Terveys
Terve.fi

Iäkkään lääkitystiedot ovat usein väärin, kertoo suomalaistutkimus

Iäkkään lääkitystiedot ovat usein väärin, kertoo suomalaistutkimus

Iäkäs kotihoidon asukas voi käyttää lääkkeitä todellisuudessa aivan eri tavalla, kuin terveyskeskuksessa luullaan.
Mainos

Vaarin tai mummon lääkitys voi tosiasiassa olla erilainen, kuin terveyskeskuksessa luullaan. Huolestutko tuloksista, joita saatiin suomalaisessa tutkimuksessa? Voit skrollata alas ja kommentoida aihetta.

Terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa joudutaan aloittamaan iäkkäille uusia lääkehoitoja ilman oikeaa tietoa siitä, mitä lääkkeitä potilas jo käyttää. Iäkkään todellinen lääkitys on usein erilainen kuin hänen lääkitystietonsa terveyskeskuksessa, kertoo Itä-Suomen yliopiston tutkimus.

Tutkimuksen valokeilassa oli 75 vuotta täyttäneiden kotihoidon asiakkaiden lääkitys. Tällaisista asiakkaista 83 prosentilla terveyskeskuksen sairauskertomukseen oli merkitty sellainen lääkitystieto, joka poikkesi todellisesta lääkkeiden käytöstä.

Eniten poikkeamia itsenäisesti lääkkeistään huolehtivilla

Poikkeamat olivat yleisimpiä yli kymmentä lääkettä käyttävillä. Eniten poikkeamia oli niillä iäkkäillä, jotka huolehtivat lääkkeistään itse.

Vääriä tietoja sydänlääkkeistä ja opioideista

Poikkeamista 40 prosenttia koski lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa iäkkäälle merkittävän terveyshaitan. Näitä olivat muun muassa seuraavat:

  • Sydänlääkkeinä käytettävät beetasalpaajat,
  • ACE-estäjät ja sartaanit,
  • psyykenlääkkeistä bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet sekä
  • vahvat kipulääkkeet, opioidit.

Puutteelliset lääkitystiedot altistavat hauraat kotihoidon asiakkaat lääkitysvirheille ja niiden mahdollisille haitoille, tulkitaan tutkimuksessa.

On erittäin tärkeää, että lääkärillä ja muilla terveydenhuollon ammattilaisilla olisi käytössään ajantasainen tieto potilaan lääkityksestä. Oikeat tiedot mahdollistavat potilaan hoitamisen turvallisesti.

Tutkimus tehtiin kotihaastatteluin

NutOrMed – Laatua kotihoidon asiakkaiden ravitsemus-, suunterveyden- ja lääkehoitoon tutkimuksessa vuosina 2013–2014 selvitettiin Itä ja Keski-Suomessa kotihoitoa saavien 276 henkilön todellista lääkkeiden käyttöä kotihaastatteluilla.

Proviisori tai farmaseutti haastatteli kotihoidon asiakkaan kotona ja kirjasi kaikki käytössä olevat lääkkeet. Kotihaastattelun perusteella arvioitua säännöllisesti käytettävien reseptilääkkeiden käyttöä verrattiin paikallisen terveyskeskuksen sairauskertomuksen lääkitystietoihin.

Lähde: Itä-Suomen yliopiston tiedote 7.1.2015

Julkaistu: 7.1.2016