Terve.fi

Ensiohje vainajan omaisille -potilasohje

Ensiohje vainajan omaisille -potilasohje
Tämä ohje on tarkoitettu muistin tueksi vainajan omaiselle ja läheisille. Läheisen kuolema on usein yllättävä asia. Kuolinviestin saavuttua omaisten tehtäväksi jää useita asioita, joita olemme koonneet artikkeliksi.
Julkaistu 5.2.2013

Tämä ohje on tarkoitettu muistin tueksi vainajan omaiselle ja läheisille.

Läheisen kuolema on usein yllättävä asia. Kuolemaan, hautajaisiin ja perunkirjoitukseen kuuluu monia järjesteltäviä käytännön asioita.

Kuolinviestin saavuttua on hyvä olla yhteydessä vainajan kotiseurakunnan kirkkoherranvirastoon ja hautaustoimistoon. Osalle vainajista tehdään kuolemansyyn selvittämiseksi joko lääketieteellinen tai oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus ennen hautausluvan antamista. Hautajaisjärjestelyt voidaan kuitenkin aloittaa, vaikkei varsinaista hautauslupaa vielä olisikaan.

Kuolema sairaalassa tai sen ulkopuolella

Nykyään suurin osa kuolemista tapahtuu sairaalassa tai muissa hoitolaitoksissa. Sairaala tai hoitolaitos välittää tiedon potilaansa kuolemasta Väestörekisterikeskukseen, joka välittää tiedon mm. Kelaan ja eläkelaitoksiin.

Jos kuolema sattuu äkillisesti muualla tai löydät omaisesi tai muun henkilön kuolleena, ilmoita asiasta poliisille, joka huolehtii tarvittaessa kuolinsyyn selvittämisestä ja tiedon välittämisestä eteenpäin.

Kuolemansyynselvitys ja ruumiinavaus

Lain mukaan henkilön kuolinsyy on aina selvitettävä.

Vainajalle tehdään joko lääketieteellinen tai oikeuslääketieteellinen kuolemansyynselvitys. Vainajan omaiselle annetaan yleensä jäljennös kuolintodistuksesta.  

Kuolema voi olla pitkällisen sairauden päätös, mutta toisinaan myös yllättävä niin omaisille kuin hoitavalle tahollekin. Mikäli kuolema on odotettu, sairauden aiheuttama luonnollinen kuolema, voi hoitava lääkäri usein kirjoittaa kuolintodistuksen ilman ruumiinavausta sairaskertomustietojen perusteella. Tällöin puhutaan lääketieteellisestä kuolemansyynselvityksestä.  

Lääkäri saattaa pyytää omaiselta lupaa vainajan lääketieteelliseen ruumiinavaukseen. Esimerkiksi jonkin harvinaisen sairauden kyseessä ollessa ruumiinavauksesta voi olla hyötyä taudin tutkimiselle. Ruumiinavaus on suoritettava myös silloin, jos vainajan lähiomainen tai muu vainajalle läheinen henkilö pyytää sitä ja jos se voidaan toteuttaa vaikuttamatta terveydenhuollon toimintayksikön muuhun toimintaan.  

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus suoritetaan poliisin määräyksestä eikä siihen tarvita omaisen lupaa. Poliisin on suoritettava tutkimus, kun kuoleman ei tiedetä aiheutuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa. Oikeustieteellinen ruumiinavaus suoritetaan myös, kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide, tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen järjestämisestä.

Kuollutta omaista saa useimmissa sairaaloissa käydä katsomassa ennen hautajaisia.  

Hautauslupa

Hautauslupa on lupa vainajan hautaamiseen ja se toimitetaan ennen hautausta siihen seurakuntaan, jonka hautausmaalle vainaja haudataan sekä tuhkahautauksessa siihen seurakuntaan, jossa tuhkaus toimitetaan.  

Hautausluvan saa vainajaa viimeksi hoitaneelta lääkäriltä tai jos kyseessä on ruumiinavaus, niin sen tehneeltä patologilta tai obduktio-osastolta. Vainajan luovutus on mahdollista hautausluvan kirjoittamisen jälkeen. Useimmiten hautausurakoitsija huolehtii vainajan siirron sairaalasta.

Hautajaisjärjestelyt  

Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautaamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvistä järjestelyistä, voivat järjestelyistä huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset.  

Jollei kukaan näistä henkilöistä huolehdi järjestelyistä, voi myös muu vainajan läheinen huolehtia niistä. Muussa tapauksessa järjestelyistä huolehtii se kunta, jossa vainajalla oli kuollessaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta, tai, jos vainajalla ei ollut kotikuntaa, se kunta, jossa vainaja kuollessaan asui.  

Seurakunnat ja hautaustoimistot auttavat hautajaisjärjestelyissä.  

Perunkirjoitus

Lain mukaan perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Sitä varten tarvitaan aukoton sukuselvitys vainajasta syntymästä kuolemaan saakka. Siinä tulee ilmetä kuolinpesän varat, velat ja saatavat. Tarvitaan myös virkatodistukset kuolinpesän osakkaista eli niistä, jotka perivät vainajan omaisuutta. Perinnöstä täytyy maksaa veroa. Siksi perunkirjoitus jätetään verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Muistiinpanoja

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

potilasohje_omalaakarin_ohjeet_viivakuva.gif

Viitteet ja lisätietoa

1 kommentti