Voi hyvin

Chakrat ovat portti henkiseen yhteyteen

Chakrat ovat portti henkiseen yhteyteen
Chakrat ovat vahvaa sisäistä voimaa, jota jokainen voi itse hoitaa ja samalla lisätä henkisyyttä ja itsetuntemusta.
Julkaistu: 2.10.2018

Syvä, rauhallinen ääni kuulokkeissani johdattelee mielikuvamatkalle. Matka alkaa juurista, eli jaloista, ja kulkee syvälle maan alle nestemäiselle, kultaiselle tiedon ja viisauden lähteelle.

Ääni pyytää kuvittelemaan, että kultainen neste leviää jaloistani kohti päätäni, hieroo ja huuhtelee mennessään negatiivisuuden ja pelot. Sitten visualisoin, että chakra-energiakeskuksiini kaadetaan rakkautta, viisautta ja henkisyyttä. Matka yhdistää minut maahan ja universumiin.

Tarkoitukseni on avata chakrojani ja säteillä valoa. Tunnin kuluttua ääni vaimenee, katoaa. Oloni on levännyt ja energinen. Olen juuri käynyt chakrameditaatiomatkalla.

Chakrat ovat ihmisen energiakeskuksia, vahvaa sisäistä voimaa. Ne sijaitsevat kehossa ja sen läheisyydessä. Seitsemän päächakraa ovat pystysuorassa linjassa selkärangan lähellä ja pään alueella. Niiden sanotaan vaikuttavan psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, ajatuksiin, mielialaan, tunteisiin, luovuuteen ja jopa valintoihimme.

Tuhatvuotinen viisaus

Chakraopissa selitetään, että koska koko universumi on lopulta energiaa, myös kehomme on energiaa. Ihmisen energiajärjestelmä koostuu kolmesta tekijästä: energiakehosta, energiakeskuksista eli chakroista ja energiakanavista.

Niiden kautta otetaan vastaan, tuotetaan, ilmaistaan, varastoidaan ja muutetaan elämän energiaa.

Energiaa saadaan maailmankaikkeudesta, luonnosta, toisista ihmisistä ja kaikesta ympärillä olevasta.

Chakrat liittyvät kehon eri osiin ja elimiin, joille ne antavat sopivan määrän energiaa. Jokaisella keskuksella on myös oma värinsä ja tehtävänsä.

Chakra-sana tulee sanskriitin kielestä ja tarkoittaa pyörää. Energiakeskuksia kuvataankin pyöriksi tai pyörteiksi, ja niiden liike on spiraalimaista. Fyysinen keho toimii energian ja elämänvirran porttina henkisyydelle. Pyörteiden kautta voi päästä syvään tietoisuuden tilaan, syventää itsetuntemusta ja parantaa terveyttä.

Kun energiakeskus on auki, ihminen toimii tasapainoisesti. Jos chakra on kiinni, pyörii liian nopeasti tai liian hitaasti, ihminen voi huonosti. Harjoitteiden tarkoituksena on saada chakrat tasapainoon niin, että energia virtaa niissä tasaisesti.

Chakrojen historia ulottuu vanhoihin intialaisiin Veda-kirjoituksiin, ja niistä on mainintoja jo tuhat vuotta ennen ajanlaskun alkua. Hindulainen chakraoppi levisi buddhismiin, kiinalaiseen lääketieteeseen, kabbalauskontoon, joogaan ja new age -suuntauksiin.

Virtaava energia

Eri tulkinnat ja lähteet antavat eri määrän päächakroja, niitä voi olla neljästä kahdeksaan, kymmenen tai kaksitoista.

Esimerkiksi buddhismissa päächakroja on vain neljä, mutta chakroja voi olla jopa yli 80 000.

Länsimaissa tunnetaan parhaiten joogan kautta seitsemän chakran järjestelmä, jossa päächakrat kulkevat selkärangan tyvestä kallon laelle. Alimmat pyörteet ovat fyysisempiä, ylimmät henkisempiä.

Kundaliinijoogaopettaja Inderjit Kaur Khalsa on kirjoittanut kirjan Chakrapolku ja ohjaa chakrajoogaa. Elokuussa ilmestyi hänen Tie tasapainoon – Viiden viikon ohjelma pelottomuuteen -kirjansa kymmenestä energiakehosta. Inderjit kertoo, että jokaisella chakralla on teema, jonka voi linkittää arkeen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

– Kun ymmärtää chakrat, ymmärtää samalla, ettei mikään ole sattumaa, vaan kaikella on jokin henkinen tai emotionaalinen syy, Inderjit sanoo.

Hänen mukaansa chakratuntemuksella ja energiavirtoja kuuntelemalla voi ennaltaehkäistä myös sairastumista.

Inderjit antaa esimerkin siitä, miten tätä oppia voi hyödyntää. Juurichakran teema on hyväksyminen. Jos polvissa, jaloissa tai selässä tuntuu kipua tai jäykkyyttä tai suolisto ei toimi, voi miettiä, mikä on oma suhde hyväksymiseen. Onko sinun vaikeaa hyväksyä ja antaa anteeksi jotakin tai jollekulle?

Kun oire saa syyn, pääsee ongelman alkujuurille, syntyy oivallus ja mahdollisuus antaa anteeksi. Prosessin kautta fyysiset oireet saattavat hävitä.

Onko sinun vaikeaa hyväksyä ja antaa anteeksi jotakin tai jollekulle?

Energiakeskuksia hoidetaan ja avataan joogalla, meditaatiolla, hengityksellä ja keskusteluilla.

Inderjit on opettajana huomannut, miten ihmiset kurssilla ottavat oman elämänsä haltuun ja ymmärtävät, mikä heidän tehtävänsä on. He eivät enää ole elämän tai muiden heiteltävissä, he eivät jumita menneisyydessä eivätkä syyllisty tai syyllistä.

Kadonneet chakrat

Yhdysvaltalainen kirjailija Diana Cooper on viime vuosina tehnyt tunnetuksi kahdentoista chakran järjestelmän. Hän uskoo, että ennen kuin myyttinen Atlantiksen saari upposi luonnonkatastrofin seurauksena mereen, ihmiset tunsivat kaksitoista chakraa.

Atlantis kuvataan paratiisin kaltaisena paikkana, jossa rikkauksia, ravintoa, taloudellista ja henkistä hyvinvointia riitti, eikä sotia käyty. Atlantiksen kansa eli henkisen korkeakulttuurin ja epäitsekkyyden aikaa. Saaren uskotaan tuhoutuneen 11 000 vuotta sitten.

Atlantiksesta on kirjoittanut kreikkalainen filosofi Platon, mutta kirjoitukset on tulkittu myös vertauskuviksi ideaalista valtiosta. Nykytutkijat kiistelevät, missä Atlantis sijaitsi, milloin se upposi ja oliko se edes olemassa.

Diana Cooperin näkemyksen mukaan osa chakroista sulkeutui, kun Atlantis katosi. Ihmiskunta on kuitenkin palautumassa takaisin Atlantiksen kaltaiseen ”kulta-aikaan”, sillä maan energioissa on tapahtunut muutos. Cooper kutsuu ihmisiä avaamaan chakrojaan ja ottamaan käyttöön kadonneet henkiset kykynsä.

Syvä yhteys

Diana Cooperin mukaan uudet energiapyörteet ovat sidoksissa toisiinsa, yhtä ei voi aktivoida ilman toista. Kahdentoista chakran hoitaminen syventää henkisiä kykyjä ja yhteyttä maahan, universumiin ja korkeimpiin voimiin. Ne lisäävät kiitollisuutta ja ymmärrystä siitä, että olemme kaikki lopulta yhtä.

Jokainen meistä on yhteydessä maahan ja universumiin näkymättömien säikeiden avulla. Säie ulottuu maan alle ja jopa ulkoavaruuteen. Maa- ja taivasenergia yhdistyvät kehossa.

Cooper yhdistää kahteentoista energiakeskukseen myös enkelit, ja hänen mukaansa jokaisella keskuksella on oma arkkienkelinsä. Chakrameditaatiossa arkkienkeleitä pyydetään avaamaan, valaisemaan ja puhdistamaan energiavirtoja.

Kahtatoista chakraa hoitotyössä hyödyntävät sanovat, että he saavat nyt laajemman kirjon parantamiseen, kun on mahdollista käyttää kehon ulkopuolisiakin energioita.

Kundaliinijoogassa on seitsemän lisäksi kahdeksas chakra, joka on aura.

– Chakroista on monia tulkintoja, ja jokainen näkee ne omalla tavallaan. Kaikki traditiot ovat tärkeitä. On hyvä, että vaihtoehtoja on useita. Siten jokainen voi löytää oman totuuden ja itselleen sopivan näkemyksen, joogaopettaja Inderjit Kaur Khalsa sanoo.

Spektrin kimallus

Jokaisella chakralla on oma värinsä. Alimmat energiakeskukset liittyvät maahan ja tuleen ja niiden voimaan ihmisissä, kun taas ylemmät yhdistyvät ilmaan, henkisyyteen ja kasvuun.

Värit tulevat sateenkaaren ja spektrin väreistä. Kahdentoista chakran järjestelmä on tuonut mukaan myös kimaltelevia metallivärejä.

Yksi tapa hoitaa chakroja on käyttää tukkeutuneen pyörteen ominaisväriä vaatetuksessa tai sisustuksessa ja hyödyntää näin värien energiaa ja värähtelyä, eli valon aallonpituutta.

Lisäksi energiakeskusten värit voi visualisoida meditoidessa. Chakrat voi kuvitella värillisiksi valoiksi, jotka meditoija sytyttää yhden kerrallaan.

Stressi ja ikävät kokemukset tukkivat energiapyörteitä. Tärkeä osa chakrojen hoitoa on tulla tietoiseksi niistä ja tarkastella kehoa ja tunteita torjumatta tai tuomitsematta.

Monta totuutta

Akupunktio, ayurveda, shiatsu, taiji ja monet henkiset opit tasapainottavat energioita hoidoissa ja harjoituksissa. Chakroja puhdistetaan myös aromaterapialla, reikillä, musiikilla sekä väri- tai kiviterapialla, jossa tukkeutuneen pyörteen päälle laitetaan sitä vastaava kivi.

– Chakrat ovat uskon asia. Haluamme ymmärtää ja järkeistää, mutta on paljon sellaista, mitä ihmisen kapasiteetti ei pysty näkemään tai todistamaan. Ei ole yhtä totuutta. Jokainen voi löytää oman uskonsa ja luoda sen avulla uskomusmenetelmänsä, kunhan se ei loukkaa ketään tai väheksy toisten vakaumuksia, Inderjit Kaur Khalsa sanoo.

Chakrojen ymmärtäminen ja harjoittaminen antavat toivoa, uskoa ja lohtua.

– Pelko on voimakas este, ja suurin pelko on tuntemattoman pelko. Kun ymmärtää, mikä kaiken tarkoitus on, pääsee irti kuoleman pelosta. Se tuo mukanaan vapauden tunteen, Inderjit sanoo.

Kommentoi »