Terve.fi

Akupunktiosta apua kipuun

Akupunktiosta apua kipuun
Akupunktio on juuriltaan yli 5000 vuotta vanha hoitomuoto.
Julkaistu 1.3.2007

Akupunktiota käytetään meilläkin yhä enemmän erilaisten kipu- ja sairaustilojen hoitoon. Akupunktiohoidossa ns. akupisteitä stimuloidaan tavallisimmin neuloilla.

Akupunktio luetaan kuuluvaksi täydentäviin tai vaihtoehtoisiin hoitomenetelmiin ja valtaosa akupunktiohoitoa käyttävistä hoitoalan ammattilaisista on lääkäreitä tai fysioterapeutteja.

Miten akupunktiohoito vaikuttaa

Hoidon vaikutusmekanismit tunnetaan edelleenkin huonosti. Akuhoito parantaa paikallisesti verenkiertoa ja vähentää kudosärsytystä.

Porttikontrolliteorian mukaisesti neulojen aiheuttama stimulaatio hillitsee selkäytimessä kipualueelta tulevia kipuärsykkeitä. Akupunktio saattaa myös lisätä elimistön omien kipua lievittävien aineiden, kuten endorfiinien eritystä.

Teorioista kiinalaisen lääketieteen yhdistää nykylääketieteeseen ehkä parhaiten tutkimukset akupunktiohoidon vaikutuksesta tahdosta riippumattomaan hermostoon. Elimistöä pakoon valmistavan sympaattisen ja lepotilassa vallalla olevan parasympaattisen hermoston toimintaa voidaan todennäköisesti tasapainottaa akupunktiohoidolla.

Akupunktio voidaan jakaa klassiseen eli kiinalaiseen akupunktioon, lihasten kipu- eli trigger-pisteiden akupunktiohoitoon ja sähköakupunktioon.

Parhaiten tunnettu kiinalainen akupunktio perustuu hoitoideologialtaan elimistössä virtaavan energian – Chi tai Qi – tasapainottamiseen akupunktiolla. Häiriöt tässä energiassa liittyvät sairauksiin ja erilaisiin oireisiin, kuten kipuun.

Kipupiste-akupunktiossa stimulaatio kohdistetaan pääosin lihaksistossa oleviin akupunktiopisteisiin. Neulojen aiheuttama lihasten ja hermojen ärsytys tuottaa lievitystä sekä kipuun että lihasjännitykseen. Näin voidaan hoitaa sekä hermoperäisiä että tuki- ja liikuntaelimistön kipuja.

Akupunktioneulojen yhdistäminen sähköärsytykseen lisää osalla potilaista hoidon tehoa.

Akupunktio kivun hoidossa

Kivun hoito on oireen hoitoa. Kivun syy tulee aina selvittää, etenkin jos kiputila pitkittyy tai kipuoireen syy on epäselvä. Tämä periaate koskee myös akuhoitoa.

Akupunktiota käytetään hoitona sekä äkillisissä että pitkäaikaisissa kiputiloissa. Akupunktion sopivuutta ja tehoa pystytään arvioimaan vasta 1-3 hoitokerran jälkeen.

Yksittäiselle potilaalle akupunktiohoidosta saatava apu saattaa olla merkittävä vaikka suuria potilastutkimusaineistoja kiputilan hoidosta ei olisi julkaistukaan.

Akuhoito on osaavissa käsissä turvallista ja aiheuttaa harvoin sivuvaikutuksia. Päivän, parin kestävä arkuus ja oireiden väliaikainen paheneminen on mahdollista. Väsymystä saattaa ilmetä hoitopäivänä. Tehoamatonta tai oireita pitkäaikaisemmin lisäävää hoitoa ei kannata jatkaa.

Tavallisimpia akupunktiolla hoidettavia kiputiloja ovat päänsärky, niska-hartiaseudun kiputilat sekä selkäkivut. Näitä kiputiloja on myös tutkittu laajimmin.

Akupunktiohoidosta on isoissa tutkimuksissa osoitettu olevan hyötyä migreenin ja jännityspäänsäryn hoidossa, muissa päänsäryissä tutkimuksia on vähän.

Myös pitkäaikaisen niskakivun hoidossa akupunktion tehosta on kohtuullisen vahva näyttö, mutta äkillisen niskakivun hoidosta hyviä tutkimuksia ei ole tehty. Akuutin alaselkäkivun hoidossa akupunktiosta on heikompi tutkimusnäyttö, kuin pitkäaikaisissa selkäkivuissa, joissa akuhoidon on osoitettu helpottavan kipua ja parantavan toimintakykyä.

Kommentoi »