Terve.fi

CRP yhteydessä sepelvaltimotautipotilaiden aivohalvaukseen

CRP yhteydessä sepelvaltimotautipotilaiden aivohalvaukseen
CRP on merkittävä sydän- ja verisuonitautien ennustetekijä, mutta sen merkityksestä iskeemisen aivohalvauksen kannalta on tiedetty vain vähän. Isrealilaistutkimuksessa on selvitetty CRP-tason ja iskeemisen aivohalvauksen riskin välistä yhteyttä lähes kolmella tuhannella stabiilia sepelvaltimotautia sairastavalla potilaalla. Potilaat osallistuivat alunperin tutkimukseen, jossa selvitettiin betsafibraatin sydäninfarktia ehkäisevää tehoa.
Julkaistu: 8.8.2006

Potilaiden CRP mitattiin ja heitä seurattiin keskimäärin 6,2 vuoden ajan ja mittaus toistettiin..

Potilaista, joiden CRP oli matalin (alle 2,3 mg/l), 4 %:lla ilmeni iskeeminen aivohalvaus. Keskimmäisen tertiilin potilaista (2,3 – 5,4 mg/l) 6 % sai iskeemisen aivohalvauksen ja ylimmän tertiilin potilaista (yli 5,4 mg/l) yli 10 %. Kun sekoittavat tekijät vakioitiin, näytti siltä, että korkea CRP kohotti iskeemisen aivohalvauksen riskin yli kaksinkertaiseksi matalaan CRP:hen verrattuna. Toisaalta betsafibraatti ei näyttänyt alentavan CRP:tä eikä sydäninfarktin riskiä verrattuna lumevalmisteeseen. Näyttää siltä, että kohonnut CRP on yhteydessä sepelvaltimotautipotilaiden iskeemiseen aivohalvaukseen.

Tällä palstalla julkaistaan terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja referaatteja kiinnostavista tutkimuksista.

Kommentoi »