Terve.fi

Musiikkimuisti voi säilyä Alzheimerin taudissa

Musiikkimuisti voi säilyä Alzheimerin taudissa
Julkaistu: 22.7.2015

Tutkimuksessa käytettiin sekä toiminnallista magneettikuvausta että PET-kuvausta. Näillä tekniikoilla saadaan ajantasaista ja tarkkaa tietoa aivoalueiden aktivoitumisesta erilaisissa tilanteissa. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin terveiden henkilöiden aivojen reaktioita musiikille. Toisessa vaiheessa tutkittiin musiikin kannalta tärkeiksi havaittujen aivoalueiden kuntoa vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla.

Terveitä henkilöitä tutkimukseen otettiin 32. Laajojen esitestausten avulla selvitettiin koehenkilöiden musiikkimakua ja tuttuja musiikkikappaleita. Kun niitä ja aiemmin tuntemattomia kappaleita soitettiin aivokuvausten aikana, selvästi tärkeimmiksi alueiksi musiikkimuistin kannalta osoittautuivat aivopuoliskojen sisäpinnalla sijaitsevat pihtipoimut ja eräät aivojen alapinnalla sijaitsevat alueet.

Alzheimerin tautia sairastavia tutkittiin 20. Harmaan aineen surkastuminen ja aineenvaihdunnan hidastuminen olivat musiikkimuistin kannalta tärkeillä alueilla selvästi vähäisempiä kuin muilla tärkeillä muistialueilla. Taudille tyypillisiä amyloidiproteiinin kertymiä löytyi jonkin verran musiikkimuistialueiltakin, mutta taudin eteneminen oli näillä alueilla ollut selvästi hitaampaa kuin muualla.

Musiikkimuistin kannalta keskeisten alueiden tiedetään huolehtivan useammasta osiosta koostuvien toimintojen suunnittelusta, ajoituksesta ja arvioinnista. Ne osallistuvat myös päätöksentekoon, ennakointiin ja oppimiseen. Kaikki nämä asiat ovat keskeisen tärkeitä musiikin tuottamisen ja muistamisen kannalta.

Näiden löydösten perusteella on ymmärrettävää, että musiikkia voidaan käyttää muistisairaiden hoidossa. Musiikki voi avata viimeisen käyttökelpoisen yhteyden ulkomaailmaan, lievittää ahdistuneisuutta ja palauttaa muistoja. Musiikin on kuitenkin oltava potilaalle mieluista. Epämieluisa musiikki voi olla haitallista ja jopa pahentaa potilaiden oloa.

Lähde: Jacobsen ym. Why musical memory can be preserved in advanced Alzheimer’s disease. Brain Jun 2015 doi:10.1093/brain/awv135

Kommentoi »