”En saa syvällistä keskustelua aikaan mieheni kanssa – yhteinen tulevaisuus pelottaa”

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Suomen evankelis-luterilainen kirkko
”En saa syvällistä keskustelua aikaan mieheni kanssa – yhteinen tulevaisuus pelottaa”
Tarve keskustella ja jakaa kokemuksia kumppanin kanssa on luonnollinen, mutta entä jos keskustelutyylit eivät kohtaa? Olo voi olla torjuttu, jos kumppani ei kuuntele ja päättää juttutuokiot lyhyeen. Perheterapeutti Juha Pettersonin mukaan parisuhteen tunneilmaisua voi kuitenkin kehittää, jos siihen löytyy tahtoa.
Julkaistu: 13.5.2022

Rakkausklinikalle kirjoittava nainen on huolissaan parisuhteensa huonosta keskusteluyhteydestä. Hän kertoo, että haluaisi jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan miehensä kanssa, mutta tämä torppaa keskustelunavaukset vastaamalla lyhytsanaisesti. Myös tulevaisuus ja mahdollinen perheen perustaminen huolestuttaa: nainen pelkää, ettei hän saa vaikeissa elämäntilanteissa henkistä tukea mieheltään, jos tämä ei kykene syvälliseen keskusteluun.

Usein perhetausta ja kodin keskustelu- ja tunneilmapiiri vaikuttavat siihen, miten hyvin osaamme itseämme ilmaista myöhemmin elämässä, kertoo perheneuvoja, psykoterapeutti ja pastori Juha Petterson. Itsensä ilmaisua voi onneksi harjoitella aikuisiälläkin, mutta motivaation muutokseen on lähdettävä jokaisesta itsestään.

Rakkausklinikka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neuvontapalvelu, jossa perheneuvojat vastaavat lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Julkaisemme uusia kysymyksiä ja vastauksia Rakkausklinikalla joka perjantai.

”Haluaisin, että miehestäni olisi henkistä tukea”

Minusta tuntuu, ettei parisuhteessani ole ollenkaan syvällisiä keskusteluja ja se saa minut pelkäämään yhteistä tulevaisuuttamme. Kun yritän keskustella mistä tahansa mitä minulla on mielen päällä, on mieheni vastaukset hyvin lyhyitä kuten ”elämä on semmoista” tai ”pitäisikö miettiä jotain positiivisempaa”. Haluaisin, että miehestäni olisi henkisestä tukea, jos esimerkiksi hankimme joskus lapsia. Mieheni ajattelee, että ei se ole sen kummempaa kuin vain hankkia lapsia, mutta itse ajattelen asiaa hyvin monesta näkökulmasta: mitä perheen perustaminen vaatii taloudellisesti tai jos raskaus on hankala, saanko asiasta mitään keskustelua aikaan mieheni kanssa. Pelottavia ajatuksia.

Perheneuvoja Juha Petterson vastaa:

Hei, kuulostaa siltä, etteivät sinun ja puolisosi keskustelutyylit kohtaa tällä hetkellä erityisen hyvin. Olet yrittänyt puhua erilaisista aiheista, mutta niistä ei synny dialogia, koska miehesi saa napakalla ja suoraviivaisella tyylillään keskustelut nopeasti päättymään. Ymmärrettävästi tästä syntyy sinulle torjuttu ja yksinäinen olo sekä huoli: pystynkö jakamaan elämäni kannalta merkityksellisiä asioita puolisoni kanssa?

- Tarve keskustella, jakaa kokemuksia ja luoda yhteyttä puhumalla on ymmärrettävä, vastaa Rakkausklinikan perheneuvoja Juha Petterson.

Olet myös alkanut pohtia, voitko luottaa mieheesi. Tietääkö hän mitä ajattelet asioista ja mitä huolia kannat mielessäsi, jos hän ei halua kuunnella sinua? Pystyykö hän tiukan paikan tullen vastaamaan tarpeisiisi ja olemaan tukenasi? Mainitset viestissäsi pelon yksinjäämisestä esimerkiksi vaikean raskauskokemuksen kanssa. Se on ahdistava ja pelottava skenaario. Olet pohtinut, uskaltaako yhteiseen tulevaisuuteen sitoutua, jos kommunikoinnissanne ei tapahdu mitään muutosta.

Tarve keskustella, jakaa kokemuksia ja luoda yhteyttä puhumalla on ymmärrettävä. On varmasti hyvä selvittää, onko keskusteluyhteyttänne mahdollista parantaa ja miten se käytännössä tapahtuisi. Pohdin, onko kommunikaatiossanne tapahtunut jokin muutos yhdessäolonne aikana vai onko se ollut kuvaamasi kaltaista alusta lähtien? Oletko sinä alkanut kaivata aiempaa enemmän syvällisiä keskusteluja? Miten arvelet puolisosi reagoivan, jos kertoisit, että hänen tyylinsä puhua saa sinut epäilemään yhteistä tulevaisuuttanne? Ja että koet, ettei keskustelunavauksiisi tartuta eikä niistä olla kiinnostuneita.

Onneksi itsensä ilmaisua voi harjoitella iästä riippumatta.
Juha Petterson

On täysin mahdollista, ettei miehesi yksinkertaisesti osaa puhua toivomallasi tavalla. Voi olla, ettei hän ole koskaan oppinut tuomaan esille omia kokemuksiaan. Esimerkiksi sitä, miltä sinun esittämät asiat hänestä tuntuvat ja mitä ne hänelle syvällisemmässä mielessä merkitsevät. Usein perhetausta ja kodin keskustelu- ja tunneilmapiiri vaikuttavat siihen, miten hyvin osaamme itseämme ilmaista myöhemmin elämässä. Jos lapsuudessa ei ole annettu arvoa tai rohkaistu puhumaan omista sisäisistä kokemuksista, niin ei se aikuisenakaan aina luonnistu. Onneksi itsensä ilmaisua voi harjoitella iästä riippumatta. Netistä löytyy hyviä vinkkejä ja harjoituksia omien tunteiden kanssa työskentelyyn, kun etsii vaikkapa hakusanoilla "tunteiden tunnistaminen".

Pohdin myös, kertooko miehesi tapa keskustella hänen epäonnistumisen pelostaan? Kun vuoropuhelun päättää nopeasti tai tuo heti esille ratkaisuehdotuksen – esimerkiksi ”pitäskö miettiä jotakin positiivisempaa” – onko tällöin toiveena, ettei hän tuottaisi sinulle pettymystä? Luuleeko miehesi, että odotat hänen ratkaisevan esille tuomiasi asioita sen sijaan, että hän voisi ajatella läsnäolon ja kuuntelemisen olevan sinulle tarpeeksi? Pelkoja ja huolia ei läheskään aina voi korjata, mutta ne voidaan kohdata yhdessä. Eräässä videossa käsitellään huumorilla tätä tärkeää parisuhteen ulottuvuutta: It's Not About The Nail - YouTube.

Voi olla turhauttavaa elää suhteessa, jossa omien tunteiden ja kokemusten jakaminen ei toteudu riittävällä tavalla.
Juha Petterson

Toisen ihmisen tapaan puhua ja ilmaista itseään voi olla vaikea vaikuttaa. Voit tuoda esille omia toiveitasi, mutta lopulta on miehesi motivaatiosta kiinni, haluaako hän muuttaa toimintaansa haluamallasi tavalla. Jos miehesi haluaa kehittää omaa ilmaisutapaansa, on tärkeää pohtia, miten häntä voisi siinä kannustaa ja rohkaista. Olisi myös kiinnostavaa kuulla, mitä miehesi ajattelee parisuhteestanne ja onko hänellä mielessään jotain, mitä hän toivoisi suhteessanne muutettavan.

Sinun on varmasti hyvä pohtia, minkälaisessa suhteessa voit olla tyytyväinen ja onnellinen. Jos miehesi tavassa keskustella asioista ei tapahdu muutosta, niin mitä se tarkoittaa parisuhteellenne? Pystyisitkö hyväksymään hänen erilaisen tyylinsä käsitellä asioita? Jos omien tunteiden ja kokemusten jakaminen ovat tärkeitä asioita, voi ymmärrettävästi olla turhauttavaa elää suhteessa, jossa tällainen ulottuvuus ei toteudu riittävällä tavalla. Voi myös miettiä, minkä muiden asioiden varaan suhteenne voisi rakentua kuin asioista keskustelemisen? Hyvän ja rakastavan parisuhteen voi rakentaa monella tapaa. Olennaista on, että on suhteessanne olisi mahdollista unelmoida yhteisestä tulevaisuudesta ja kokea, että itselle tärkeät asiat voivat muuttua siinä todellisuudeksi. Sellaiset asiat kuten rakkaus ja turvallisuus, joiden varassa voi haluta ja toivoa esimerkiksi viestissäsi mainitsemaa yhteistä vanhemmuutta.

Terveisin,

Juha Petterson, perheneuvoja

Hae rohkeasti apua kirkon perheneuvonnasta!

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 40 ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä ja se on asiakkaalle maksutonta. Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.

Kirkon perheneuvonnassa oli viime vuonna reilut 17 000 asiakasta. Suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat vuorovaikutusongelmat. Perheneuvontaa tarjottiin videovälitteisesti 41 254 kertaa ja puhelimitse 10 546 kertaa.

Kysymyksiä Rakkausklinikalle tulee paljon, emmekä valitettavasti ehdi vastata ihan kaikkiin, mutta vastaamme niin nopeasti ja niin moneen kysymykseen kuin mahdollista.

Kommentoi »