Terve.fi

Autistiset oireet luultua yleisimpiä

Autistiset oireet luultua yleisimpiä
Lieviä autistisia oireita löytyy monelta lapselta. Vain osa lapsista todetaan kuitenkin autistisiksi. Mitä autismi tarkoittaa?
Julkaistu: 22.1.2009

Monelta lapselta löytyy tuoreen brittitutkimuksen mukaan lieviä autistisia oireita, vaikka heidän käytöksensä ei olisikaan koskaan johtanut tarkempiin tutkimuksiin, uutisoi BBC Health.

Brittiläisen Lasten terveysinstituutin mukaan diagnosoidulla lapsilla on yleensä autismin vakavimmat oireet, jotka lievempinä saattaavat koskettaa jopa miljoonia muitakin lapsia. Tästä huolimatta vain hyvin pieni osa lapsista todetaan autistisiksi.

Tutkijoiden mukaan se, että autismi nähdään selkeästi tunnistettavana sairautena, saattaakin olla väärä luulo. Heidän mukaan myös lievemmät oireet voivat vaikeuttaa lapsen kehitystä. Oireena saattaa olla muun muassa kommunikaatio-ongelmat koulukavereiden ja opettajien kanssa.

Pojat ovat tyypillisesti herkempiä sairaudelle, sillä heitä on diagnosoitu autistisiksi huomattavasti tyttöjä enemmän. Tytöt, joilla todettiin autismin lieviä oireita pystyivät usein kompensoimaan kommunikaatio-ongelmiaan poikia paremmalla verbaalisella kyvyllään. Älykkyyden tasolla ei huomattu olevan mitään yhteyttä oireiden ilmaantumiseen.

Mitä on autismi?

Autismi on keskushermoston neurobiologinen kehityshäiriö, jonka tarkempia syitä ei toistaiseksi tunneta. Sairaus ilmenee aivojen hermosolujen ja hermosoluverkkojen välisissä yhteyksissä, vaikeuttaen potilaan ”tietoliikennettä”.

Alkuperäinen ns. Kannerin oireyhtymä tunnetaan nykyään lapsuusiän autismina, joka jaetaan kolmeen vaikeusluokkaan. Puhumattomista ja alle ÄO 70 omaavista autisteista puhutaan vaikeasti autistisina (LFA eli Low function Autism). Hyvätasoinen autismi diagnosoidaan yleensä jo varhaislapsuudessa ja siitä käytetään nimitystä HFA (High function Autism). Autismin kirjoon kuuluva Aspergerin oireyhtymä havaitaan yleensä vasta kouluiässä.

Lähde: BBC Health

Kommentoi »