Terve.fi

Kenet saa rokottaa? Oikeusasiamies älähti THL:lle ikärajasta

Edus­kunnan oikeu­sa­siamies Pet­ri Jääske­läinen pitää Ter­veyden ja hyvin­voinnin lai­toksen HPV-ro­ko­tus­kam­panjassa esiintyvää ikärajaa ongelmallisena.

Oikeusasiamies pitää ikärajaa ongelmallisena. Hän painottaa, että kaiken ikäisten tyttöjen tulee saada riittävästi tietoa HPV-rokotteesta ja antaa suostumuksensa vapaaehtoisesti. Hän korostaa HPV-rokotteen vapaaehtoisuutta.

THL:stä taas tähdennetään, ettei kenellekään eikä minkään ikäiselle tytölle anneta HPV-rokotetta vastoin hänen omaa tahtoaan.

THL:n mukaan ikäraja on vain suuntaa-antava ja ohjeellinen. THL:n ylläpitämässä Rokottajan käsikirjassa todetaan, että 12 vuotta täyttänyt voidaan rokottaa ilman huoltajan lupaa, jos nuori itse haluaa rokotteen ja terveydenhoitaja arvioi hänen olevan riittävän kypsä päätöksen tekemiseen. Ratkaisevaa on, pystyykö lapsi ymmärtämään, mikä merkitys on rokotuksen ottamisella tai siitä kieltäytymisellä.

Pitääkö olla molempien vanhempien lupa?

Oikeusasiamies arvostelee myös THL:n tulkintaa, jonka mukaan rokotteen antamiseen riittää (alle 12-vuotiailla) vain yhden vanhemman lupa.

Ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä sanoo Helsingin Sanomissa, että oikeusasiamiehen päätös yllätti. Neuvoloissa rokotetaan jatkuvasti lapsia niin, että lapsen tuo paikalle vain yksi vanhempi eikä toisen vanhemman lupaa kysellä. Puumalaisen mukaan saman käytännön pitäisi toimia myös HPV-rokotteen kohdalla, sillä myös se on osa kansallista rokotusohjelmaa.

THL ohjeistaa suuntaa-antavasti yhtä ja oikeusasiamies kyseenalaistaa ikärajat. Kenet tässä nyt sitten oikein pitäisi rokottaa ja kenet jättää rokottamatta? Kerro mielipiteesi.

Lähteet:

Eduskunnan oikeusasiamies

Julkaistu: 16.10.2015
6 kommenttia