Terve.fi

ADHD näkyy aivojen rakenteessa

ADHD näkyy aivojen rakenteessa
ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä potevien accumbenstumake, mantelitumake, häntätumake, hippokampus eli aivoturso ja aivokuorukka olivat pienempiä kuin terveiden verrokkien.
Julkaistu 15.3.2017

ADHD-tarkkaavaisuushäiriötä potevien aivoissa on havaittu monenlaisia rakenteellisia muutoksia, mutta niiden merkitys oireilussa on epäselvä. Tuore tutkimus vahvistaa tutkimusnäyttöä aivomuutoksista, ja viittaa niiden mahdollisesti liittyvän hitaampaan aivojen rakenteelliseen kypsymiseen.

Tutkimuksessa hyödynnettiin 1 700 potilaan ja 1 500 terveen verrokin aivokuvantamistuloksia, jotka oli kerätty osana aikaisempia tutkimuksia.

Aineiston perusteella tarkkaavaisuushäiriötä potevien accumbenstumake, mantelitumake, häntätumake, hippokampus eli aivoturso ja aivokuorukka olivat pienempiä kuin terveiden verrokkien.

Erot olivat suuremmat alle 15-vuotiailla kuin yli 21-vuotiailla, mikä tutkijoiden mukaan viittaa ilmiön mahdollisesti liittyvän aivojen rakenteellisen kypsymisen viivästymään. Potilaiden lääkitykset, oireiden määrä tai mahdolliset psykiatriset sairaudet eivät selittäneet tuloksia.

Suomessa ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on noin viidellä lapsella sadasta, mutta lievempi oireilu on selvästi yleisempää. Häiriön keskeiset oireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Suurella osalla oireet jatkuvat läpi elämän ja noin 2 – 3 sadasta täyttää ADHD:n kriteerit aikuisenakin.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.

Lue lisää:

1 kommentti