Terve.fi

Kenet saa rokottaa? Oikeusasiamies älähti THL:lle ikärajasta

1

Edus­kunnan oikeu­sa­siamies Pet­ri Jääske­läinen pitää Ter­veyden ja hyvin­voinnin lai­toksen HPV-ro­ko­tus­kam­panjassa esiintyvää ikärajaa ongelmallisena.
Julkaistu: 16.10.2015