasten käyttöön suunnitelluissa ruoka- ja juomapakkauksissa. Seuraavaksi lakiehdotus on menossa osavaltion senaatin äänestykseen, ja lopuksi vaaditaan vielä kuverööri Arnold Schwarzeneggerin allekirjoitus, jotta laki astuisi voimaan Kaliforniassa. Kuvernööri Schwarzenegger voi myös käyttää ns. veto-oikeutta.

Myös monet muut tahot Yhdysvalloissa ovat esittäneet huolensa bisfenoli A:ta kohtaan.

Lisäksi esimerkiksi Tanska on Eviran mukaan kieltänyt BPA:sta tehtyjen tuttipullojen ja muiden alle 3-vuotiaille tarkoitettujen polykarbonaatista valmistettujen tuotteiden myynnin varovaisuusperiaatteeseen vedoten.

Tanskan elintarvikevirasto toteaa, että Tanskan riskinarvioijat (DTU Food) eivät voineet vahvistaa, että uusi tutkimus selventäisi niitä epävarmuuksia, jotka koskevat bisfenoli A:n vaikutuksia alhaisissa pitoisuuksissa hermoston kehittymiseen ja käyttäytymiseen. Myös Ranskassa parlamentti on pyytänyt viranomaisia ryhtymään toimiin BPA:n kieltämiseksi lapsille tarkoitetuissa tarvikkeissa.

Mikä bisfenoli A (BPA)?

Bisfenoli A (BPA) on kemikaali, jota käytetään polykarbonaatti muovin, muun muassa tuttipullojen, mukien ja lautasten, valmistuksessa. Siitä valmistetaan myös epoksihartseja, joita käytetään tölkkien ja säiliöiden pinnoittamiseen, kertoo Evira.

Bisfenoli A:n turvallisuus on arvioitu EU:n riskinarviointielimissä useaan otteeseen vuodesta 1986 lähtien. Se on hyväksytty käytettäväksi elintarvikemuovin raaka-aineena ja sille on asetettu ainekohtainen siirtymäraja-arvo 0,6 mg/kg. Ainekohtaisella siirtymäraja-arvolla tarkoitetaan bisfenoli A:n enimmäissiirtymää muovituotteesta elintarvikkeeseen.

Koska BPA:n terveydellisistä vaikutuksista on edelleenkin esitetty paljon epäilyitä, on Euroopan komissio nyt pyytänyt EFSA:a arvioimaan tilannetta uusimpien tutkimustulosten valossa. Tähän mennessä EFSA, kuten mainittua, ei ole löytänyt näyttöä BPA:n vaikutuksista hermostolliseen toimintaan tai käyttäytymiseen, että se antaisi aihetta muuttaa aineen TDI-arvoa, tai että matalat BPA –pitoisuudet heikentäisivät oppimiskykyä.

Aiemmin tehdyissä tutkimuksissa ja tieteellisessä keskustelussa bisfenoli A on yhdistetty ennenaikaisen murrosiän alkamisen, rinta ja eturauhassyövän, lapsuuden lihavuuden sekä neurologisten ja käyttäytymismuutosten esiintymisen kohonneeseen riskiin.

Lue lisää:

Keskustele:

”Ilmeisesti kaikissa Suomessa myytävissä tuttipulloissa on myrkyllistä Bisfenoli A:ta, joka liukenee pullosta kuumennettaessa. Vaikka riskit varmaan ovatkin pienet, en taida enää uskaltaa antaa vauvan isän syöttää häntä muovipullosta. Tietääkö joku, löytyykö lasisia pulloja silikonitutilla? Muistaakseni luonnonkumitutistakin saattoi irrota jotakin ei-niin-terveellistä.”

Julkaistu: 15.7.2010
1 kommentti