Terve.fi

Lääkärintodistus ajokorttia varten

Lääkärintodistus ajokorttia varten

Ajokorttia haettaessa ja uudistettaessa tarvitaan aina lääkärintodistus, jolla todistetaan, että ajokyvyn terveydelliset vaatimukset täyttyvät.
Teksti Ari Rosenvall
Mainos

Nykyisen ajokorttilain mukaan lääkärintodistuksia on kolmenlaisia. Yksi on ryhmä 1 ajokorttia varten. Tämä ryhmä 1 tarkoittaa mopo-, traktori-, moottoripyörä- ja henkilöautokorttia.  Siinä terveysvaatimukset eivät ole niin ankarat kuin ryhmän 2 ajokortissa.  Ryhmän 2 ajokortit ovat kuorma-auto-, yhdistelmäajoneuvo- (ns. ”rekkakortti”) ja linja-autokortti. 

Kun ryhmä 1 ajokortin haltija haluaa uudistaa korttinsa 75 vuoden iän lähestyessä taikka ryhmä 2 kortin haltija 70 vuoden ikää lähestyessään, tarvitaan lisäksi ns. laajennettu ajoterveystarkastus.

Kotiin tulee muistutuskirje

Yleensä ajokortin haltija saa Trafista eli Liikenteen turvallisuusvirastosta hyvissä ajoin ennen ajokortin uusimisen aikaa kirjeen, jossa kerrotaan mm. lääkärintodistuksen toimittamisen määräajat. Poliisi voi myös erikseen pyytää toimittamaan lääkärintodistuksen ajokorttia varten – yleensä silloin, jos on aihetta epäillä, että ajokortin terveysvaatimukset eivät enää täyty.

Trafin kirjeen mukana on ajokortin haltijan täyttäväksi tarkoitettu esitietolomake ja tämä kannattaa täyttää ajoissa ennen lääkärin vastaanotolle hakeutumista.

Vastaanotolle kannattaa myös ottaa mukaan mahdolliset silmälasit (sekä kaukolasit että mahdolliset erilliset lukulasit).  Piilolasit päässä ei tarkastukseen kannata tulla, sillä näöntarkkuus pitää todistukseen merkitä myös ilman silmälaseja katsottaessa, vaikka aina ajaessaan käyttäisikin silmälaseja.

Lääkärintarkastuksessa ajokykyä varten tutkitaan aina näöntarkkuus kauas katsottaessa, tutkitaan näkökentät sekä tarkistetaan vielä keskeisen näkökentän tarkkuutta erillisellä tutkimuksella.

Myös alkoholin ja päihteiden käytöstä pyritään saamaan käsitystä esimerkiksi ns. Audit-kyselyllä.  Tiedonkäsittelytoimintoja, käytöstä ja liikuntakykyä arvioidaan myös ja usein tehdään joitakin testejä näihin liittyen.

Senioreille laajennettu tarkastus

Jos ikää on jo sen verran, että laajennettu ajoterveystarkastus on tarpeen, kysyy lääkäri vastaanotolla vielä erikseen joitakin autolla ajamiseen liittyviä kysymyksiä.  Lääkäri tarvitsee myös hyvät tiedot mahdollisista sairauksista ja lääkityksistä eli varsinkin, jos käy ajokorttitarkastuksessa muualla kuin oman pitkäaikaisen hoitavan lääkärinsä vastaanotolla, kannattaa ottaa mukaan aikaisemmat sairauskertomukset ja lääkemääräykset. Samoin yleensä aina arvioidaan tiedonkäsittelytoimintoja, kuten muistia ja hahmotuskykyä, joillakin tähän soveltuvilla testeillä.

Joskus yhdellä lääkärikäynnillä ei ole mahdollista ottaa kantaa ajoterveyteen ja tällöin saatetaan pyytää vielä erikoislääkärin kantaa asiaan – esimerkiksi silmälääkärin arviota silloin, kun näkökyvyssä on joitakin ongelmia.

Myös niin sanottu terveysperusteinen ajokyvyn arviointi on tietyissä erityistapauksissa tarpeen; silloin lääkäri ohjaa tutkittavan erikoiskoulutetun liikenneopettajan puheille ja tämä seuraa tutkittavan ajamista riittävän pitkään eli tunnin-parin ajan ja suoritus nauhoitetaan tallenteeksi.  Liikenneopettaja antaa ajokyvystä lausunnon, mikä sitten toimitetaan ajoterveyttä arvioivalle lääkärille ja tämä kirjoittaa varsinaisen lääkärintodistuksen.

Lääkärintarkastus sujuu tutkittavan ja lääkärin kannalta parhaiten silloin, kun tutkimukseen tullaan hyvin valmistautuneena eli ajokortti, kotona täytetty esitietolomake sekä mahdolliset sairauskertomuskopiot ja lääkemääräykset mukana.  Tutkimukseen kannattaa myös varata riittävästi aikaa – kiire on hyvän ja oikeudenmukaisen tutkimuksen pahin vihollinen! 

Mikäli tutkimus ei ajokortin uusimista haluavan mielestä suju hyvin ja lopputulos ei ole mieluinen, on aina mahdollista pyytää todistusta myös toiselta lääkäriltä.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikista ajokorttitodistuksista, myös kielteisistä tai erityisehtoja (esim. silmälasien käyttöpakko) sisältävistä, menee aina kopio kotipaikkakunnan poliisille.

Asiaa ajokortin uusimisesta

  • Lääkärintodistus tarvitaan ajokorttia haettaessa ja uusittaessa.
  • Nykyisen lain aikana myönnetyt ajokortit ovat voimassa enintään 15 vuotta.
  • 70 ikävuoden jälkeen ajokortti on voimassa enintään 5 vuotta.
  • Kerro jo aikaa varatessasi, että tarvitset lääkärintodistuksen ajokorttia varten!
  • Muista ottaa ajokortti ja esitietolomake mukaan vastaanotolle!
  • Olet itse vastuussa siitä, että lääkärintodistus toimitetaan ajoissa poliisille.
  • Ei piilolasit päässä ajokorttitarkastukseen!
Julkaistu: 26.11.2013