Terve.fi

Alzheimer vai ei - kriteerit muuttuvat

Alzheimer vai ei - kriteerit muuttuvat
Alzheimerin taudin diagnostiikka ei ole aivan selkeä. Kriteereitä pohditaan jatkuvasti.
Julkaistu: 14.3.2012

Ihmiset, joilla nykykriteerien mukaan on lievä tai hyvin lievä Alzheimerin tauti, uudelleen diagnosoitaisiin todennäköisesti kärsivän MCI:sta, eli lievästä kognitiivisestä häiriöstä. MCI kuvataan tavallisen kognitiivisuuden heikkenemisen ja kehttyvän dementian  välimuodoksi.

Lääkärit kuitenkin huomauttavat, että MCI ja lievä Alzheimerin tauti ovat täysin samanlaisia sairastumisen prosesseja. Ainaostaan kuitenkin osalle näistä potilaista kehittyy vakava Alzheimerin tauti. Lääkärit toivovatkin, että tutkijat keskittyisivät löytämään juurikin ne potilaat, joilla on suuri todennäköisyys sairastua Alzheimerin tautiin, sen sijaan, että laajentaisivat MCI:n kriteereitä.

Nykyään MCI luonnehditaan kognitiiviseksi häiriöksi, joka ei kuitenkaan haittaa normaalia arkipäiväistä toimintaa. Uudet kriteerit määrittelevät MCI-potilaan kuitenkin olevan kykenevä huolehtimaan itsestään, vaikka se saattaisikin olla vaikeaa.

Uusien kriteerien tullessa käyttöön 99.8 % erittäin lievästä ja 92.7 % lievästä Alzheimerin audista kärsivät luonnehdittaisiin ainoastaan kärsivän MCI:sta, kertoo uusi tutkimus. Tutkimukseen osallistui 17 535 henkilöä.

Lääkäreiden keskuudessa uusista kriteereistä on erilaisia näkemyksiä. Jotkut uskovat uusien kriteerien tuottavan turhaa sekaannusta kun taas toiset uskovat kriteerien toimivan lähes samaan tapaan myös tästä eteenpäin.

Lähde: MSNBC

 

Kommentoi »